Бранко М. Васић

др Бранко М. Васић, редовни професор
Катедра за моторна возила
Кабинет: 120/2
Мејл адреса: bvasic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 229; директан 3370-350

Предмети

Ефективност система
Инжењерство система
Мехатроника на возилу
Одржавање возила
Одржавање машина и опреме
Саобразност, усаглашеност и гаранција за производ
Стручна пракса Б
Стручна пракса М - МОВ
Форензичко инжењерство - посебна поглавља

Истраживачка област

Одржавање техничких система; Поузданост техничких система; Пројектовање возила; Информациони системи; Систем квалитета

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду; дипл. инж. 1984. Машински факултет Универзитета у Београду; Мр, 1991. Машински факултет Универзитета у Београду; Др, 1996.

Публикације, признања, награде

Објавио је око 200 научних, стручних и прегледних радова на домаћим и међународним скуповима и у часописима; Као аутор или коаутор објавио је 11 књига монографског или уџбеничког карактера.

Чланства у научним и стручним организацијама

SAE – The Society of Automotive Engineers; ДОТС – Друштво одржавалаца техничких система; ДОПИС – Друштво операционих истраживача; ЈУМВ – Југословенско удружење за моторна возила