Драган Р. Туцаковић

др Драган Р. Туцаковић, редовни професор
катедра за термотехнику
кабинет: топлана
мејл адреса: dtucakovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 349; директан 3302-349

термини за пријем студената

Среда од 13,00 до 14,00 часова

предмети

истраживачка област

Термотехника и термоенергетика

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1991. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1995. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2003.

публикације, признања, награде

26 радова са SCI листе, 4 техничка решења, преко 70 радова на домаћим и међународним скуповима

чланства у научним и стручним организацијама