Драган С. Алексендрић

др Драган С. Алексендрић, редовни професор
катедра за моторна возила
кабинет: 1122
мејл адреса: daleksendric@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 390; директан 3370-346

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Вештачка интелигенција моторних возила. Интелигентно управљање системима моторних и прикључних возила. Пројектовање, прорачун и испитивање кочних система моторних и прикључних возила. Развој фрикционих материјала кочница моторних возила. Безбедност моторних и прикључних возила. Информациони системи о раду и одржавању моторних и прикључних возила. Системско инжењерство.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду Машински факултет, дипл. инж., 1996. година Универзитет у Београду Машински факултет, Мр., 2000. година Универзитет у Београду Машински факултет, Др., 2007. година

публикације, признања, награде

12 радова у међународним часописима са СЦИ листе; 14 поглавља у међународним монографијама; 5 радова у водећим националним часописима; преко 40 радова на међународним конференцијама; 14 техничких решења (методе, софтвери, нова лабораторијска постројења); Руководилац и учесник већег броја домаћих и међународних пројеката; Добитник награде Свети Сава за најбољу књигу аутора са факултета;

чланства у научним и стручним организацијама