Моделирање микромеханике композитних материјала

ID: 3515
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Балаћ М. Игор
извођачи: Балаћ М. Игор
контакт особа: Балаћ М. Игор
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Разумевање фундаменталних принципа моделовања анизотропних материјала. Примена ових принципа на одговарајуће моделовање мулти дирекционих и честичних композита. Разумевање проблема дизајнирања ове врсте композитних материјала за различите примене. Овладавање методама нумеричког моделирања композитних структура овог типа применом МКЕ.

исход

1. Студент може да израчуна еластичне константе и чврстоћу различитих врста композита за задате вредности еластичних каракеристика матрице и ојачавача, запреминског удела и расподеле ојачавача. 2. Студент је способан да направи различите врсте микромеханичких модела порозних (изборно) и непорозних композита на основу задатих вредности еластичних карактеристика. 3. Студент може нумерички измоделовати различите врсте композитних материјала за задате вредности еластичних каракеристика матрице и ојачавача. 4. Студент суштински разуме пренос оптерећења између матрице и ојачавача.

садржај теоријске наставе

1. Увод у микромеханику композитних материјала - запремински и масени удео, распоред ојачања, густина и удео порозитета. 2. Репрезентативни запремински елемент (РЗЕ) - основни модели у механичком односно материјалном смислу. 3. Нумерички модели за различите врсте расподеле ојачања - 2Д и 3Д, полу-емпиријски модели. 4. Различити микромеханички модели еластичних карактеристика: подужни и попречни Јангов модуо еластичности, Поасонов однос, модуо смицања. 5. Микромеханички модели чврстоће композита: подужна и попречна чврстоћа унидирекционих композита, попуштање влакна и матрице, смицајна чврстоћа у равни. 6. Анализа честичних композита: утицај запреминског удела, распореда и облика ојачања на еластичне константе и чврстоћу, порозна и непорозна матрица.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Положени испити из: Отпорност материјала, Основе отпорности конструкција, Основе механике композитних материјала или Механика композитних материјала.

ресурси

Целокупно градиво које покрива овај курс је покривено детаљним скриптама чији су аутори предавачи на самом курсу. Скрипте су доступне сваком студенту који похађа овај курс. Остале књиге, наведене у литератури доле, се могу позајмити од предавача овог курса или наручити на некој oд интернет локацији за продају научних и стручних књига.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

"Mechanics of composite materials", Autar K. Kaw, CRC Press, 2005.; "Mechanics and analysis of composite materials", Valery Vasiliev, Evgeny Morozov, Elsevier Science, 2001.; "Mechanics of composite materials", Robert M. Jones, CRC Press, 2018.; "Principles of composite materials mechanics", Ronald F. Gibson, CRC Press, 2007.; -;