Милош Ж. Маљковић

дипл. маш. инж. Милош Ж. Маљковић, асистент
Катедра за моторна возила
Кабинет:
Мејл адреса: mmaljkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Предмети

Истраживачка област

Моторна возила. Eнергетска ефикасност електровозила.

Образовање, стручна спрема

2015. - Машински Факултет Универзитета у Београду, инж.маш. 2017. - Машински факултет Универзитета у Београду, маст.инж.маш.

Библиографија

Радови у часописима ван SCI листе

Jovanović Branislav, Maljković Miloš, Stamenković Dragan, Popović Vladimir (2021). Ušteda u potrošnji goriva ostvarena upotrebom pojačane termoizolacije tovarnog prostora dostavnih vozila, Industrija, 49(1), 81-91.
Ekonomski institut, Beograd, ISSN: 0350-0373, 10.5937/industrija49-31337, M51.

Maljković Miloš, Blagojević Ivan, Popović Vladimir, Stamenković Dragan (2018). Impact of the damper characteristics on the behavior of suspension system and the whole vehicle, Journal of Applied Engineering Science, 16(3), 349-357.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes16-17342, M51.