Катедра за моторна возила

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган С. Алексендрић, редовни професор
др Иван А. Благојевић, редовни професор
др Бранко М. Васић, редовни професор
др Владимир М. Поповић, редовни професор
др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
др Саша Р. Митић, ванредни професор
др Драган Д. Стаменковић, доцент
Милош Ж. Маљковић, асистент
Бранко З. Миличић, асистент
Бранислав Г. Ђорђевић, истраживач приправник
Иван А. Иванковић, истраживач приправник
Нада М. Станојевић
Митар Н. Давидовић
Јелена М. Јанчић
Ненад М. Јовановић
Властимир С. Јоксимовић
Никола А. Касум
Радољуб Ј. Манић
Милош Ј. Митровић
Душан Д. Опсеница
Теодор В. Периц
Далибор П. Петрић
Павле В. Рађеновић
Ивана М. Стевановић
Младен С. Стојановић
Ана С. Танасић
Марко З. Ћирић
Никола З. Фрлић Секулић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије

Лабораторија за испитивање и хомологацију возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Владимир Поповић

Лабораторија CESiL (Центар за ефектеивност система и логистику)
Руководилац лабораторије: проф. др Бранко Васић

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Драган Алексендрић