Владимир М. Поповић

др Владимир М. Поповић, редовни професор
Катедра за моторна возила
Кабинет: 35; 330
Мејл адреса: vpopovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 425; директан 3302-425

Предмети

Завршни предмет - Перформансе возила
Испитивање возила
Испитивање возила - посебна поглавља
Логистика возила
Мехатроника возила - посебна поглавља
Мехатроника на возилу
Одржавање возила
Перформансе возила
Управљање одржавањем возила
Форензичко инжењерство
Форензичко инжењерство - посебна поглавља

Истраживачка област

Друмски транспорт (АТП и АДР споразум, безбедност саобраћаја, заштита животне средине, возила специјалне намене); Пасивна и активна безбедност моторних возила; Испитивања и хомологације возила и њихових компоненти; Одржавање техничких система; Прорачун возила; Јавни градски превоз (трамваји, лаки шински системи); Теорија поузданости

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, магистеријум, 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, докторат, 2008.

Публикације, признања, награде

Укупно 163 рада - 24 рада у међународним часописима са СЦИ листе, 3 монографије, 13 техничких решења, 45 радова на међународним конгресима и конференцијама (између осталог, четири пута World Automotive Congress – FISITA, два пута European Automotive Congress – EAEC, два пута Светски конгрес експерата из области одржавања техничких система, три пута Европски конгрес експерата из области одржавања техничких система) и 70 радова на домаћим конференцијама и симпозијумима. Званични рецензент у 7 међународних часописа са СЦИ листе. Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије "Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила" (ТР35045, 2011-2019). Учешће на још 7 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја, претходних година. Учешће у неколико међународних пројеката, које су заједнички реализовали Машински факултет и Институт за истраживања и пројектовања у привреди (IIPP), а који су везани за развој јавног градског превоза у Београду. Учешће у изради Мастер плана саобраћаја у Републици Србији (2008-09). Звање Risk Examiners – Equipment Track (Certificate Nr. 16580 – 3/4/2010), добијено од стране Steinbeis University Berlin. Учествовао, углавном као руководилац, у изради више хиљада извештаја о испитивањима возила и њихових компоненти. Значајан број ових испитивања је спроведен за најпознатије светске произвођаче возила, али и за све домаће произвођаче моторних и прикључних возила. Лабораторија ЦИАХ, чији је руководилац, је прва акредитована лабораторија на Универзитету у Београду, али истовремено и најзначајнији ослонац сарадње Машинског факултета са привредом Републике Србије. Кроз дугогодишње руковођење Лабораторијом, остварио одличну сарадњу са великим бројем привредних субјеката у нашој држави.

Чланства у научним и стручним организацијама

Дописни члан Академије инжењерских наука Србије. Редовни члан Матице српске. Члан: IIR (International Institute of Refrigeration), ДОТС (Друштва одржавалаца техничких система), ЈУМВ (Друштва за моторе и возила Србије). Званични представник Републике Србије у Радној групи за превоз лакокварљивих намирница (WP.11), као и у Радној групи за пасивну безбедност (у оквиру Светског форума за хармонизацију Правилника за возила WP.29/GRSP) - обе Радне групе су при Економској комисији за Европу Уједињених нација (УНЕЦЕ), са средиштем у Женеви. Члан уређивачког одбора истакнутог међународног часописа Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, једини са Универзитета у Београду. Члан уређивачког одбора водећег националног часописа Journal of Applied Engineering Science. Члан организационих одбора више од 30 домаћих научно-стручних скупова, као и програмског одбора значајног међународног конгреса експерата из области одржавања – Euromaintenace 2012. Носилац је првог сертификата за предаваче и испитиваче у области унапређења знања из безбедности саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја, сертификат број: 1-31/2011). Члан је Савета Акредитационог тела Србије, као и Стручне радне групе за унапређење квалитета роба (производа и услуга) у безбедности саобраћаја, при Телу за координацију безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије. На основу Уговора са Европском комисијом, рецензент три предлога за пројекте у оквиру програма Horizon 2020, а за позив Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Први ментор Друмске стреле (сезона 2010/11), Формула студент тима Универзитета у Београду. Друге важне активности Од 2021 декан Машинског факултета Универзитета у Београду. Од 2016-2020 - државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, задужен да надзире и прати секторе науке, технолошког развоја, међународне сарадње и ЕУ интеграција. 2014-2016 - председник Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча". 2012-2015 - продекан за финансије Машинског факултета. 2018-2021 - шеф Катедре за моторна возила. Од 2013 и даље - руководилац Лабораторије ЦИАХ (Центар за испитивање, атестирање и хомологацију возила), која је највећи научно-истраживачки потенцијал Републике Србије у области возила. 2003-2012 - секретар Катедре за моторна возила 2004-2013 - заменик руководиоца Лабораторије ЦИАХ 2018-2021 - председник Савета за сарадњу науке и привреде (Привредна комора Србије).  Председник Одбора за науку Комисије Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО.  Предеседавајући заседања мешовитих међудржавних комитета за научну сарадњу са НР Кином и Француском.  Члан Управног одбора: 1) Међународни институт за одрживе технологије на простору југоисточне Европе; 2) пројекат Светске банке Serbian Research Innovation and Technology Transfer Project (SRITTP); 3) пројекат PERFORM (Performing and Responsice Social Sciences) - председавајући; 4) пројекат Европско друштвено истраживање - ESS-ERIC (European Social Survey - European Research Infrastructure Consortium) - председавајући; 5) Erasmus+ пројекат BE-OPEN;  Потпредседник Савета Регионалне платформе за сарадњу у високом образовању и истраживањима.  Шеф делегације Републике Србије на 1st China - Central and Eastern European Countries (CEEC) Conference on Innovation Cooperation, која је одржана у Нанкингу (НР Кина) 2016.  Учествовао 2017. године, као званични представник наше државе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у раду Генералне скупштине УНЕСКО.  Председавао, заједно са замеником министра просвете НР Кине Ду Џењуеном, радним делом „5. дијалога о образовним политикама“, у оквиру механизма 16+1, који је одржан у Новом Саду септембра 2017. године.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2015). Warranty optimisation based on the prediction of costs to the manufacturer using neural network model and Monte Carlo simulation, International Journal of Systems Science, 46(3), 535-545.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7721, 10.1080/00207721.2013.792972, M21.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Rakićević Branislav, Vorotović Goran (2012). Optimisation of maintenance concept choice using risk-decision factor - a case study, International Journal of Systems Science, 43(10), 1913-1926.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0020-7721, 10.1080/00207721.2011.563868, M21.

Vencl Aleksandar, Arostegui Saioa, Favaro Gregory, Zivić Fatima, Mrdak Mihailo, Mitrović Slobodan, Popović Vladimir (2011). Evaluation of adhesion/cohesion bond strength of the thick plasma spray coatings by scratch testing on coatings cross-sections, Tribology International, 44(11), 1281-1288.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0301-679X, 10.1016/j.triboint.2011.04.002, M21.

Vencl Aleksandar, Manić Nebojša, Popović Vladimir, Mrdak Mihailo (2010). Possibility of the abrasive wear resistance determination with scratch tester, Tribology Letters, 37(3), 591-604.
Springer/Plenum Publishers, New York, ISSN: 1023-8883, 10.1007/s11249-009-9556-x, M21.

Blagojević Ivan, Mitić Saša, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2019). The future (and the present) of motor vehicle propulsion systems, Thermal Science, 23, S1727-S1743.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180307177B, M22.

Vencl Aleksandar, Bobić Biljana, Vučetić Filip, Svoboda Petr, Popović Vladimir, Bobić Ilija (2018). Effect of Al2O3 nanoparticles and strontium addition on structural, mechanical and tribological properties of Zn25Al3Si alloy, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40(11).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-018-1441-9, M22.

Balać Martina, Grbović Aleksandar, Petrović Aleksandar, Popović Vladimir (2018). Fem analysis of pressure vessel with an investigation of crack growth on cylindrical surface, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 20(3), 378-386.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2018.3.5, M22.

Blagojević Ivan, Vorotović Goran, Ivanović Gradimir, Janković Slobodan P., Popović Vladimir (2013). Energy efficiency improvement by gear shifting optimization, Thermal Science, 17(1), 91-105.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120129035B, M22.

Mitić Saša, Popović Vladimir, Blagojević Ivan, Grbović Aleksandar (2023). Verification of the numerical model of optimized bus body structure according to UN regulation no. 66, Technical Gazzete, 30(1), 87-92.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20220304215649, M23.

Stanojević Nada, Vasić Miloš, Popović Vladimir (2021). The contribution of cng powered vehicles in the transition to zero emission mobility example of the light commercial vehicles fleet, Thermal Science, 25(3), 1867-1878.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200721241S, M23.

Lazović Tatjana, Marinković Aleksandar, Popović Vladimir (2021). Influence of Load and Design Conditions on Lubricant Film Thickness in the Deep Groove Ball Bearing, Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Eng, 42(4), 381-392.
Chinese Mechanical Engineering Society, ISSN: 0257-9731, M23.

Topouris Stergios, Stamenković Dragan, Olphe-Galliard Michel, Popović Vladimir, Tirović Marko A. (2020). Heat Dissipation from Stationary Passenger Car Brake Disc, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 66(1), 15-28.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2019.6002, M23.

Frlic Sekulić Nikola, Blagojević Ivan, Popović Vladimir, Stamenković Dragan, Janković Slobodan (2019). Development of Pedestrian Alert System for Use in Electric Vehicles, Tehnički vjesnik, 26(6), 1614-1619.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20180730144329, M23.

Essdai Ahmed, Spasojević Brkić Vesna, Golubović Tamara, Brkić Aleksandar, Popović Vladimir (2018). Crane cabins' interior space multivariate anthropometric modeling, Work-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 59(4), 557-570.
IOS Press, Amsterdam, ISSN: 1051-9815, 10.3233/WOR-182706, M23.

Stanković Milan, Micović Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Popović Vladimir (2018). Analysis of Comfort Parameters in Special Purpose Vehicles from Technological Development Point of View, Tehnički vjesnik, 25(2), 502-509.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20171007101611, M23.

Gordić Mirko, Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Muždeka Slavko R., Micović Aleksandar (2017). Electric vehicle conversion: optimisation of parameters in the design process, Tehnički vjesnik, 24(4), 1213-1219.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20160613131757, M23.

Simović Sreten, Popović Vladimir, Damjanović Milanko (2016). Analysis of the Influence of Pavement Irregularities on the Lifespan of a Vehicle's Drive-Wheel Half Shaft, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 62(2), 116-126.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2015.2495, M23.

Damjanović Milanko, Popović Vladimir, Simović Sreten (2016). Fluctuation of the dynamic load nature in the power transmission train, Tehnički vjesnik, 23(3), 741-748.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20141127151825, M23.

Micović Aleksandar, Popović Vladimir, Sedmak Aleksandar (2014). Potential for improvement of comfort parameters in off-road vehicles of Serbian armed forces, Tehnički vjesnik, 21(5), 1009-1016.
Strojarski Facultet, ISSN: 1330-3651, M23.

Vasić Branko, Popović Vladimir, Vuchić Vukan R., Danon Gradimir, Vencl Aleksandar (2012). Defining the functional and physical compatibility of a modernized tramway rolling stock with a newly planned LRT system: a case study of Belgrade, Transportation Planning and Technology, 35(3), 241-261.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0308-1060, 10.1080/03081060.2012.671019, M23.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Lazović Tatjana, Grbović Aleksandar (2012). Application of new decision making model based on modified cost-benefit analysis - a case study: Belgrade tramway transit, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 29(6).
World Scientific Publ Co Pte Ltd, Singapore, ISSN: 0217-5959, 10.1142/S0217595912500340, M23.

Blagojević Ivan, Ivanović Gradimir, Janković Slobodan, Popović Vladimir (2012). A model for gear shifting optimization in motor vehicles, Transactions of Famena, 36(2), 51-66.
ISSN: 1333-1124, M23.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Petrović Miloš, Mitić Saša (2011). System Approach to Vehicle Suspension System Control in CAE Environment, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 57(2), 100-109.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2009.018, M23.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Petrović Miloš (2010). The Possibility for FMEA Method Improvement and Its Implementation into Bus Life Cycle, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 56(3).
ISSN: 0039-2480, M23.

Milojević Saša, Savić Slobodan, Mitrović Slobodan, Marić Dejan, Krstić Božidar, Stojanović Blaža, Popović Vladimir (2023). Solving the Problem of Friction and Wear in Auxiliary Devices of Internal Combustion Engines on the Example of Reciprocating Air Compressor for Vehicles, Tehnički Vjesnik, 30(1), 122-130.
Osijek : Strojarski Fakultet, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20220414105757, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Matijević Dejan V., Popović Vladimir (2017). Pregled savremenih doprinosa u oblasti kontrole i unapređenja karakteristika buke i vibracija motornih vozila sa posebnim akcentom na dijagnostiku, FME Transactions, 45(3), 448-458.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1703448M, M24.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Tirović Marko A. (2014). Produženje vremena reakcije rukovaoca uzrokovano vibracijama celog tela, FME Transactions, 42(4), 297-304.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1404297S, M24.

Rakićević Branislav, Mitić Saša, Popović Vladimir, Vorotović Goran, Radivojević Jovan D. (2012). Verifikacija čvrstoće samonosećeg ADR rezervoara poluprikolice, FME Transactions, 40(1), 25-30.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Velimirović Milan, Velimirović Dragana, Popović Vladimir (2022). Market and performance implications of fast fit service concepts in automotive maintenance systems, Journal of Applied Engineering Science, 20(1), 285-292.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes0-33637, M24.

Jovanović Branislav, Maljković Miloš, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2021). Ušteda u potrošnji goriva ostvarena upotrebom pojačane termoizolacije tovarnog prostora dostavnih vozila, Industrija, 49(1), 81-91.
Ekonomski institut, Beograd, ISSN: 0350-0373, 10.5937/industrija49-31337, M51.

Maljković Miloš, Blagojević Ivan, Popović Vladimir, Stamenković Dragan (2018). Impact of the damper characteristics on the behavior of suspension system and the whole vehicle, Journal of Applied Engineering Science, 16(3), 349-357.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes16-17342, M51.

Matijević Dejan, Ivanković Ivan A., Popović Vladimir (2015). Savremeno projektovanje, upravljanje i pravci razvoja automatske transmisije, Journal of Applied Engineering Science, 13(1), 51-59.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes13-7727, M51.

Mićović Aleksandar, Popović Vladimir, Mićović Dragoslava, Jovanović Snežana (2013). Ispitivanje karakteristika sopstvenih i prinudnih oscilacija na terenskom vozilu FAP 2228 sa specijalnom nadgradnjom, Journal of Applied Engineering Science, 11(4), 185-190+233.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes11-4984, M51.

Svetina Tomaž, Zajc Ljubo, Popović Vladimir (2012). Uticaj Agencije za bezbednost saobraćaja Slovenije na propise u oblasti motornih vozila, Journal of Applied Engineering Science, 10(2), 93-98.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes10-2080, M51.

Popović Vladimir, Damjanović Milanko, Blagojević Ivan, Simović Sreten (2011). Tehnički propisi i uslovi za uvoz putničkih vozila na teritoriji jugoistočne Evrope, FME Transactions, 39(3), 105-116.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Spasojević Brkić Vesna, Radivojević Jovan D. (2011). Model optimizacije kombinacije garancije besplatne zamene i parcijalne garancije, Journal of Applied Engineering Science, 9(4), 456-464.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/JAES9-1202, M52.

Mitić Saša, Rakićević Branislav, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2011). Teorijsko-eksperimentalna metoda za optimizaciju dinamičkog ponašanja modularnih nadgradnji vatrogasnih vozila, Journal of Applied Engineering Science, 9(1), 267-275.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.

Pavić Nenad, Popović Vladimir, Vasić Miloš (2011). Starost vozača kao dominantan demografski faktor saobraćajnih nezgoda, Journal of Applied Engineering Science, 9(3), 411-416.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Curović Dejan (2010). Jedan mogući odgovor na pitanje - šta je upravljanje sredstvima?, Journal of Applied Engineering Science, 8(4), 205-214.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, M52.

Радови са конференција

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Vorotović Goran (2015). ATP-approved equipment for refrigerated road transport - Serbia's experiences, Refrigeration Science and Technology.
International Institute of Refrigeration, ISSN: 0151-1637, 10.18462/iir.icr.2015.0041, M33.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Blagojević Ivan (2014). Active suspension system control using neural network model to reduce passengers' whole-body vibration, FISITA 2014 World Automotive Congress - Proceedings.
Fisita, M33.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Aleksendrić Dragan (2012). Fully Renewing Combination Free Replacement and Pro-Rata Warranty Cost Assessment Using Monte Carlo Simulation, Proceedings - 18th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design.
M33.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Blagojević Ivan, Curović Dejan (2009). Implementation of modified fmea method into the process of logistic support to bus life cycle, Proceedings - 15th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design.
M33.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Spasojević Brkić Vesna (2012). An Approach to Optimization of Warranty Policy – a Case Study, Euromaintenance 2012.
Serbian Maintenance Association DOTS / European Federation of national Maintenance Societies EFNMS, ISBN: 978-86-89141-00-9.

Popović Vladimir, Vujanović Nikola, Vasić Branko (2006). Contribution to development of new risk analysis methods, 2006 Proceedings - 12th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design.

Поглавља у књигама

Popović Vladimir, Stamenković Dragan (2013). System approach to vehicle suspension system control in CAE environment, Handbook of Vehicle Suspension Control Systems.
Institution of Engineering and Technology, 10.1049/PBCE092E_ch11.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Модел управљања аутономним моторним возилом, Драган Стаменковић, 2022.

ИНТЕРОПЕРАТИВНИ МОДЕЛ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЕОМЕТРИЈЕ ВОЗИЛА, Живорад Белић, 2021.

МОДЕЛ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОЛОШКИХ И БЕЗБЕДНОСНИХ ПАРАМЕТАРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЊИХОВОМ МОДИФИКАЦИЈОМ НА ЕЛЕКТРО-ПОГОН, Мирко Гордић, 2018.

Модел управљања квалитетом услуге, Драгана Велимировић, 2016.

Интеграција и оцена утицаја параметара комфора и безбедности моторних возила за посебну намену, Александар Мићовић, 2015.