Снежана С. Милићев

др Снежана С. Милићев , ванредни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 411
мејл адреса: smilicev@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 308; директан 3302-308

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, мр 1999. Машински факултет Универзитета у Београду, др 2011.

публикације, признања, награде

6 радова на скуповима, 6 радова у часописима, 1 збирка задатака, 3 техничка решења

чланства у научним и стручним организацијама