Неџад Р. Рудоња

др Неџад Р. Рудоња, ванредни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 445
мејл адреса: nrudonja@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 343; директан 3302-344

термини за пријем студената

четвртак - 11:00-12:00

предмети

истраживачка област

Акумулација топлоте, обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност, термодинамика, преношење топлоте

образовање, стручна спрема

-Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. маш. 2007. -Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука 2016.

публикације, признања, награде

-9 радова на SCI листи -више од двадесет радова у домаћим часописима и на међународним конференцијама, - један патент. -Лиценца 381 Инжењерске коморе Србије- Лиценца одговорног инжењера за енергетску ефикасност -Лиценца овлашћеног енергетског менаџера зграда

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије