Ненад Ђ. Зрнић

др Ненад Ђ. Зрнић, редовни професор
Катедра за механизацију
Кабинет: 120/3
Мејл адреса: nzrnic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 403; директан 3370-350

Лична веб презентација

https://meh.mas.bg.ac.rs/teams/nenad-zrnic/

Термини за пријем студената

После предавања и вежби

Предмети

Дизајн и екологија
Динамика транспортних машина
Еко дизајн и одржива логистика
Завршни предмет - Транспортни уређаји
Изабрана поглавља из ТКЛ
Пројектовање дизалица
Стручна пракса М - ТКЛ
Транспортне машине
Транспортни уређаји

Истраживачка област

Механизација, Пројектовање транспортних машина и уређаја, Вертикална механизација у лукама и терминалима, Контејнерски транспорт, Прорачун носећих конструкција машина за механизацију, Динамика носећих конструкција и погона машина за механизацију, Логистика, Еко дизајн, Одржива логистика, LCA.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2005.

Публикације, признања, награде

Објавио је 8 поглавља у тематским зборницима водећих светских издавача, 39 радова у часописима међународног значаја (од тога 26 на SCI листи), 44 рада у часописима националног значаја, објавио је 2 монографије националног значаја (1 на енглеском језику), изложио је преко 100 радова на међународним (од тога 6 предавања по позиву) и 32 рада на националним конференцијама. Према подацима са SCOPUS има укупно 609 цитата, h-index=16. Аутор је 7 техничких и развојних решења (М80), руководио је израдом и учествовао у реализацији 36 пројекта изведених за потребе привреде, 132 пројекта изведеног стања, као и 26 елабората ограничене циркулације и експертизе. Учествовао у реализацији 9 пројеката МПНТР, као и на 7 међународних пројеката, од којих је на 1 био руководилац, 1 је ФП7 пројекат NEWS, a на међународном тендеру је изабран као извршилац радног пакета за Србију WP3 Census of the logistic and multimodal platforms in Serbia у оквиру пројекта WATERMODE - Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport. Евалуатор је пројеката Хоризонт 2020 - Future Emergency Technologies (од 2017 и Vice Chair у овом позиву), технички је експерт програма Eureka Eurostars, а у био је екстерни експерт ФП7 пројекта Spider Plus (2013-2015). Одржао је предавања по позиву на универзитетима у у Италији - Бреша 2011. и Грчкој - Патрас, 2013., као и на Форуму за луке у оквиру светског сајма интралогистике CEMAT у Хановеру 2014. године.За резултате свог инжењерског рада, добио је са групом аутора Годишњу награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење 2009. године. Од 2012. године је продекан за наставу Машинског факултета у Београду, а од 2015. је продекан за међународну сарадњу и члан HERE тима. Од 2018. је проректор Универзитета у Београду. Председник је ИО Удружења Дипломираних Машинских Инжењера. Председник је Организационог и Научног одбора међународних конференција: MHCL 2006, 2009 и 2012, одржаних у Београду, као и MHCL 2015 и 2019 која је у коперацији са тамошњим ТУ одржана у Бечу.

Чланства у научним и стручним организацијама

Редовни члан АИНС од 20022. Има изузетну вишегодишњу научну сарадњу са ТУ Беч (Институт за инжењерски дизајн и техничку логистику) где провео укупно 7 месеци као гостујући истраживач. Члан је више међународних научних удружења и њихових тела: Europäischen Konferenz der Professoren des Fachkreises Fördertechnik, IFToMM Technical Committee for Transportation Machinery, IFToMM Permanent Commission for History of Mechanism and Machine Science. Председник је и члан више Комисија Института за стандардизацију Србије за стандарде из области возила унутрашњег транспорта, транспортних уређаја и машина. Држао је предавања из области лифтова у Инжењерској комори у оквиру програма перманентног образовања.Члан је уређивачких одбора водећих националних часописа у Румунији, Бугарској и Пољској и то: Associate Editor of the J. Analele of the University Eftimie Murgu Resita, Editorial Bord of the Bulgarian J. for Engineering Design, Editorial Bord of the J. of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw. Рецензент је у 15 часописа са СЦИ листе.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Kosanić Nenad, Marolt Jakob, Zrnić Nenad, Lerher Tone (2024). Travel time model for multiple-deep shuttle-based storage and retrieval systems, International Journal of Production Research, 62(7), 2606-2639.
Taylor and Francis Ltd., ISSN: 0020-7543, 10.1080/00207543.2023.2221750, M21a.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Momčilović Dejan B., Gnjatović Nebojša, Milenović Ivan Lj. (2020). Tie-rods of the bucket wheel excavator slewing superstructure: A study of the eye plate stress state, Engineering Structures, 207.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0141-0296, 10.1016/j.engstruct.2020.110233, M21.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Bošnjak Srđan (2015). Dynamic responses of a gantry crane system due to a moving body considered as moving oscillator, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 243-250.
Elsevier Urban & Partner Sp Z O O, Wroclaw, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2014.02.002, M21.

Bošnjak Srđan, Oguamanam Donatus, Zrnić Nenad (2015). The influence of constructive parameters on response of bucket wheel excavator superstructure in the out-of-resonance region, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(4), 977-985.
Springernature, London, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2015.03.009, M21.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Simonović Aleksandar, Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša (2013). 'Designing-in' failures and redesign of bucket wheel excavator undercarriage, Engineering Failure Analysis, 35, 95-103.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2012.12.007, M21.

Dragović Branislav, Park Nam-Kyu, Zrnić Nenad, Meštrović Romeo (2012). Mathematical Models of Multiserver Queuing System for Dynamic Performance Evaluation in Port, Mathematical Problems in Engineering, 2012.
Hindawi Ltd, London, ISSN: 1024-123X, 10.1155/2012/710834, M21.

Arsić Miodrag, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Sedmak Aleksandar, Gnjatović Nebojša (2011). Bucket wheel failure caused by residual stresses in welded joints, Engineering Failure Analysis, 18(2), 700-712.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.11.009, M21.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Zrnić Nenad, Rakin Marko, Pantelić Milorad P. (2011). Bucket wheel excavator Integrity assessment of the bucket wheel boom tie-rod welded joint, Engineering Failure Analysis, 18(1), 212-222.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.09.001, M21.

Bošnjak Srđan, Pantelić Milorad P., Zrnić Nenad, Gnjatović Nebojša, Đorđević Miloš (2011). Failure analysis and reconstruction design of the slewing platform mantle of the bucket wheel excavator O&K SchRs 630, Engineering Failure Analysis, 18(2), 658-669.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2010.09.035, M21.

Gašić Vlada, Arsić Aleksandra, Zrnić Nenad (2021). Strength of extended stiffened end-plate bolted joints: Experimental and numerical analysis, Structures, 33, 77-89.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 2352-0124, 10.1016/j.istruc.2021.04.016, M22.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad (2012). Dynamics, failures, redesigning and environmentally friendly technologies in surface mining systems, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 12(3), 348-359.
Elsevier Urban & Partner Sp Z O O, Wroclaw, ISSN: 1644-9665, 10.1016/j.acme.2012.06.009, M22.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Pantelić Milorad P., Obradović Aleksandar (2010). Failure analysis and redesign of the bucket wheel excavator two-wheel bogie, Engineering Failure Analysis, 17(2), 473-485.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2009.09.007, M22.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Simonović Aleksandar, Momčilović Dejan B. (2009). Failure analysis of the end eye connection of the bucket wheel excavator portal tie-rod support, Engineering Failure Analysis, 16(3), 740-750.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2008.06.006, M22.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Simić Goran, Simonović Aleksandar (2009). Cracks, repair and reconstruction of bucket wheel excavator slewing platform, Engineering Failure Analysis, 16(5), 1631-1642.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1350-6307, 10.1016/j.engfailanal.2008.11.009, M22.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2008). Comments on "Modeling of system dynamics of a slewing flexible beam with moving payload pendulum", Mechanics Research Communications, 35(8), 622-624.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0093-6413, 10.1016/j.mechrescom.2008.05.004, M22.

Rajković Miloš, Zrnić Nenad, Kosanić Nenad, Borovinšek Matej, Lerher Tone (2019). A multi-objective optimization model for minimizing investment expenses, cycle times and co2 footprint of an automated storage and retrieval systems, Transport, 34(2), 275-286.
Vilnius Gediminas Tech Univ, Vilnius, ISSN: 1648-4142, 10.3846/transport.2019.9686, M23.

Jerman Boris, Zrnić Nenad, Jenko Matjaz, Lerher Tone (2017). Energy regeneration in automated high bay warehouse with stacker cranes, Tehnički vjesnik, 24(5), 1411-1416.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20161219112306, M23.

Cuk Metod, Kosel Franc, Zrnić Nenad, Jerman Boris (2017). An Analysis of Continuous Sandwich Panels with Profiled Faces, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 63(12), 746-753.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2017.4844, M23.

Rajković Radoslav, Zrnić Nenad, Stakić Đorđe (2016). Application of a mathematical model for container transport flow of goods: from the far east to Serbia, Tehnički vjesnik, 23(6), 1739-1746.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20140629203730, M23.

Vujičić A., Zrnić Nenad, Jerman Boris (2013). Ports Sustainability: A life cycle assessment of Zero Emission Cargo Handling Equipment, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 59(9), 547-555.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2012.933, M23.

Langerholc Marko, Zrnić Nenad, Đorđević Miloš, Jerman Boris (2013). Conveyor design optimization as the provision of sustainability, Tehnički vjesnik, 20(5), 837-846.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Meštrović Romeo, Dragović Branislav, Zrnić Nenad, Škurić M. (2013). A multi-server queuing model study of specific cost ratio in a port, Tehnički vjesnik, 20(5), 781-786.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Đorđević Momčilo, Zrnić Nenad, Milicević Milic R., Mišković Vasilije V. (2013). Information and material flow modeling in system of parts regeneration in multi-level supply system, Tehnički vjesnik, 20(5), 861-869.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Rakin Marko (2012). Consideration of a moving mass effect on dynamic behaviour of a jib crane structure, Tehnički vjesnik, 19(1), 115-121.
Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, Faculty of Electrical Engineering in Osijek, Faculty of Civil Engineering in Osijek, ISSN: 1330-3651, M23.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan, Hoffmann K. (2010). Parameter sensitivity analysis of non-dimensional models of quayside container cranes, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 16(2), 145-160.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1387-3954, 10.1080/13873951003676534, M23.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Dragović Branislav (2009). Dynamic Response of Mobile Elevating Work Platform under Wind Excitation, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 55(2), 104-113.
ISSN: 0039-2480, M23.

Zrnić Nenad, Hoffmann K., Bošnjak Srđan (2009). Modelling of dynamic interaction between structure and trolley for mega container cranes, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 15(3), 295-311.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1387-3954, 10.1080/13873950902927675, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Solazzi Luigi, Zrnić Nenad (2020). Dinamička analiza portalne dizalice pri većem broju pokreta kolica i korisnog tereta, FME Transactions, 48(2), 281-286.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2002281S, M24.

Đorđević Miloš, Mladenović Goran, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2018). Analiza faze proizvodnje pri proceni životnog ciklusa laboratorijskog trakastog transportera, FME Transactions, 46(3), 410-417.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1803410D, M24.

Dragović Branislav, Meštrović Romeo, Zrnić Nenad, Dragojević Dražen (2018). Modeliranje specifičnog odnosa troškova u luci sa M/Ek/1 modelom teorije redova čekanja, FME Transactions, 46(3), 355-359.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1803355D, M24.

Kosanić Nenad, Milojević Goran, Zrnić Nenad (2018). Pregled literature iz oblasti skladišnih sistema baziranih na šatl tehnologiji, FME Transactions, 46(3), 400-409.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1803400K, M24.

Meštrović Romeo, Dragović Branislav, Zrnić Nenad, Dragojević Dražen (2018). Međuzavisnost različitih troškova modeliranja kontenerskih skladišta u luci primenom teorije redova čekanja, FME Transactions, 46(3), 367-373.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1803367M, M24.

Rajković Miloš, Zrnić Nenad, Kosanić Nenad, Borovinšek Matej, Lerher Tone (2017). Višeciljni optimizacioni model za minimiziranje troškova, vremena ciklusa i emisije Co2 u automatskom skladišnom sistemu, FME Transactions, 45(4), 620-629.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704620R, M24.

Chondros T.G., Milidonis K.F., Rossi C., Zrnić Nenad (2016). The evolution of the double-horse chariots from the bronze age to the Hellenistic times, FME Transactions, 44(3), 229-236.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1603229C, M24.

Solazzi Luigi, Zrnić Nenad (2016). Numerička analiza dejstva vetra na nisko profilne kontejnerske dizalice, FME Transactions, 44(1), 29-35.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601029S, M24.

Rajković Radoslav, Zrnić Nenad, Kirin Snežana, Dragović Branislav (2016). Pregled višekriterijumske optimizacije u transportu kontejnera korišćenjem kombinovanih morskih i kopnenih transportnih lanaca, FME Transactions, 44(2), 204-211.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1602204R, M24.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Milovančević Milorad (2013). Specifičnosti formiranja različitih matematičkih modela pri analizi dinamičkog ponašanja portalnih dizalica za kontejnerske terminale, FME Transactions, 41(4), 311-316.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Bošnjak Srđan, Đorđević Momčilo (2013). Problematika pokretnog opterećenja pri analizi dinamičkog ponašanja dizalica - premošćavanje jaza između teorijskih i praktičnih pristupa, FME Transactions, 41(4), 291-297.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Petković Zoran D., Simonović Aleksandar (2012). External Load Variability of Multibucket Machines for Mechanization, Equipment Manufacturing Technology, 422, 678-683.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.422.678, M24.

Kartnig Georg, Grösel Bruno, Zrnić Nenad (2012). Prošlost, sadašnje stanje i budućnost intralogistike u odnosu na megatrendove, FME Transactions, 40(4), 193-200.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Solazzi Luigi, Zrnić Nenad (2017). Design of a high capacity derrick crane considering the effects induced by load application and release, Journal of Applied Engineering Science, 15(1), 15-24.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes15-11930, M51.

Rakyta Miroslav, Fusko Miroslav, Herčko Jozef, Závodská Ľudmila, Zrnić Nenad (2016). Proactive approach to smart maintenance and logistics as a auxiliary and service processes in a company, Journal of Applied Engineering Science, 14(4), 433-442.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes14-11664, M51.

Mičieta Branislav, Herčko Jozef, Botka Milan, Zrnić Nenad (2016). Concept of intelligent logistic for automotive industry, Journal of Applied Engineering Science, 14(2), 233-238.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes14-10907, M51.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Razmatranje uticaja pokretnog oscilatora na dinamičko ponašanje mosne dizalice, FME Transactions, 39(1), 17-24.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Zrnić Nenad, Đorđević Miloš, Gašić Vlada (2022). History of Belt Conveyors Until the End of the 19th Century, History of Mechanism and Machine Science, 40 HMMS, 210-223.
Springer Science and Business Media B.V., ISSN: 1875-3442, 10.1007/978-3-030-98499-1_18, M14.

Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Petković Zoran D., Milovančević Milorad (2012). Dynamic responses of mobile elevating work platform and mega container crane structures, Advanced Materials Research, 562-564, 1539-1543.
ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.562-564.1539, M24.

Gašić Vlada, Arsić Aleksandra, Zrnić Nenad (2023). Strength of Fillet-welded Joint Connections: Comments on Correlation Between Classical and Particular Finite Element Approach, XI International Conference Heavy Machinery - HM 2023.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82434-01-6, M33.

Arsić Aleksandra, Flajs Željko, Gašić Vlada, Zrnić Nenad (2023). Finite element calculation of redesigned welded joint at support for frame stage‐like structure, 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI 2023.
University of Banja Luka Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Arsić Aleksandra, Gašić Vlada, Zrnić Nenad (2022). Survey on Design Procedures in Numerical Simulations of End-plate Moment Connections, Proceedings of XXIV International Conference on “Material Handling, Constructions and Logistics” - MHCL 2022.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8, M33.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Urošević Marko, Arsić Aleksandra (2021). Finite Element and Analytical Modelling of Ship Unloader, Proceedings of X International Conference ”Heavy Machinery - HM 2021”, Vrnjačka Banja, 23-25. june 2021..
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-81412-09-1, M33.

Arsić Aleksandra, Gašić Vlada, Zrnić Nenad (2020). Some aspects on the design approaches for bolted moment connections in frames, Proceedings of YOUng ResearcherS Conference 2020.
Beograd : Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, ISBN: 978-86-84231-51-4, M33.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Milojević Goran (2015). Loading Capacity Curves for Design of I-Section Runway Beams, Proceedings of XXI International Conference on “Material Handling, Constructions and Logistics” - MHCL 2015.
University of Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-863-5, M33.

Gašić Vlada, Obradović Aleksandar, Zrnić Nenad (2014). Free Vibrations of the Planar Gantry-like Structures, Proceeding of VIII International Conference “Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 25-28 June 2014.
Kraljevo : Faculty of Mechanical and Civil Engineering, ISBN: 978-86-82631-74-3, M33.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Petković Zoran (2012). Dynamic responses of a gantry crane structure due to an accelerating moving mass, Proceedings of XX International Conference on “Material Handling, Constructions and Logistics” - MHCL 2012.
University of Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-763-8, M33.

Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan, Gašić Vlada, Arsić Miodrag A., Petković Zoran D. (2011). Failure Analysis of the Tower Crane Counterjib, 11th International Conference on The Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 10.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 1877-7058, 10.1016/j.proeng.2011.04.370, M33.

Zrnić Nenad, Gašić Vlada, Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan (2011). Appropriate Modeling of Dynamic Behavior of Quayside Container Cranes Boom Under a Moving Trolley, Vibration Problems Icovp 2011, 139, 81-86.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 0930-8989, 10.1007/978-94-007-2069-5_10, M33.

Obradović Aleksandar, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad, Gašić Vlada (2009). Analysis os Dynamic Behavior of the Bucket Wheel Excavator Boom Modeled as an Elastic Body, Proceeding of 2nd International Congress of Serbian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palić, Serbia, June 1-5, 2009.
Srpsko društvo za mehaniku, ISBN: ISBN 978-86-7892-173-5, M33.

Gašić Vlada, Zrnić Nenad, Obradović Aleksandar, Milovančević Milorad (2009). Revisiting the Use of Finite Element Packages for Moving Load Problem at Bridge Cranes, Proceedings of the 19th International Conferece on Material Handling, Constructions and Logistics - MHCL’09, Faculty of Mechanical Engineering Belgrade, Belgrade, 2009..
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-672-3, M33.

Ostrić Davor, Brkić Aleksandar, Obradović Aleksandar, Zrnić Nenad (1997). The Analysis of the Tower Crane Dynamic Behaviour, Proceeding of 22. Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjacka Banja, June 2-7. 1997..
Beograd : Jugoslovensko društvo za mehaniku, M33.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad (2022). Design of the rotating auxiliary lifting device with mechanized span adjusting and lifting capacity of 20 t, Proceedings of the 24th International Conference on Material Handling Constructions and Logistics MHCL 2022.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8.

Urošević Marko, Zrnić Nenad (2022). The Impact of the Eccentricity of the Tension Pulley on the Dynamic Response of the Stacker Superstructure, Proceedings of the XXIV International Conference MHCL’22.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-134-8.

Meštrović Romeo, Dragović Branislav, Zrnić Nenad, Dragović Andro, Perazić Kenan (2022). Modelling the Container Yard as an Operational System in a Port: A Methodological Approach, Proceedings of the Maritime and Port Logistics of the XXIV International Conference MHCL 2022.
SaTCIP Publisher Ltd, ISBN: 978-86-6075-084-8.

Dragović Branislav, Meštrović Romeo, Zrnić Nenad, Dragović Andro, Petranović Mauro (2022). Modelling the Container Yard as an Operational System in a Port: The Case Studies, Proceedings of the Maritime and Port Logistics of the XXIV International Conference MHCL 2022.
SaTCIP Publisher Ltd, ISBN: 978-86-6075-084-8.

Zrnić Nenad, Popović Tamara, Milojević Goran, Kosanić Nenad (2021). A Survey of Research on Industry 4.0 in Intralogistics, Proceedings of X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-81412-09-1.

Đorđević Miloš, Milojević Goran, Vujičić A., Zrnić Nenad (2019). Life Cycle Assessment of The Belt Conveyor Idler Ball Bearing, Proceedings of the 23rd International Conference on Material Handling Constructions and Logistics MHCL 2019.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4.

Zrnić Nenad, Bojić Sanja, Georgijević Milošav, Urošević Marko (2019). Analysis of the potential of the Port of Novi Sad to become a new container terminal on Danube, Proceedings of the XXIII International Conference MHCL’19.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-020-4.

Zrnić Nenad, Bojić Sanja, Georgijević Milošav, Urošević Marko (2019). Analysis of the potential of Serbia to transport containers on Danube, Proceedings of the Maritime and Port Logistics of the XXIII International Conference MHCL 2019.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-065-7.

Meštrović Romeo, Dragović Branislav, Zrnić Nenad, Perković Milija, Perazić Kenan (2019). Some Further Consideration of Modeling Process at the Seaport Automobile Terminals, Proceedings of the Maritime and Port Logistics of the XXIII International Conference MHCL 2019.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-065-7.

Meštrović Romeo, Dragović Branislav, Zrnić Nenad, Dragojević Dražen, Popović Marko (2019). On Specific Cost Ratio in a Port Modelled as M /G/1 Queue, Proceedings of the Maritime and Port Logistics of the XXIII International Conference MHCL 2019.
SaTCIP, ISBN: 978-86-6075-065-7.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). Laboratory Test Rig for Nondestructive Inspection of Steel Cord Belts, Proceedings of the 9th Triennial International Conference Heavy Machinery 2017 - HM 2017.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo, ISBN: 978‐86-82631‐89‐7.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). Resolving a Laboratory Test Rig Belt Misalignment Issue, Proceedings of the 22nd International Conference on Material Handling Constructions and Logistics MHCL 2017.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-949-6.

Zrnić Nenad (2017). A Survey of Researches in the Field of Ecodesign Related to Intralogistics at the University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering (2010-2017), Proceedings of IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”.
Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82631-89-7.

Rajković Miloš, Zrnić Nenad, Kosanić Nenad, Borovinšek Matej, Lerher Tone (2017). Multi-objective optimization model for double-deep automated storage and retrieval systems, Proceedings of the XXII International Conference MHCL 2017.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-949-6.

Lerher Tone, Strmčnik V., Potrč I., Šraml M., Jerman Boris, Zrnić Nenad (2016). Simulation-based performance analysis of order picking systems, 13th International Conference on Industrial Logistics, ICIL 2016 - Conference Proceedings.
AGH University of Science and Technology.

Rajković Radoslav, Zrnić Nenad, Bojić Sanja, Stakić Đorđe (2016). Role of Cargo Weight and Volume: Minimizing Costs and CO2 Emissions in Container Transport, Commercial Transport.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2194-8917, 10.1007/978-3-319-21266-1_10.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Jerman Boris (2015). Simplified Life Cycle Assessment of a Belt Conveyor, Proceedings of the 21st International Conference on Material Handling Constructions and Logistics MHCL 2015.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-863-5.

Rajković Radoslav, Zrnić Nenad, Cokorilo Olja, Rajković Snežana, Stakić Đorđe (2014). Multi-objective container transport optimization on intermodal networks based on mathematical model, Proceedings of The Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (Ictte).
Scientific Research Center Ltd Belgrade, Belgrade.

Rajković Radoslav, Zrnić Nenad, Stakić Đorđe (2014). Application of mathematical model for container transport flow of goods: From far east to Serbia, International Conference on Industrial Logistics, ICIL 2014 - Conference Proceedings.
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Jerman Boris (2014). SIMPLIFIED LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BELT CONVEYOR DRIVE PULLEY, Proceedings of the 5th International Conference Transport and Logistics 2014 - TIL 2014.
UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, Department for material handling systems and logistics, ISBN: 978-86-6055-053-0.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Jerman Boris (2014). Simplified Life Cycle Assessment of a Conveyor Belting, Proceedings of the 8th Triennial International Conference Heavy Machinery 2014 - HM 2014.
FACULTY OF MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERING IN KRALJEVO UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC, ISBN: 978‐86-82631‐74‐3.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Jerman Boris (2014). SIMPLIFIED LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A BELT CONVEYOR ELECTRIC MOTOR, Proceedings of the 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2014.
Vrnjaĉka Banja : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd, ISBN: 978-86-6075-043-5.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Pantelić Milorad (2013). SIMPLIFIED LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A RETURN BELT CONVEYOR IDLER, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineeging and Information Tehnology DEMI 2013.
Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, ISBN: 978‐99938‐39‐46‐0.

Bošnjak Srđan, Petković Zoran D., Zrnić Nenad, Dunjić Momčilo, Dragović Branislav (2012). Redesign of the Bucket Wheel Excavators Substructures Based on the Comparative Stress - Strain Analysis, Advances in Metallurgical and Mining Engineering, 402, 660-+.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1022-6680, 10.4028/www.scientific.net/AMR.402.660.

Marinković Aleksandar, Zrnić Nenad, Stojiljković B., Vulićević M. (2012). Tesla’s research in the field of mechanical engineering focused on fountains design, History of Mechanism and Machine Science, 15, 407-420.
Springer, ISSN: 1875-3442, 10.1007/978-94-007-4132-4_28.

Hoffmann K., Zrnić Nenad (2012). A contribution on the history of ropeways, History of Mechanism and Machine Science, 15, 381-394.
Springer, ISSN: 1875-3442, 10.1007/978-94-007-4132-4_26.

Đorđević Miloš, Batina Darko, Zrnić Nenad, Jerman Boris, Hladnik Jurij (2012). Modeling energy usage patterns of a PC and ways of improving it's energy efficiency, Proceedings of the XX International Conference MHCL’12.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-763-8.

Kosanić Nenad, Rajković Miloš, Zrnić Nenad (2012). Alternative energy sources for forklifts – a way to make intralogistics green, Proceedings of the 20th International Conference on Material Handling MHCL 2012.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-763-8.

Bošnjak Srđan, Arsić Miodrag A., Zrnić Nenad, Odanović Zoran, Đorđević Miloš (2011). Failure Analysis of the Stacker Crawler Chain Link, 11th International Conference on The Mechanical Behavior of Materials (Icm11), 10.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 1877-7058, 10.1016/j.proeng.2011.04.371.

Поглавља у књигама

Gnjatović Nebojša, Bošnjak Srđan, Zrnić Nenad (2019). Spatial reduced dynamic model of a bucket wheel excavator with two masts, Lecture Notes in Mechanical Engineering.
Pleiades journals, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-04975-1_26.

Đorđević Miloš, Zrnić Nenad, Bošnjak Srđan (2017). LCA of a belt conveyor and its application, Next Generation Logistics: Technologies and Applications, Scientic Monograph.
SPH – Scientific Publishing Hub, ISBN: 978-961-6948-07-4 (pdf).

Zrnić Nenad, Vujičić A. (2014). A Life-Cycle Approach to Characterizing Environmental Impact of Logistics Equipment in Container Ports: An Example of Yard Trucks, Lecture Notes in Logistics.
Springer Science and Business Media B.V., ISSN: 2194-8917, 10.1007/978-3-319-01378-7_10.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Вишекритеријумско одлучивање у транспорту контејнера, Радослав Рајковић, 2018.

Вишекритеријумско одлучивање у избору локације и структуре складишта убојних средстава, Момчило Ђорђевић, 2017.

Еколошки ефекти фаза животног циклуса лучке-контејнерске механизације, Андрија Вујичић, 2016.

Утицај кретања колица на динамичко понашање обалских контејнерских дизалица, Влада Гашић, 2013.