Милан Р. Лечић

др Милан Р. Лечић, редовни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 412
мејл адреса: mlecic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 307; директан 3302-307

термини за пријем студената

уторак и среда од 14 до 15 часова

предмети

истраживачка област

Турбулентна струјања, Стабилност струјања

образовање, стручна спрема

Машински факултет, Београд, дипл. инж, 1986. год. Машински факултет, Београд, мр, 1992. год. Машински факултет, Београд, др, 2003. год.

публикације, признања, награде

Више научних радова и једна монографија. Октобарска награда града Београда за дипломски рад и Награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Српског друштва за механику