Нина М. Анђелић

др Нина М. Анђелић, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 428
мејл адреса: nandjelic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 327; директан 3302-327

термини за пријем студената

Понедељак, 13 сати, Кабинет 428

предмети

истраживачка област

Отпорност конструкција; Примењена теорија еластичности; Мерење напона и деформација; Примена методе коначних елемената, Стабилност конструкција

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1988; Машински факултет Универзитета у Београду, мр. 1993; Машински факултет Универзитета у Београду, др. 2003.

публикације, признања, награде

Две монографије; Уџбеник из Отпорности материјала; Уџбеник из Основа отпорности конструкција; Помоћни уџбеник из Отпорности материјала; Преко 20 радова у домаћим и страним часописима; Преко 30 радова на међународним и домаћим скуповима; Ућешће на више пројеката.

чланства у научним и стручним организацијама

SDM - Српско друштво за механику; IVK - Друштво за интегритет и век конструкција