Слободан Ј. Поповић

др Слободан Ј. Поповић, ванредни професор
катедра за моторе
кабинет: 36/54
мејл адреса: spopovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 411; директан 3302-411

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Методе оптимизације радног процеса мотора, Развој и примена мерно-аквизиционих система за испитивање мотора, Развој и примена микропроцесорских управљачких система код мотора, Mерења протока горива и ваздуха високе тачности у динамичким условима, Емисија честица и термофоретички процеси код дизел мотора

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1999.

публикације, признања, награде

13 радова објављених на домаћим и међународним скуповима

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУМВ - Југословенско удружење за моторе и возила