Ана С. Петровић

др Ана С. Петровић, доцент
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 154/3
мејл адреса: aspetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 237; директан 3302-237

термини за пријем студената

понедељак, среда 13-14

предмети

истраживачка област

-

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, M.Sc. 2011.

публикације, признања, награде

-

чланства у научним и стручним организацијама

-