Владимир М. Поповић

др Владимир М. Поповић, редовни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 330
мејл адреса: vpopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 425; директан 3302-425

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Друмски транспорт (АТП и АДР споразум, безбедност саобраћаја, заштита животне средине, возила специјалне намене); Пасивна и активна безбедност моторних возила; Испитивања и хомологације возила и њихових компоненти; Одржавање техничких система; Прорачун возила; Јавни градски превоз (трамваји, лаки шински системи); Теорија поузданости

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, магистеријум, 2001. Машински факултет Универзитета у Београду, докторат, 2008.

публикације, признања, награде

Укупно 163 рада - 24 рада у међународним часописима са СЦИ листе, 3 монографије, 13 техничких решења, 45 радова на међународним конгресима и конференцијама (између осталог, четири пута World Automotive Congress – FISITA, два пута European Automotive Congress – EAEC, два пута Светски конгрес експерата из области одржавања техничких система, три пута Европски конгрес експерата из области одржавања техничких система) и 70 радова на домаћим конференцијама и симпозијумима. Званични рецензент у 7 међународних часописа са СЦИ листе. Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије "Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и шинских возила" (ТР35045, 2011-2019). Учешће на још 7 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја, претходних година. Учешће у неколико међународних пројеката, које су заједнички реализовали Машински факултет и Институт за истраживања и пројектовања у привреди (IIPP), а који су везани за развој јавног градског превоза у Београду. Учешће у изради Мастер плана саобраћаја у Републици Србији (2008-09). Звање Risk Examiners – Equipment Track (Certificate Nr. 16580 – 3/4/2010), добијено од стране Steinbeis University Berlin. Учествовао, углавном као руководилац, у изради више хиљада извештаја о испитивањима возила и њихових компоненти. Значајан број ових испитивања је спроведен за најпознатије светске произвођаче возила, али и за све домаће произвођаче моторних и прикључних возила. Лабораторија ЦИАХ, чији је руководилац, је прва акредитована лабораторија на Универзитету у Београду, али истовремено и најзначајнији ослонац сарадње Машинског факултета са привредом Републике Србије. Кроз дугогодишње руковођење Лабораторијом, остварио одличну сарадњу са великим бројем привредних субјеката у нашој држави.

чланства у научним и стручним организацијама

Дописни члан Академије инжењерских наука Србије. Редовни члан Матице српске. Члан: IIR (International Institute of Refrigeration), ДОТС (Друштва одржавалаца техничких система), ЈУМВ (Друштва за моторе и возила Србије). Званични представник Републике Србије у Радној групи за превоз лакокварљивих намирница (WP.11), као и у Радној групи за пасивну безбедност (у оквиру Светског форума за хармонизацију Правилника за возила WP.29/GRSP) - обе Радне групе су при Економској комисији за Европу Уједињених нација (УНЕЦЕ), са средиштем у Женеви. Члан уређивачког одбора истакнутог међународног часописа Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, једини са Универзитета у Београду. Члан уређивачког одбора водећег националног часописа Journal of Applied Engineering Science. Члан организационих одбора више од 30 домаћих научно-стручних скупова, као и програмског одбора значајног међународног конгреса експерата из области одржавања – Euromaintenace 2012. Носилац је првог сертификата за предаваче и испитиваче у области унапређења знања из безбедности саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја, сертификат број: 1-31/2011). Члан је Савета Акредитационог тела Србије, као и Стручне радне групе за унапређење квалитета роба (производа и услуга) у безбедности саобраћаја, при Телу за координацију безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије. На основу Уговора са Европском комисијом, рецензент три предлога за пројекте у оквиру програма Horizon 2020, а за позив Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Први ментор Друмске стреле (сезона 2010/11), Формула студент тима Универзитета у Београду. Друге важне активности Од 2021 декан Машинског факултета Универзитета у Београду. Од 2016-2020 - државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, задужен да надзире и прати секторе науке, технолошког развоја, међународне сарадње и ЕУ интеграција. 2014-2016 - председник Управног одбора Института за нуклеарне науке "Винча". 2012-2015 - продекан за финансије Машинског факултета. 2018-2021 - шеф Катедре за моторна возила. Од 2013 и даље - руководилац Лабораторије ЦИАХ (Центар за испитивање, атестирање и хомологацију возила), која је највећи научно-истраживачки потенцијал Републике Србије у области возила. 2003-2012 - секретар Катедре за моторна возила 2004-2013 - заменик руководиоца Лабораторије ЦИАХ 2018-2021 - председник Савета за сарадњу науке и привреде (Привредна комора Србије).  Председник Одбора за науку Комисије Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО.  Предеседавајући заседања мешовитих међудржавних комитета за научну сарадњу са НР Кином и Француском.  Члан Управног одбора: 1) Међународни институт за одрживе технологије на простору југоисточне Европе; 2) пројекат Светске банке Serbian Research Innovation and Technology Transfer Project (SRITTP); 3) пројекат PERFORM (Performing and Responsice Social Sciences) - председавајући; 4) пројекат Европско друштвено истраживање - ESS-ERIC (European Social Survey - European Research Infrastructure Consortium) - председавајући; 5) Erasmus+ пројекат BE-OPEN;  Потпредседник Савета Регионалне платформе за сарадњу у високом образовању и истраживањима.  Шеф делегације Републике Србије на 1st China - Central and Eastern European Countries (CEEC) Conference on Innovation Cooperation, која је одржана у Нанкингу (НР Кина) 2016.  Учествовао 2017. године, као званични представник наше државе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у раду Генералне скупштине УНЕСКО.  Председавао, заједно са замеником министра просвете НР Кине Ду Џењуеном, радним делом „5. дијалога о образовним политикама“, у оквиру механизма 16+1, који је одржан у Новом Саду септембра 2017. године.