Динамички проблеми шинских возила

ID: 3569
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

1. Продубљивање знања у различитим областима динамичког понашања шинских возила. 2. Упознавање напредних метода и алата за изучавање динамичког понашања шинских возила. 3. Оспособљавање за учешће у тимовима развојних и истраживачких пројеката шинских возила и њихових система.

исход

Завршетком курса студент докторских студија треба да буде способан да: 1. Примени напредне рачунске методе и рачунарске алате за одређивање различитих показатеља динамичког понашања шинских возила. 2. Анализира динамичке појаве карактеристичне за кретање шинских возила. 3. Учествује у дефинисању програма истраживања динамичких проблема шинских возила. 4. Учествује у критичком оцењивању резултата истраживања. 5. Учествује у доношењу закључака о квалитету резултата спроведених истраживања. 6. Учествује у предлагању даљих праваца изучавања конкретних проблема динамичког понашања шинских возила.

садржај теоријске наставе

У зависности од области дoкторске тезе следеће теме ће бити мање или више дубоко проучаване. Нелинеарно моделирање динамичког понашања шинских возила. Специфични алати за симулацију динамике система крутих тела у области шинских возила. Сопствено понашање. Осцилације делова шинских возила као еластичних тела. Статистичке методе за опис геометријских неравнина колосека. Нелинеарна геометрија додира точак-шина. Методе за одређивање еквивалентне коничности. неконформни и конформни додир точка и шине. Нелинеарне теорије додир точак-шина. Калкерове теорије додира. Стабилност кретања. Критична брзина. Нелинеарни модел вијугања осовинског склопа.Одређивање граничних циклуса коришћењем симулационих модела. Критеријуми за оцену хабања точка и шине. Напредни критеријуми оцењивања динамичког понашања шинских возила: сигурност од исклизнућа, сила бочног померања колосека, стабилност кретања, критеријуми квалитета хода, оптерећења колосека, динамичка удобност путника. Напредни алати у анализама резултата динамичких испитивања. Уздужна динамика у композицији. Извори буке и методе борбе против буке. Бука у унутрашњости и ван возила.

садржај практичне наставе

Студент ради семинарски рад из изабране области у договору са предметним наставником и ментором докторске дисертације.

услов похађања

Претходно познавање конструкције шинских возила на нивоу мастер курса. Претходно завршен курс из динамике на нивоу мастер курса.

ресурси

Milutinović, D., Simić, G., Opterećenja i proračun točkova železničkih vozila, Mašinski fakultet, Beograd 2006. Publikacije sa SCI liste

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Knothe, K., Stichel, S, Schienefahrzeugdynamik, Springer Verlag,Berlin, 2003; Shabana, A., Zaazaa,K., Sugiyama,H., Railroadvehicle Dznamics, A Computational Approach, CRC Press,Boca Raton, 2007; Iwnicki, S., Handbook of Railway Vehicle Dynamics, CRC Press, Boca Raton, 2006; Garg,V., Dukkipati, R., Dynamic of Railway Vehicle Systems, Academic Press, 1984; Milković, D., Merenje sila u dodiru točak-šina posredstvom šine, Mašinski fakultet, Beograd 2017.;