Милош Ж. Маљковић

дипл. маш. инж. Милош Ж. Маљковић, асистент
катедра за моторна возила
кабинет:
мејл адреса: mmaljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама