Бранко З. Миличић

мастер маш. инж. Бранко З. Миличић, асистент
катедра за моторна возила
кабинет:
мејл адреса: bmilicic@mas.bg.ac.rs
телефон:

лична веб презентација

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама