Бранислав Б. Ракићевић

др Бранислав Б. Ракићевић, редовни професор
Катедра за моторна возила
Кабинет: 329; 35
Мејл адреса: brakicevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 434; директан 3302-434

Термини за пријем студената

Четвртак 11:00 - 13:00

Предмети

Динамика возила - изабрана поглавља
Завршни предмет - Динамика возила
Испитивање возила - посебна поглавља
Логистика возила
Мехатроника возила - посебна поглавља
Носећи системи возила
Погонски и ходни системи возила
Поузданост возила
Пројектовање возила
Стручна пракса М - МОВ

Истраживачка област

Пројектовање и прорачун возила; Системи ослањања и управљања; Трансмисија возила; Носеће структуре; Специјалне надградње

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду, Машински факултет, дипл. инж. 1985.; Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар, 1992.; Универзитет у Београду, Машински факултет, доктор наука, 1997.

Публикације, признања, награде

Преко 90 научних, стручних и прегледних радова на домаћим и међународним скуповима и у часописима; Један уџбеник

Чланства у научним и стручним организацијама

ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ЈУМВ – Југословенско удружење за моторна возила; Председник комисија за стандарде за област друмских возила за Србију, техничког комитета KSM 022-15 Заменљивост компонената и лаке приколице.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Popović Vladimir, Vasić Branko, Rakićević Branislav, Vorotović Goran (2012). Optimisation of maintenance concept choice using risk-decision factor - a case study, International Journal of Systems Science, 43(10), 1913-1926.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7721, 10.1080/00207721.2011.563868, M21.

Blagojević Ivan, Vorotović Goran, Stamenković Dragan, Petrović Nebojša, Rakićević Branislav (2017). The effects of gear shift indicator usage on fuel efficiency of a motor vehicle, Thermal Science, 21(1), 707-713.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160806233B, M22.

Rakićević Branislav, Mitić Saša, Jovančić Predrag, Ignjatović Dragan, Maneski Taško (2016). Identification of modular firefighting superstructures' dynamic behaviour, Journal of Vibroengineering, 18(1), 324-333.
Vibromechanika, ISSN: 1392-8716, M23.

Sedmak Aleksandar, Algool Mahdi, Kirin Snežana, Rakićević Branislav, Bakić Ramo (2016). Industrial safety of pressure vessels - Structural integrity point of view, Hemijska Industrija, 70(6), 685-694.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND150423005S, M23.

Rakićević Branislav, Maneski Miloš, Mitić Saša, Vorotović Goran, Kozak Dražan, Katinić Marko (2016). Failure analysis of bolted joint for the column of an aerial platform, Tehnički vjesnik, 23(5), 1301-1306.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20150513090840, M23.

Bosković Sasa, Jovančić Predrag, Ignjatović Dragan, Rakićević Branislav, Maneski Taško (2015). Vibration as deciding parameter during revitalization process for replacing the bucket wheel drive, Journal of Vibroengineering, 17(1), 24-32.
Jve Int Ltd, Kaunas, ISSN: 1392-8716, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Demić Miroslav, Rakićević Branislav, Jovanović Mikica, Miličić Branko (2020). Research into truck transmission torsion vibrations under longitudinal acceleration, Journal of Applied Engineering Science, 18(2), 243-250.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes18-23164, M24.

Blagojević Ivan, Stamenković Dragan, Rakićević Branislav (2017). Analiza rezultata ispitivanja indikatora promene stepena prenosa, FME Transactions, 45(4), 585-589.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704585B, M24.

Vorotović Goran, Rakićević Branislav, Mitić Saša, Stamenković Dragan (2013). Identifikacija otpora povođenju integracijom matematičkog modela i parametara realne eksploatacije vozila, FME Transactions, 41(1), 66-71.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Rakićević Branislav, Mitić Saša, Popović Vladimir, Vorotović Goran, Radivojević Jovan D. (2012). Verifikacija čvrstoće samonosećeg ADR rezervoara poluprikolice, FME Transactions, 40(1), 25-30.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Žunjić Milena, Demić Miroslav, Rakićević Branislav, Đorđević Branislav R. (2022). Contribution to the investigation of the influence of tire non-uniformity on the lateral tire characteristics, Journal of Applied Engineering Science, 20(2), 562-570.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes0-32961, M24.

Mitić Saša, Rakićević Branislav, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2011). Teorijsko-eksperimentalna metoda za optimizaciju dinamičkog ponašanja modularnih nadgradnji vatrogasnih vozila, Journal of Applied Engineering Science, 9(1), 267-275.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.