Слободан Ј. Поповић

др Слободан Ј. Поповић, ванредни професор
Катедра за моторе
Кабинет: 36/54
Мејл адреса: spopovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 411; директан 3302-411

Термини за пријем студената

среда, 13:00-15:00 ч

Предмети

Електрични хибридни погонски системи
Завршни предмет - Мотори СУС
Изабрана поглавља из области мотора СУС 1
Моделирање радног процеса мотора - напредне технике
Мотори СУС
Напредне технике у моторима СУС - одабрана поглавља
Натпуњење мотора
Радни процеси мотора
Формирање смеше и сагоревање у моторима СУС

Истраживачка област

Радни процеси мотора Процеси образовања смеше у моторима Системи сагоревања у моторима са паљењем варницом Натпуњење мотора Методе оптимизације радног процеса мотора, Оптимизација хибридних погонских система

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1994. Машински факултет Универзитета у Београду, Магистеријум, 1999. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2013.

Публикације, признања, награде

43 публикације у часописима и конференцијама 5 техничких решења Учешће у 16 националних истраживачких пројеката Учешће у 1 пројекту међународне научне сарадње Руководилац 7 истраживачких пројеката за водеће снабдеваче и произвођаче у моторској индустрији у ЕУ Практикум за наставу из предмета МСУС

Чланства у научним и стручним организацијама

Институт за стандардизацију Србије - ИСС, Члан Комисије за стандардизацију у области мотора са унутрашњим сагоревањем КС М070 од 2013. год. Институт за стандардизацију Србије - ИСС, Председник Комисије за стандардизацију у области мотора са унутрашњим сагоревањем КС МО70 од 2016. год.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Mrđa Predrag, Kitanović Marko (2018). Slow dynamic slope method in internal combustion engine benchmarking, Thermal Science, 22(3), 1271-1283.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170921226M, M22.

Mrđa Predrag, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2018). A method for quick estimation of engine moment of inertia based on an experimental analysis of transient working process, Thermal Science, 22(3), 1215-1225.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170915224M, M22.

Popović Slobodan, Tomić Miroljub V. (2014). Possibilities to identify engine combustion model parameters by analysis of the instantaneous crankshaft angular speed, Thermal Science, 18(1), 97-112.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120907006P, M22.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag (2020). Numerical analyses of a hydraulic hybrid powertrain system for a transit bus, Thermal Science, 24(1), 159-170.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190308172K, M23.

Mrđa Predrag, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2020). Continuous slow dynamic slope approach for stationary base internal combustion engine mapping, Thermal Science, 24(1), 147-158.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI190308171M, M23.

Tomić Miroljub V., Popović Slobodan, Miljić Nenad, Petrović Stojan V., Cvetić Miloš R., Knežević Dragan, Jovanović Zoran S. (2008). A quick, simplified approach to the evaluation of combustion rate from an internal combustion engine indicator diagram, Thermal Science, 12(1), 85-102.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI0801085T, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Kitanović Marko, Mrđa Predrag, Popović Slobodan, Miljić Nenad (2017). Simulacija radnog procesa motora pogonjenog sinteznim gasom, FME Transactions, 45(4), 572-577.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1704572K, M24.

Miljić Nenad, Popović Slobodan (2014). Modelski zasnovano podešavanje sve režimskog regulatora distributor pumpe za ubrizgavanje goriva, FME Transactions, 42(1), 40-48.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1401040M, M24.

Lečić Milan, Jankov Rade, Popović Slobodan, Matić Milan (2004). Piezootporna sonda za merenje brzine u jednodimenzijskom nestišljivom strujanju, FME Transactions, 32(1), 25-30.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Popović Slobodan, Knežević Dragan, Petrović Stojan (2002). Analiza uticaja principa merenja protoka gasa i kalibracije na tačnost određivanja stepena razblaženja i ekvivalentnog protoka izduvnog gasa kod mikro-tunela, International Congress Motor Vehicles & Motors 2002.
ISBN: 8680581-43-7, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2022). A Neural Network-based Control Algorithm for a Hydraulic Hybrid Powertrain System, Mobility & Vehicle Mechanics, 48(1), 55-66.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, 10.24874/mvm.2022.48.01.05, M52.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2021). Stationary Test Plan Optimisation using Slow Dynamic Slope Engine Screening, Mobility & Vehicle Mechanics, 47(3), 23-34.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, 10.24874/mvm.2021.47.03.03, M52.

Popović Slobodan, Miljić Nenad, Kitanović Marko (2015). Effective Approach to Analytical, Angle Resolved Simulation of Piston–Cylinder Friction in IC Engines, Mobility & Vehicle Mechanics, 41(2), 35-51.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, M52.

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2015). Engine Crankshaft Speed Measurement Error Compensation, Mobility & Vehicle Mechanics, 41(3), 41-51.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, M52.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2014). Fuel Economy Comparative Analysis of Conventional and Ultracapacitors-Based, Parallel Hybrid Electric Powertrains for a Transit Bus, Mobility & Vehicle Mechanics, 40(3), 71-84.
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, ISSN: 1450-5304, M52.

Knežević Dragan, Popović Slobodan, Petrović Stojan, Matejić Maja (2002). Uticaj recirkulacije izduvnih gasova na kvalitet izduvne emisije traktorskog dizel motora, Traktori i pogonske mašine, 7(2), 29-35.
Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0354-9496, M53.

Popović Slobodan, Knežević Dragan, Petrović Stojan (2002). Analiza uticaja kalibracije protokomera za gas na tačnost određivanja emisije čestica dizel motora, Traktori i pogonske mašine, 7(2), 36-42.
Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0354-9496, M53.

Радови са конференција

Mrđa Predrag D., Kitanović Marko, Miljić Nenad, Popović Slobodan (2022). Internal combustion engine test plan execution order optimization using Travelling Salesman Problem heuristics approach, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1271.
IOP Publishing, 10.1088/1757-899X/1271/1/012005, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2020). Stationary Test Plan Optimisation Using Slow Dynamic Slope Engine Screening, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-074-8, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2020). A Neural Network-Based Control Algorithm for a Hydraulic Hybrid Powertrain System, International Congress Motor Vehicles & Motors 2020.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-074-8, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2017). Ignition Timing Map Calibration Based on Nonlinear Dynamic System Identification Using NARX Neural Network, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D. (2017). Dynamic Programming Study of a Hybrid Electric Powertrain System for a Transit Bus, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Petrović Vladimir, Đinić Stefan, Kitanović Marko, Miljić Nenad, Popović Slobodan (2015). Software and Hardware Challenges of Engine Test Bed Automation – Example of FME ICED Lab, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-076-9, M33.

Đinić Stefan, Petrović Vladimir, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2015). Light Vehicles Test Procedures on an Automated Engine Test Bed, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-076-9, M33.

Popović Slobodan, Miljić Nenad (2015). Parameterisation of friction in engine piston-cylinder assembly, Proceedings of the 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055-076-9, M33.

Miljić Nenad, Popović Slobodan (2015). Model Networks as Virtual Combustion Sensors in IC Engines, Proceedings of the 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, ISBN: 978-86-6055- 076-9, M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2014). Fuel Economy Comparative Analysis of Conventional and Ultracapacitors-Based, Parallel Hybrid Electric Powertrains for a Transit Bus, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Popović Slobodan, Miljić Nenad, Kitanović Marko (2014). Effective Approach to Analytical, Angle Resolved Simulation of Piston-Cylinder Friction in IC Engines, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Marjanović Vladimir, Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad (2014). A Comparative Study on Performance of Conventional and Series Hybrid Power Train for Passenger Car in Taxi Service, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2014). Engine Crankshaft Speed Measurement Error Compensation, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-010-6, M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V. (2013). A Simulation Study of Fuel Economy Improvement Potentials of a Transit Bus, Proceedings of the 24th International Automotive Conference Science and Motor Vehicles 2013.
ISBN: 978-86-80941-38-7, M33.

Popović Slobodan, Miljić Nenad, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Tomić Miroljub V. (2013). High-Fidelity, Angle-Resolved Simulation Model for Predictions of Multi-Cylinder Engine Instantaneous Speed and Torque, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Mrđa Predrag D., Tomić Miroljub V. (2013). Simulation Study of a Transit Bus Equipped with an Ultracapacitor-Based Hybrid System, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Mrđa Predrag D., Petrović Vladimir, Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko (2013). Combustion Parameters Calibration and Intake Manifold Redesign for Formula Student YAMAHA YZF-R6 Engine, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Miljić Nenad, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V., Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2013). Neural Networks Models Usage in Methods for Combustion Process Information Extraction in IC Engines, Proceedings of the 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2013).
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-46-0, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Tomić Miroljub V., Mrđa Predrag D. (2012). A Simulation Study of the Effects of Turbo-Expansion Concept Implementation on Combustion and Gas-Exchange Processes of a 1.4 L Spark-Ignition Engine, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, October 3rd -5th, 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Miljić Nenad, Tomić Miroljub V., Popović Slobodan, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2012). Comparative Study on Combustion Features Extraction Methods in IC Engines Using Neural Networks Models, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Kitanović Marko, Popović Slobodan, Tomić Miroljub V. (2012). Model based approach in Yamaha R6 Formula Student Engine control parameters optimization, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Popović Slobodan, Tomić Miroljub V., Miljić Nenad, Kitanović Marko, Mrđa Predrag D. (2012). The Influence of Dynamic Engine Model Parameters on Crankshaft Instantaneous Angular Speed - Sensitivity and Error Analysis, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-86663-91-7, M33.

Mrđa Predrag D., Miljić Nenad, Popović Slobodan, Kitanović Marko, Petrović Vladimir (2012). Assesment of Fuel Economy Improvement Potential for a Hydraulic Hybrid Transit Bus, CIB W115 Green Design Conference.
International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), Working Commission W115, ISBN: 978-90-365-3451-2, M33.

Kitanović Marko, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Cvetić Miloš R., Tomić Miroljub V., Mrđa Predrag D. (2011). Hydraulic Hybrid Technology Review – Perspectives and Benefits of its Implementation on Public Transportation Vehicles, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-018-9, M33.

Tomić Miroljub, Petrović Stojan, Popović Slobodan, Miljić Nenad (2011). Dual Port Induction System for DMB 1.4 MPI Engine, Proceedings of the 10th international conference on accomplishments in electrical and mechanical enginnering and information technology DEMI 2011.
Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-36-1, M33.

Popović Slobodan, Miljić Nenad, Cvetić Miloš R., Tomić Miroljub, Nauparac Dragan (2010). Hydraulic hybrid technology review - perspectives and benefits in urban traffic, Proceedings of the International Congress Motor Vehicles & Motors 2010.
M33.

Popović Slobodan, Međo Bojan (2004). Srednji i trenutni maseni protok goriva - automatizacija diskontinualnog merenja u realnom vremenu, International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines.
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, M33.

Knežević Dragan, Petrović Stojan, Popović Slobodan, Matejić Maja (2002). Uticaj sistema EGR na korelaciju NOx-dim i NOx-HC kod dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem, International Congress Motor Vehicles & Motors 2002.
ISBN: 8680581-43-7, M33.

Knežević Dragan, Petrović Stojan, Matejić Maja, Popović Slobodan (2001). Uticaj hlađenja EGR na kvalitet izduvne emisije dizel motora, Nauka i Motorna Vozila - NMV '01.
ISBN: 86-80941-27-1, M33.

Tomić Miroljub, Popović Slobodan (1997). Actual Trends in Passenger Cars Spark Ignition Engine Design and Development, JUMV XVI International Conference Science and Motor Vehicles.
M33.

Miljković Maja, Petrović Stojan, Obradović Bratislav, Popović Slobodan, Marković Ljubiša (1995). Mogućnosti smanjenja toksične izduvne emisije dizel motora ugradnjom turbokompresora, JUMV XV Conference Science and Motor Vehicles.
M33.

Kitanović Marko, Mrđa Predrag D., Popović Slobodan, Miljić Nenad (2022). The Influence of NARX Control Parameters on the Fuel Efficiency Improvement of a Hydraulic Hybrid Powertrain System, International Congress Motor Vehicles & Motors 2022.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-096-0, M34.

Mrđa Predrag D., Kitanović Marko, Miljić Nenad, Popović Slobodan (2022). Internal Combustion Engine Test Plan Execution Order Optimization Using Travelling Salesman Problem Heuristics Approach, International Congress Motor Vehicles & Motors 2022.
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6335-096-0, M34.

Tomić Miroljub, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Petrović Stojan (2009). Развој бензинског мотора ДМБ 1.4 са турбопуњењем и електронским убризгавањем, Зборник радова са 14. симпозијум термичара Србије.
Mašinski fakultet Niš, ISBN: 978-86-80587-96-7, M63.

Tomić Miroljub, Popović Slobodan, Miljić Nenad, Petrović Stojan, Stajić Vlada (2009). Primena turbopunjenja na motoru DMB 1.4 MPI, Proceedings of the 9th international conference on accomplishments in electrical and mechanical engineering and information technology DEMI 2009.
Mašinski fakultet Banjaluka, ISBN: 978-99938-39-23-1, M63.

Tomić Miroljub, Petrović Stojan, Popović Slobodan, Miljić Nenad (2009). Razvoj benzinskog motora DMB 1.4 sa turbopunjenjem i elektronskim ubrizgavanjem, Zbornik radova sa 14. simpozijuma termičara Srbije.
Niš : Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-80587-96-7, M63.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Оптимизација функционалних и управљачких параметара хибридног погонског система возила јавног градског превоза УДК: 629.34:629.3.064(043.3), Марко Н. Китановић, 2021.