Душан М. Недељковић

др Душан М. Недељковић, асистент
Катедра за производно машинство
Кабинет: 257
Мејл адреса: dnedeljkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 264; директан 3302-264

Лична веб презентација

https://www.linkedin.com/in/dusannedeljkovic/

Термини за пријем студената

Петак, 12:00 - 14:00

Предмети

Истраживачка област

Интелигентна аутоматизација, Дистрибуирано управљање реконфигурабилним производним ресурсима, Сајбер безбедност.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2014. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2016. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука - машинско инжењерство, 2023.

Публикације, признања, награде

Више пута награђиван поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним и Мастер академским студијама.

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2022). CNN based method for the development of cyber-attacks detection algorithms in industrial control systems, Computers & Security, 114.
Elsevier Advanced Technology, Oxford, ISSN: 0167-4048, 10.1016/j.cose.2021.102585, M21.

Радови у часописима ван SCI листе

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). Detekcija napada na senzorske signale u industrijskim kontrolnim sistemima, FME Transactions, 48(1), 7-12.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001007N, M24.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). The Detection of Sensor Signal Attacks in Industrial Control Systems, FME Transactions, New Series, 48(1), 7-12.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001007N, M24.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran, Pajić Miroslav (2020). Detection of cyber-attacks in systems with distributed control based on support vector regression, Telfor Journal, 12(2), 104-109.
Beograd : Društvo za telekomunikacije ; Akademska misao, ISSN: 1821-3251, 10.5937/TELFOR2002104N, M53.

Радови са конференција

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2023). Deep learning prediction models for the detection of cyber-attacks on image sequences, 32nd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, June 14-16, Bled, Slovenia, 2023..
10.1007/978-3-031-32606-6_8, M13.

Jakovljević Živana, Nedeljković Dušan (2023). Cybersecurity issues in motion control – an overview of challenges, 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2023), Proceedings, Sarajevo, B&H, June 2023, ROI1.5, 2023.
ISBN: 978-86-7466-970-9, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2023). Generation of lightweight models for cyber-attacks detection algorithms using knowledge distillation, 39th International conference on production engineering of Serbia (ICPES 2023).
ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Jakovljević Živana, Nedeljković Dušan (2022). Cyber Physical Systems in Manufacturing Engineers Education, Mechanisms and Machine Science, 109, 735-743.
Springer Science and Business Media B.V., ISSN: 2211-0984, 10.1007/978-3-030-88465-9_75, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2022). Gan-based data augmentation in the design of Cyber-attack detection methods, 9th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2022), Proceedings, Novi Pazar, June 2022, ROI1.4.
ETRAN Society, Belgrade, Academic Mind, Belgrade, ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Jakovljević Živana, Nedeljković Dušan (2021). Distribution of control tasks to smart devices in industrial control systems: a case study, 8th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2021), Proceedings, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, september 2021, ROI2.2.
ETRAN Society, Belgrade, Academic Mind, Belgrade, ISBN: 978-86-7466-894-8, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2021). Implementation of cnn based algorithm for cyber-attacks detection on a real-world control system, Proceedings of the 14th International Scientific Conference MMA 2021 - Flexible Technologies, Novi Sad, september 2021.
Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Novi Sad, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2020). Integration of Smart Vision Sensor into Manipulator Control System using OPC-UA, 28th Telecommunications forum TELFOR 2020 - Proceedings, Serbia, Belgrade, November 24-25, 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/TELFOR51502.2020.9306524, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana (2020). Cyber-attack detection method based on RNN, 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2020), Proceedings, Belgrade, Čačak, Niš, Novi Sad, September 2020..
ETRAN Society, Belgrade, Academic Mind, Belgrade, ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran, Pajić Miroslav (2019). Detection of cyber-attacks in electro-pneumatic positioning system with distributed control, 27th Telecommunications Forum, TELFOR 2019 - Proceedings, Serbia, Belgrade, November 26-27, 2019..
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/TELFOR48224.2019.8971062, M33.

Nedeljković Dušan, Kokotović Branko, Jakovljević Živana (2019). Comparative analysis of discrete wavelet transform and singular spectrum analysis in signal trend identification, International Conference on Innovative Technologies (IN-TECH 2019), Proceedings, Belgrade, september 2019, 48-51..
World Association for Innovative Technologies, ISSN: 0184-9069, M33.

Jakovljević Živana, Nedeljković Dušan (2022). Cyber security in continuous-time controlled systems – overview of the results within the project of mission4.0, 43. JUPITER konferencija, 36. simpozijum „CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala“, Zbornik radova / 43rd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2022.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Nedeljković Dušan, Stanojević Stefan, Puzović Radovan, Jakovljević Živana (2021). Integracija proizvodnih resursa u sistem za izvršavanje proizvodnje korišćenjem opc-ua, Proceedings of the International Scientific Conference ETIKUM 2021, Novi Sad, 2021.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-387-8, M63.

Nedeljković Dušan, Jakovljević Živana, Miljković Zoran (2020). Image Clasiffication Based on Convolutional Neural Networks, 42. ЈУПИТЕР Конференција, 44. симпозијум „Управљање производњом у индустрији прераде метала“, Зборник радова / 42nd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2020.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Jakovljević Živana, Nedeljković Dušan, Ševarlić Filip, Puzović Radovan (2020). Communication between manufacturing resources using opc-ua standard, 42. JUPITER Konferencija, 44. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova / 42nd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2020, 4.1-4.12.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-055-6, M63.

Nedeljković Dušan, Milovanović Milan, Jakovljević Živana (2018). Prototip elektropneumatskog sistema za pozicioniranje, 41. JUPITER konferencija, Zbornik radova.
ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Nedeljković Dušan, Petrović Milica, Jakovljević Živana (2018). Comparison of particle swarm and ant colony optimization in wireless sensor network routing, Proceedings of the 12th International Scientific Conference, ETIKUM 2018.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering,, ISBN: 978-86-6022-123-2, М63.

Nedeljković Dušan, Milovanović Milan, Jakovljević Živana (2018). Prototype of electro-pneumatic positioning system, 41. JUPITER konferencija, 43. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova / 41st JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, jun 2018, 4.19-4.24.
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-978-6.