Слободан Ј. Поповић

др Слободан Ј. Поповић, ванредни професор
катедра за моторе
кабинет: 36/54
мејл адреса: spopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 411; директан 3302-411

термини за пријем студената

среда, 13:00-15:00 ч

предмети

истраживачка област

Радни процеси мотора Процеси образовања смеше у моторима Системи сагоревања у моторима са паљењем варницом Натпуњење мотора Методе оптимизације радног процеса мотора, Оптимизација хибридних погонских система

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Магистеријум, 1999. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2013.

публикације, признања, награде

43 публикације у часописима и конференцијама 5 техничких решења Учешће у 16 националних истраживачких пројеката Учешће у 1 пројекту међународне научне сарадње Руководилац 7 истраживачких пројеката за водеће снабдеваче и произвођаче у моторској индустрији у ЕУ Практикум за наставу из предмета МСУС

чланства у научним и стручним организацијама

Институт за стандардизацију Србије - ИСС, Члан Комисије за стандардизацију у области мотора са унутрашњим сагоревањем КС М070 од 2013. год. Институт за стандардизацију Србије - ИСС, Председник Комисије за стандардизацију у области мотора са унутрашњим сагоревањем КС МО70 од 2016. год.