Иван А. Благојевић

др Иван А. Благојевић, редовни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 35; 329
мејл адреса: iblagojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 214; директан 3302-214

термини за пријем студената

уторак, 8.00-9.00, четвртак, 11.00-12.00

предмети

истраживачка област

Моторна возила. Алтернативни погони (хибридни и електро) и алтернативна горива. Оптимизација промене степена преноса у мењачу. Утицаји возила на животну средину. Возила и транспорт опасне робе. Испитивање моторних и прикључних возила и њихових компоненти. Поузданост техничких система. Систем квалитета.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2009.

публикације, признања, награде

Благојевић И., Митић С.: Возила и животна средина, уџбеник за истоимени предмет, ISBN: 978-86-7083-944-1, 2017. Благојевић И.: Потрошња и уштеда погонског горива моторних возила - теоријске основе и практични примери, помоћни уџбеник за предмет Возила и животна средина, ISBN: 978-86-7083-920-5, 2016. Преко 10 радова у домаћим и међународним часописима и преко 50 радова на иностраним и домаћим скуповима Аутор и коаутор 10 техничких решења. Учествовао у 12 пројеката Министарства

чланства у научним и стручним организацијама

Члан радних група Агенције за безбедност саобраћаја и Одељења за транспорт опасне робе за подзаконске акте Члан секторског комитета Акредитационог тела Србије Члан уређивачког одбора научног часописа Journal of Applied Engineering Science (ISSN 1451-4117-UDC33) Члан ЈУМВ - Југословенско друштво за моторе и возила;