Ненад Ђ. Зрнић

др Ненад Ђ. Зрнић, редовни професор
катедра за механизацију
кабинет: 120/3
мејл адреса: nzrnic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 403; директан 3370-350

лична веб презентација

термини за пријем студената

После предавања и вежби

предмети

истраживачка област

Механизација, Пројектовање транспортних машина и уређаја, Вертикална механизација у лукама и терминалима, Контејнерски транспорт, Прорачун носећих конструкција машина за механизацију, Динамика носећих конструкција и погона машина за механизацију, Логистика, Еко дизајн, Одржива логистика, LCA.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 2005.

публикације, признања, награде

Објавио је 8 поглавља у тематским зборницима водећих светских издавача, 39 радова у часописима међународног значаја (од тога 26 на SCI листи), 44 рада у часописима националног значаја, објавио је 2 монографије националног значаја (1 на енглеском језику), изложио је преко 100 радова на међународним (од тога 6 предавања по позиву) и 32 рада на националним конференцијама. Према подацима са SCOPUS има укупно 609 цитата, h-index=16. Аутор је 7 техничких и развојних решења (М80), руководио је израдом и учествовао у реализацији 36 пројекта изведених за потребе привреде, 132 пројекта изведеног стања, као и 26 елабората ограничене циркулације и експертизе. Учествовао у реализацији 9 пројеката МПНТР, као и на 7 међународних пројеката, од којих је на 1 био руководилац, 1 је ФП7 пројекат NEWS, a на међународном тендеру је изабран као извршилац радног пакета за Србију WP3 Census of the logistic and multimodal platforms in Serbia у оквиру пројекта WATERMODE - Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport. Евалуатор је пројеката Хоризонт 2020 - Future Emergency Technologies (од 2017 и Vice Chair у овом позиву), технички је експерт програма Eureka Eurostars, а у био је екстерни експерт ФП7 пројекта Spider Plus (2013-2015). Одржао је предавања по позиву на универзитетима у у Италији - Бреша 2011. и Грчкој - Патрас, 2013., као и на Форуму за луке у оквиру светског сајма интралогистике CEMAT у Хановеру 2014. године.За резултате свог инжењерског рада, добио је са групом аутора Годишњу награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење 2009. године. Од 2012. године је продекан за наставу Машинског факултета у Београду, а од 2015. је продекан за међународну сарадњу и члан HERE тима. Од 2018. је проректор Универзитета у Београду. Председник је ИО Удружења Дипломираних Машинских Инжењера. Председник је Организационог и Научног одбора међународних конференција: MHCL 2006, 2009 и 2012, одржаних у Београду, као и MHCL 2015 и 2019 која је у коперацији са тамошњим ТУ одржана у Бечу.

чланства у научним и стручним организацијама

Редовни члан АИНС од 20022. Има изузетну вишегодишњу научну сарадњу са ТУ Беч (Институт за инжењерски дизајн и техничку логистику) где провео укупно 7 месеци као гостујући истраживач. Члан је више међународних научних удружења и њихових тела: Europäischen Konferenz der Professoren des Fachkreises Fördertechnik, IFToMM Technical Committee for Transportation Machinery, IFToMM Permanent Commission for History of Mechanism and Machine Science. Председник је и члан више Комисија Института за стандардизацију Србије за стандарде из области возила унутрашњег транспорта, транспортних уређаја и машина. Држао је предавања из области лифтова у Инжењерској комори у оквиру програма перманентног образовања.Члан је уређивачких одбора водећих националних часописа у Румунији, Бугарској и Пољској и то: Associate Editor of the J. Analele of the University Eftimie Murgu Resita, Editorial Bord of the Bulgarian J. for Engineering Design, Editorial Bord of the J. of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw. Рецензент је у 15 часописа са СЦИ листе.