Енергетска ефикасност моторних возила

ID: 3607
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је сагледавање и анализирање енергетске ефикасности моторних возила са конвенционалним или алтернативним погоном, утицајних фактора који на њу утичу, као и метода за њено праћење и унапређење.

исход

По завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да:препознају и објасне факторе који утичу на енергетску ефикасност моторног возила; сагледају разлике у енергетској ефикасности возила која се погоне искључиво мотором СУС у односу на возила са алтернативним погоном (хибридна и електрична возила); анализирају и квантификују факторе и режиме рада који утичу на енергетску ефикасност возила; предложе алгоритме за унапређење енергетске ефикасности и одреде њихов учинак.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања односе се на појам и значај енергетске ефикасноти моторних возила. Посебна целина односи се на врсту погонског агрегата (мотор СУС, електромотор, хибридни погон) и сагледавање разлика у погледу потрошње енергије у различитим режимима коришћења. Трећа целина посвећена је факторима који утичу на енергетску ефикасност, а посебна пажња усмерена је ка стилу вожње, односно експлоатацији самог возила. Начин праћења енергетске ефикасности и изналажење начина за њено унапређење и квантификовање представљају завршну целину.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе је усклађен са истраживањем које студент треба да спроведе.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

У складу са садржајем практичне наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

И. Благојевић, С. Митић: Возила и животна средина, Машински факултет Београд, 2017.; И. Благојевић: Потрошња и уштеда погонског горива моторних возила, Машински факултет Београд, 2016.; D. R. Carroll: Energy Efficiency of Vehicles, SAE International, 2020.;