Катедра за моторна возила

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган С. Алексендрић, редовни професор
др Иван А. Благојевић, редовни професор
др Бранко М. Васић, редовни професор
др Владимир М. Поповић, редовни професор
др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
др Саша Р. Митић, ванредни професор
Милош Ж. Маљковић, асистент
Бранко З. Миличић, асистент
Бранислав Г. Ђорђевић, истраживач сарадник
Драган Д. Стаменковић, истраживач сарадник
Иван А. Иванковић, истраживач приправник
Урош А. Станојчић, истраживач приправник
Нада М. Станојевић
Саша З. Васић
Ненад М. Јовановић
Властимир С. Јоксимовић
Никола А. Касум
Радољуб Ј. Манић
Милан М. Милојевић
Милена М. Станимировић
Младен С. Стојановић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије

Лабораторија за испитивање и хомологацију возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Владимир Поповић

Лабораторија CESiL (Центар за ефектеивност система и логистику)
Руководилац лабораторије: проф. др Бранко Васић

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Драган Алексендрић