Катедра за моторна возила

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган С. Алексендрић, редовни професор
др Бранко М. Васић, редовни професор
др Владимир М. Поповић, редовни професор
др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
др Иван А. Благојевић, ванредни професор
др Саша Р. Митић, ванредни професор
Милош Ж. Маљковић, асистент
Бранко З. Миличић, асистент
Драган Д. Стаменковић, истраживач сарадник
Бранислав Г. Ђорђевић, истраживач приправник
Милена В. Жуњић, истраживач приправник
Иван А. Иванковић, истраживач приправник
Јована З. Спасеновић, истраживач приправник
Нада М. Станојевић
Саша З. Васић
Александар С. Ђорђевић
Ненад М. Јовановић
Властимир С. Јоксимовић
Никола А. Касум
Радољуб Ј. Манић
Милан М. Милојевић
Никола Р. Митић
Павле В. Рађеновић
Милан З. Стефановић
Младен С. Стојановић
Ана С. Танасић
Марко З. Ћирић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије

Лабораторија за испитивање и хомологацију возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Владимир Поповић

Лабораторија CESiL (Центар за ефектеивност система и логистику)
Руководилац лабораторије: проф. др Бранко Васић

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Драган Алексендрић