Драган Д. Милковић

др Драган Д. Милковић, ванредни професор
катедра за шинска возила
кабинет: 410; 413а
мејл адреса: dmilkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 309; 305; директан 3302-309

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Пројектовање и испитивање шинских возила, Чврстоћа елемената носеће структуре, Динамика шинских возила

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1999. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2004. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2012.

публикације, признања, награде

23 рада на домаћим и међународним скуповима/часописима. Велики број техничких реализација, студија и пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама