Наномеханичка карактеризација материјала

ID: 3513
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Балаћ М. Игор
извођачи: Балаћ М. Игор
контакт особа: Балаћ М. Игор
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Усвајање основних принципа наномеханичке карактеризације изотропних материјала. Примена тих принципа на разумевање екперименталних резултата добијених испитивањем различитих врста материјала. Разумевање проблематике припреме површине различитих материјала за наномеханичку карактеризацију. Усвајање различитих метода туначења и раздвајања добијених резултата.

исход

1. Студент разуме основние принципе наномеханичке карактеризације изотропних материјала. 2. Студент је способан да oпише криве оптерећења и растерећења математичком функцијама. 3. Студент може да анализира добијене криве оптерећења и растерећења и раздвоји "лоше" резултате од валидних. 4. Студент разуме процес оптерећења и растерећења индентером са могућим проблемима у вези са тим. 5. студент је способан да припреми узорак за наномеханичко испитивање, изведе експеримент и протумачи резултате на одговарајући начин.

садржај теоријске наставе

1. Наноиндентација: основна идеја и опис методе. 2. Теоријске основе и опис криве оптерећење-дубина индентације. 3. Метода Olivier-Pharr. 4. Појаве потањања и набирања (Sink-in, Pile-up)материјала, метода Joslin-Olivier. 5. Утицај величина, теорија Никса и Гаоа. 6. утицај додирних површина и структуре испитиваног материјала. 7. Наноиндентација применом сила екстремно ниског интензитета, Atomic Fore Microsope - AFM. 8. Примене.

садржај практичне наставе

1. Представљање Хиситроновог наноиндентера. 2. Припрема наноиндентера. 3. Припрема узорака. 4. Мерење.

услов похађања

-

ресурси

Целокупно градиво које покрива овај курс је покривено детаљним скриптама чији су аутори предавачи на самом курсу. Скрипте су доступне сваком студенту који похађа овај курс.Такође, значајан број научних публикација из ове области је доступан на захтев.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Монографија "Нумеричко и експериментално одређивање механичких карактеристика честично композитног биоматеријала", Игор Балаћ, Петар Ускоковић, МФ БГД 2012.; Хендаути, 2023.;