Снежана С. Милићев

др Снежана С. Милићев , ванредни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 411
мејл адреса: smilicev@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 308; директан 3302-308

термини за пријем студената

Уторак 13-14 часова

предмети

истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида

образовање, стручна спрема

Машински факултет - Универзитет у Београду, дипл. инж. 1993. Машински факултет - Универзитет у Београду, мр 1999. Машински факултет - Универзитет у Београду, др 2011.

публикације, признања, награде

15 радова у часописима 15 радова на скуповима 1 збирка задатака 1 помоћни уџбеник 3 техничка решења

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског друштва за механику и управног одбора Српског друштва за механику