Марко О. Обрадовић

др Марко О. Обрадовић, ванредни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06; 410
мејл адреса: mobradovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212; 310; директан 3302-212

термини за пријем студената

уторак и четвртак од 14 h

предмети

истраживачка област

процесна техника, мељивост угљева, процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, емисија загађујућих компонената у отпадним гасовима, управљање отпадом, термички третман отпада и контрола емисије, високо-температурски процеси

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. маш, 2003. Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор наука, 2015.

публикације, признања, награде

Преко 20 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима, три међународна пројекта и преко 150 техничких реализација, три књиге-приручника

чланства у научним и стручним организацијама

Члан друштва за процесну технику. Члан организационог одбора Конгреса за процесну технику Procesing. Члан научно-стручног одбора Конгреса за процесну технику Procesing.