Саша Р. Митић

др Саша Р. Митић, ванредни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 330
мејл адреса: smitic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 425; директан 3302-425

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теорија кретања возила; Прорачун елемената и система моторних возила; Електронски системи на возилу; Одржавање техничких система;

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар, 2000.

публикације, признања, награде

26 радова на међународним и домаћим конгресима и у часописима.

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ЈУМВ – Југословенско друштво за моторе и возила