Бранислав Б. Ракићевић

др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 329; 35
мејл адреса: brakicevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 434; директан 3302-434

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Пројектовање и прорачун возила; Системи ослањања и управљања; Трансмисија возила; Носеће структуре; Специјалне надградње

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду; дипл. инж. 1985 Машински факултет Универзитета у Београду; Мр, 1992 Машински факултет Универзитета у Београду; Др, 1997

публикације, признања, награде

Преко 90 научних, стручних и прегледних радова на домаћим и међународним скуповима и у часописима; Један уџбеник

чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ЈУМВ – Југословенско удружење за моторна возила; Председник комисија за стандарде за област друмских возила за Србију и Црну Гору, техничког комитета KSM 022-15 Заменљивост компонената и лаке приколице.