Иван А. Благојевић

др Иван А. Благојевић, редовни професор
Катедра за моторна возила
Кабинет: 35; 329
Мејл адреса: iblagojevic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 214; директан 3302-214

Термини за пријем студената

уторак, 8.00-9.00, четвртак, 11.00-12.00

Предмети

Алтернативни погони возила
Безбедност возила
Возила и животна средина
Енергетска ефикасност моторних возила
Ефективност система
Завршни предмет - Безбедност возила
Завршни предмет - Основе моторних возила
Завршни предмет - Системи возила
Логистика возила
Мехатроника возила - посебна поглавља
Основе моторних возила
Погонски и ходни системи возила
Поузданост возила
Пројектовање возила
Системи возила

Истраживачка област

Моторна возила. Алтернативни погони (хибридни и електро) и алтернативна горива. Оптимизација промене степена преноса у мењачу. Утицаји возила на животну средину. Возила и транспорт опасне робе. Испитивање моторних и прикључних возила и њихових компоненти. Поузданост техничких система. Систем квалитета.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2009.

Публикације, признања, награде

Благојевић И., Митић С.: Возила и животна средина, уџбеник за истоимени предмет, ISBN: 978-86-7083-944-1, 2017. Благојевић И.: Потрошња и уштеда погонског горива моторних возила - теоријске основе и практични примери, помоћни уџбеник за предмет Возила и животна средина, ISBN: 978-86-7083-920-5, 2016. Преко 10 радова у домаћим и међународним часописима и преко 50 радова на иностраним и домаћим скуповима Аутор и коаутор 10 техничких решења. Учествовао у 12 пројеката Министарства

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан радних група Агенције за безбедност саобраћаја и Одељења за транспорт опасне робе за подзаконске акте Члан секторског комитета Акредитационог тела Србије Члан уређивачког одбора научног часописа Journal of Applied Engineering Science (ISSN 1451-4117-UDC33) Члан ЈУМВ - Југословенско друштво за моторе и возила;

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Blagojević Ivan, Mitić Saša, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2019). The future (and the present) of motor vehicle propulsion systems, Thermal Science, 23, S1727-S1743.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180307177B, M22.

Blagojević Ivan, Vorotović Goran, Stamenković Dragan, Petrović Nebojša, Rakićević Branislav (2017). The effects of gear shift indicator usage on fuel efficiency of a motor vehicle, Thermal Science, 21(1), 707-713.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160806233B, M22.

Blagojević Ivan, Vorotović Goran, Ivanović Gradimir, Janković Slobodan P., Popović Vladimir (2013). Energy efficiency improvement by gear shifting optimization, Thermal Science, 17(1), 91-105.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120129035B, M22.

Mišanović Slobodan, Glišović Jasna, Blagojević Ivan, Taranović Dragan (2023). Influencing factors on electricity consumption of electric bus in real operating conditions, Thermal Science, 27(1B), 767-784.
Institut za nuklearne nauke Vinča, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI220709156M, M23.

Mitić Saša, Popović Vladimir, Blagojević Ivan, Grbović Aleksandar (2023). Verification of the numerical model of optimized bus body structure according to UN regulation no. 66, Technical Gazzete, 30(1), 87-92.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20220304215649, M23.

Frlic Sekulić Nikola, Blagojević Ivan, Popović Vladimir, Stamenković Dragan, Janković Slobodan (2019). Development of Pedestrian Alert System for Use in Electric Vehicles, Tehnički vjesnik, 26(6), 1614-1619.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20180730144329, M23.

Blagojević Ivan, Ivanović Gradimir, Janković Slobodan, Popović Vladimir (2012). A model for gear shifting optimization in motor vehicles, Transactions of Famena, 36(2), 51-66.
ISSN: 1333-1124, M23.

Janković Slobodan, Kleut Dragan, Blagojević Ivan, Stamenković Dragan, Vorotović Goran (2012). Application of vehicle's can based network in transmission service load data acquisition, Tehnički vjesnik, 19(2), 201-210.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Milićević Stefan V., Blagojević Ivan, Muždeka Slavko R. (2021). Napredni model upravljanja energijom zasnovan na pravilima za poboljšanje ekonomičnosti hibridnih električnih guseničnih vozila, FME Transactions, 49(3), 711-718.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2103711M, M24.

Blagojević Ivan, Stamenković Dragan, Rakićević Branislav (2017). Analiza rezultata ispitivanja indikatora promene stepena prenosa, FME Transactions, 45(4), 585-589.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704585B, M24.

Spasenović Jovana, Blagojević Ivan (2021). Kompozitni materijali u automobilskoj industriji, Industrija, 49(2), 57-68.
Ekonomski institut, Beograd, ISSN: 0350-0373, 10.5937/industrija49-34540, M51.

Maljković Miloš, Blagojević Ivan, Popović Vladimir, Stamenković Dragan (2018). Impact of the damper characteristics on the behavior of suspension system and the whole vehicle, Journal of Applied Engineering Science, 16(3), 349-357.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes16-17342, M51.

Đurić Goran, Mitrović Časlav, Vorotović Goran, Blagojević Ivan, Vasić Miloš (2016). Developing self-modifying code model, Journal of Applied Engineering Science, 14(2), 239-247.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes14-10931, M51.

Popović Vladimir, Damjanović Milanko, Blagojević Ivan, Simović Sreten (2011). Tehnički propisi i uslovi za uvoz putničkih vozila na teritoriji jugoistočne Evrope, FME Transactions, 39(3), 105-116.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Mitić Saša, Blagojević Ivan, Stamenković Dragan (2020). Vehicle Legislation - Serbia vs. Europe, 8th International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISBN: 978-86-6335-074-8, M31.

Ponorac Luka, Blagojević Ivan, Grkić Aleksandar (2022). Analysis of powertrain’s workload during the turning process of a high-speed tracked vehicle, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors 2022.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-096-0, M33.

Stamenković Dragan, Popović Vladimir, Blagojević Ivan (2014). Active suspension system control using neural network model to reduce passengers' whole-body vibration, FISITA 2014 World Automotive Congress - Proceedings.
Fisita, M33.

Janković S., Kleut Dragan, Blagojević Ivan, Petrović Velimir, Šinik V. (2011). Controller area network based monitoring of vehicle's mechatronics system, SISY 2011 - 9th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings.
10.1109/SISY.2011.6034335, M33.

Popović Vladimir, Vasić Branko, Blagojević Ivan, Curović Dejan (2009). Implementation of modified fmea method into the process of logistic support to bus life cycle, Proceedings - 15th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design.
M33.

Поглавља у књигама

Stanojčić Uroš, Miličić Branko, Blagojević Ivan (2023). On-Track Vehicle Dynamics Testing – Obstacle Avoidance and Double Lane Change Test, Lecture Notes in Networks and Systems (Experimental Research and Numerical Simulation in Applied Sciences)-International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, 564, 131-146.
Springer, ISBN: 978-303119498-6, 10.1007/978-3-031-19499-3_7, M33.