Неџад Р. Рудоња

др Неџад Р. Рудоња, ванредни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 445
мејл адреса: nrudonja@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 343; директан 3302-343

термини за пријем студената

четвртак - 11:00 - 12:00

предмети

истраживачка област

Акумулација топлоте, обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност, термодинамика, преношење топлоте

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. маш. 2007; Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука 2016.

публикације, признања, награде

Уџбеник "Соларни термички системи", М. Гојак, Н. Рудоња, Београд 2020; Светосавска награда Машинског факултета за најбољу књигу 2020. године 9 радова на SCI листи; више од двадесет радова у домаћим часописима и на међународним конференцијама; један патент; Лиценца 381 Инжењерске коморе Србије; Лиценца одговорног инжењера за енергетску ефикасност; Лиценца овлашћеног енергетског менаџера зграда

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије; Инжењерска комора Србије; Члан Савета Машинског факултета Универзитета у Београду