Саша Р. Митић

др Саша Р. Митић, ванредни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 330
мејл адреса: smitic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 425; директан 3302-425

термини за пријем студената

уторак 08:00 - 09:00 и четвртак 11:00 - 12:00

предмети

истраживачка област

Динамика возила; Прорачун елемената и система моторних возила; Електронски системи на возилу; Возила на крају животног века;

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1994.; Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар, 2000.; Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор наука, 2012.

публикације, признања, награде

- преко 70 радова на међународним и домаћим конгресима и у часописима. - ментор Мастер рада под насловом УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОПОГОНА КОД АУТОБУСА ИКАРБУС ИК 112 И ИК 218, кандидата Александра Драгутиновића, који је добио годишњу награду за најбољи Мастера рад у школској 2015/2016. години од стране жирија Привредне коморе Београда.

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ЈУМВ – Југословенско друштво за моторе и возила; ASABE - Америчко удружење инжењера пољопривреде и биологије