Саша Р. Митић

др Саша Р. Митић, ванредни професор
Катедра за моторна возила
Кабинет: 35; 330
Мејл адреса: smitic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 425; директан 3302-425

Термини за пријем студената

уторак 08:00 - 09:00 и четвртак 11:00 - 12:00

Предмети

Безбедност возила
Возила и животна средина
Возила на крају животног века
Динамика возила
Динамика возила - изабрана поглавља
Завршни предмет - Безбедност возила
Завршни предмет - Динамика возила
Завршни предмет - Основе моторних возила
Испитивање возила - посебна поглавља
Логистика возила
Мехатроника возила - посебна поглавља
Носећи системи возила
Основе моторних возила
Погонски и ходни системи возила
Пројектовање возила
Форензичко инжењерство - посебна поглавља

Истраживачка област

Динамика возила; Прорачун елемената и система моторних возила; Електронски системи на возилу; Возила на крају животног века;

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1994.; Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар, 2000.; Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор наука, 2012.

Публикације, признања, награде

- преко 70 радова на међународним и домаћим конгресима и у часописима. - ментор Мастер рада под насловом УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОПОГОНА КОД АУТОБУСА ИКАРБУС ИК 112 И ИК 218, кандидата Александра Драгутиновића, који је добио годишњу награду за најбољи Мастера рад у школској 2015/2016. години од стране жирија Привредне коморе Београда.

Чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ЈУМВ – Југословенско друштво за моторе и возила; ASABE - Америчко удружење инжењера пољопривреде и биологије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Blagojević Ivan, Mitić Saša, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2019). The future (and the present) of motor vehicle propulsion systems, Thermal Science, 23, S1727-S1743.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180307177B, M22.

Mitić Saša, Popović Vladimir, Blagojević Ivan, Grbović Aleksandar (2023). Verification of the numerical model of optimized bus body structure according to UN regulation no. 66, Technical Gazzete, 30(1), 87-92.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20220304215649, M23.

Rakićević Branislav, Mitić Saša, Jovančić Predrag, Ignjatović Dragan, Maneski Taško (2016). Identification of modular firefighting superstructures' dynamic behaviour, Journal of Vibroengineering, 18(1), 324-333.
Vibromechanika, ISSN: 1392-8716, M23.

Rakićević Branislav, Maneski Miloš, Mitić Saša, Vorotović Goran, Kozak Dražan, Katinić Marko (2016). Failure analysis of bolted joint for the column of an aerial platform, Tehnički vjesnik, 23(5), 1301-1306.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20150513090840, M23.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Petrović Miloš, Mitić Saša (2011). System Approach to Vehicle Suspension System Control in CAE Environment, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 57(2), 100-109.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2009.018, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Vorotović Goran, Rakićević Branislav, Mitić Saša, Stamenković Dragan (2013). Identifikacija otpora povođenju integracijom matematičkog modela i parametara realne eksploatacije vozila, FME Transactions, 41(1), 66-71.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Rakićević Branislav, Mitić Saša, Popović Vladimir, Vorotović Goran, Radivojević Jovan D. (2012). Verifikacija čvrstoće samonosećeg ADR rezervoara poluprikolice, FME Transactions, 40(1), 25-30.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Đorđević Branislav R., Mitić Saša (2021). Mogućnost rekonstrukcije saobraćajnih nesreća pomoću uređaja za beleženje podataka - pregledni rad, Industrija, 49(3-4), 99-115.
Ekonomski institut, Beograd, ISSN: 0350-0373, 10.5937/industrija49-35974, M51.

Mitić Saša, Rakićević Branislav, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2011). Teorijsko-eksperimentalna metoda za optimizaciju dinamičkog ponašanja modularnih nadgradnji vatrogasnih vozila, Journal of Applied Engineering Science, 9(1), 267-275.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.

Радови са конференција

Mitić Saša, Blagojević Ivan, Stamenković Dragan (2020). Vehicle Legislation - Serbia vs. Europe, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISBN: 978-86-6335-074-8, M31.