Снежана С. Милићев

др Снежана С. Милићев , ванредни професор
Катедра за механику флуида
Кабинет: 411
Мејл адреса: smilicev@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 308; директан 3302-308

Термини за пријем студената

Уторак 13-14 часова

Предмети

Виши курс динамике гасова
Динамика гасова
Завршни предмет - Механика флуида Б
Математичке методе механике флуида
Механика флуида 1
Механика флуида Б
Механика флуида М
Микро - нано флуидика
Основе механике флуида
Струјање у микроканалима
Стручна пракса М - МЕХ
Таласна кретања течности
Теорија граничног слоја

Истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида

Образовање, стручна спрема

Машински факултет - Универзитет у Београду, дипл. инж. 1993. Машински факултет - Универзитет у Београду, мр 1999. Машински факултет - Универзитет у Београду, др 2011.

Публикације, признања, награде

15 радова у часописима 15 радова на скуповима 1 збирка задатака 1 помоћни уџбеник 3 техничка решења

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског друштва за механику и управног одбора Српског друштва за механику

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milićev Snežana, Pavlović MD (2002). Influence of spike shape at supersonic flow past blunt-nosed bodies: Experimental study, AIAA Journal, 40(5), 1018-1020.
American Inst. Aeronautics and Astronautics Inc., ISSN: 0001-1452, 10.2514/2.1745, M21.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Non-isothermal rarefied gas flow in microtube with constant wall temperature, Advances in Mechanical Engineering, 13(11).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878140211065147, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Gas Flow in Microchannels and Nanochannels With Variable Cross Section for All Knudsen and All Mach Number Values, Journal of Fluids Engineering-Transactions of The Asme, 143(2).
ASME, New York, ISSN: 0098-2202, 10.1115/1.4048288, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2016). Navier-stokes-fourier analytic solutions for non-isothermal couette slip gas flow, Thermal Science, 20(6), 1825-1833.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160423221M, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2013). A non-isothermal Couette slip gas flow, Science China-Physics Mechanics & Astronomy, 56(9), 1782-1797.
Science Press, Beijing, ISSN: 1674-7348, 10.1007/s11433-013-5120-7, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2012). A microbearing gas flow with different walls' temperatures, Thermal Science, 16(1), 119-132.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110804086M, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2022). Influence of transport coefficients' dependence on temperature for gas flow in microbearing, Advances in Mechanical Engineering, 14(6).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221103942, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Radenković Darko, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2016). Strujanje razređenog gasa u mikrocevima pri malim Rejnoldsovim brojevima, FME Transactions, 44(1), 10-15.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601010R, M24.

Milićev Snežana (2022). Eksperimentalna studija o uticaju igle na nadzvučno i okolozvučno opstrujavanje tela polusfernog vrha, FME Transactions, 50(1), 24-31.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2201024M, M24.

Stevanović Nevena, Milićev Snežana (2010). Strujanje gasa u mikroležajima sa zidovima konstantnih temperatura, FME Transactions, 38(2), 71-77.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Milićev Snežana (2022). Microchannels and Nanochannels Gas Flow for the Entire Knudsen Number Domain, AEROMEET2022 Abstract Book.
ALBEDO MEETINGS, M32.

Stevanović Nevena, Milićev Snežana, Đorđević Vladan (2012). Microbearing gas flow modeling by fractional derivative for entire Knudsen number range, International Conference Contemporary Problems of Mechanics and Applied Mathematics, Novi Sad.
Department of Mechanics, University of Novi Sad, M32.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2019). Pressure distribution in microtubes with variable cross section, Proceedings of the The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, June 24-26, 2019.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Influence of second order effects on pressure distribution in microtubes, Proceedings of the The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, June 28-30, 2021.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-8-1, M34.

Cvetković Ivana, Milićev Snežana, Puzović-Pihler Draga (2021). Saffman – taylor instability – history and application, ICSSM 2021 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics Kragujevac, Serbia, June 28-30.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-8-1, M34.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2018). An isothermal compressible slip gas flow through microtube, Book of abstracts - 6th International conference of applied science (ICAS 2018), University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, May 09-11, 2018.
UNIVERSITY OF BANJA LUKA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, ISBN: 978-99938-39-80-4, M34.

Stevanović Nevena, Milićev Snežana (2014). An analysis of the Different Parameters influence on the Microbearing load carrying capacity, 85th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM).
International Association for Applied Mathematics and Mechanics, Nemačka, M34.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2013). Non-isothermal gas flow in microchannel with equal wall temperatures, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics.
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, Republika Srbija, M34.

Vulićević Petar, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2023). Analytical and Numerical Analysis of Compressible Isothermal Flow Between Parallel Plates, ICSSM 2023 Proceedings 9th International Congress of Serbian Society of Mechanics, July 5-7, 2023, Vrnjačka Banja, Serbia.
Serbian Society of Mechanics.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Струјања разређеног гаса у микроцевима, Ива Гуранов, 2023.