Милош Ж. Маљковић

дипл. маш. инж. Милош Ж. Маљковић, асистент
катедра за моторна возила
кабинет:
мејл адреса: mmaljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Моторна возила. Eнергетска ефикасност електровозила.

образовање, стручна спрема

2015. - Машински Факултет Универзитета у Београду, инж.маш. 2017. - Машински факултет Универзитета у Београду, маст.инж.маш.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама