Катедра за моторна возила

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган С. Алексендрић, редовни професор
др Бранко М. Васић, редовни професор
др Владимир М. Поповић, редовни професор
др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
др Иван А. Благојевић, ванредни професор
др Саша Р. Митић, ванредни професор
Драган Д. Стаменковић, асистент
Дарко Д. Станојевић, асистент
Иван А. Иванковић, истраживач приправник
Дарко В. Јоцић, истраживач приправник
Нада М. Станојевић
Ненад М. Јовановић
Властимир С. Јоксимовић
Никола А. Касум
Радољуб Ј. Манић
Душан И. Смиљанић
Младен С. Стојановић

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије

лабораторије

Лабораторија за испитивање и хомологацију возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Владимир Поповић

Лабораторија CESiL (Центар за ефектеивност система и логистику)
Руководилац лабораторије: проф. др Бранко Васић

Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила
Руководилац лабораторије: в. проф. др Драган Алексендрић