Никола В. Карличић

др Никола В. Карличић, ванредни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет:
Мејл адреса: nkarlicic@mas.bg.ac.rs
Телефон: директан 33-70-366;

Термини за пријем студената

уторак и четвртак од 13 h

Предмети

Биотехнологија
Гориви, технички и медицински гасови
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Механичке и хидромеханичке операције и опрема
Процеси и опрема у заштити животне средине

Истраживачка област

процесна техника, пнеуматски транспорт, процеси и опрема за хемијску индустрију, енергетику и заштиту животне средине, биотехнологија, емисија загађујућих компонената у отпадним гасовима, управљање отпадом, термички третман отпада и контрола емисије, високо-температурски процеси

Образовање, стручна спрема

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet 2009. Inženjer mašinstva 2011. Master inženjer mašinstva 2019. Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo

Публикације, признања, награде

Преко 30 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима, Преко 50 техничких реализација,

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан друштва за процесну технику. Члан организационог одбора Конгреса за процесну технику Procesing. Члан научно-стручног одбора Конгреса за процесну технику Procesing. Члан инжењерске коморе Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Petrović Milan M., Karličić Nikola (2014). Analysis of transient ash pneumatic conveying over long distance and prediction of transport capacity, Powder Technology, 254, 281-290.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0032-5910, 10.1016/j.powtec.2014.01.038, M21.

Obradović Marko, Radić Dejan, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Practical assessment of grinding capacity and power consumption based on hardgrove grindability index and coal characteristics, Thermal Science, 23, S1533-S1542.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1806053760, M22.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2018). The Effect of Permeability on Lignite Fly Ash Pneumatic Conveying System Design, Revista de Chimie, 69(2), 341-345.
Syscom 18 SRL, ISSN: 0034-7752, 10.37358/rc.18.2.6103, M22.

Karličić Nikola, Petrović Milan M., Radić Dejan (2023). Validation of numerical models for prediction of pressure drop in high capacity long distance lignite fly ash pneumatic conveying, Thermal Science, 27(1A), 33-45.
Beograd : Institut za nuklearne nauke Vinča, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI2301033K, M23.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2023). Experimental studies of wood chips charactristics influence on boiler performance and pollutant emissions, Thermal Science, 27(1), 121-132.
ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI2301121O, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Stanojević Miroslav, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2022). Comparative analysis of the energy balance of biogas utilization when applied in conventional systems and cogeneration systems, KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 2022, 51(3), 39-43.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2560-340X, M53.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav (2020). Impact of particle size distribution of material on pneumatic conveying operation on example of ground phosphate, Procesna tehnika, 32(2), 32-35.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.020.32.2.32, M53.

Stanojević Miroslav, Karličić Nikola, Obradović Marko (2020). Elementi dimenzionisanja sekvencijalnih šaržnih reaktora (SBR) u sistemima prečišćavanja otpadnih voda, Procesna tehnika, 32(1), 22-26.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milovanović Aleksandar, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2020). Novi pristup proizvodnji toplote i električne energije od drvene biomase - dobra inženjerska praksa Bioenergy Point, Procesna tehnika, 32(1), 18-21.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Obradović Marko, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2018). Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani, Procesna tehnika, 30(2), 28-34.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.018.30.2.28, M53.

Stajić Zoran, Tanasić Nikola, Karličić Nikola (2017). Optimizacija klipnih kompresora u procesnoj industriji, Procesna tehnika, 23(1), 26-21.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Bajić Miloš (2017). Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim termoelektranama značajna za primenu u industriji građevinskog materijala, Procesna tehnika, 26(1), 34-38.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Procesna tehnika, 27(2), 28-36.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Радови са конференција

Đorđević Ognjen, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2022). Determination of air consumption in biological process of sanitary wastewater treatment in sequencing batch reactors (SBR) on the example of a plant with a capacity of 1000 ES, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2022, 35(1), 219-224.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3, M33.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2021). Process parameters of aeration equipment for treatment of waste, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2021, 34(1), 33-41.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-08-6, M33.

Osmanoski Toni, Valdevit Dragoslav, Karličić Nikola (2017). Disconnection individual boiler plant and connection to hot water district heating system, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 1-2. jun 2017., 30(1), 101-105.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 10.24094/ptk.017.30.1.101, M33.

Osmanoski Toni, Valdevit Dragoslav, Karličić Nikola (2017). Technical and environmental aspects transition boiler plant from coal on biomass, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 29(1), 195-208.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6, M33.

Paunović Novica, Karličić Nikola (2017). Revitalization of bucket wheel excavator SRS 1301 24/2.5 drive number 10 – mining basin Kolubara, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 29(1), 137-147.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6, M33.

Obradović Marko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2017). Influence of Hardgrove Grindability Index and coal characteristics on mill capacity and power consumption, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 29(1), 289-301.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Obradović Marko, Todorović Dušan (2017). Impact of low-rank coal fly ash permeability factor on conditions of pneumatic transport, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 28(1), 293-299.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Karličić Nikola (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 4-5. jun 2015., 28(1), 224-240.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Modeling of PM10 dispersion from coal thermal power plants Kostolac A and B, PROCEEDINGS The Sixth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR2017, 6 - 8 September 2017 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-152-8, M33.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2016). Characteristics of fly ash from thermal power plants important for handling and storage systems design and its utilization, International Conference “Power Plants 2016” 23rd – 26st November 2016 Zlatibor, Srbija, 2016.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Bajić Miloš (2014). Fly ash properties from lignite combustion in domestic power plants important for use in building materials industry, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 22-24. septembra 2014., 27(1), 34-38.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Tomović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Karličić Nikola (2014). The use of waste combustible materials in the cement industry, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 22-24. septembra 2014., 27(1).
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Stanojević Miroslav, Stevanović Vladimir, Bajić Miloš, Karličić Nikola (2014). Factors of important influence on operation of the pneumatic transport system of ash - example in thermal power plant TENT-B, Zbornik radova sa XXX međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2014, Energija, ekonomija, ekologija, 2014, 25-28. marta 2014..
ISSN: 0354-8651, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Impact of thermal power plants “Nikola Tesla” on sulphur dioxide air pollution in Belgrade, Proceedings / IIIrd International Conference “Ecology of Urban Areas” 2013, Ečka - Zrenjanin, 11th October 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-209-9, M33.

Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Simić Stojan, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2013). Energy efficency parameters of aeration systems in water treatment, Proceedings of Fourth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in South Eastern European countries, 2013, 3.8.1-3.8.8.
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-023-4, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Air dispersion modeling in order to assess impact of power and industrial plants, Proceedings of Workshop Envirobanat 2013, Ečka, 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-207-5, M33.

Simić Stojan, Stanojević Miroslav, Karličić Nikola (2012). Specificities of glass waste management, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 7-8. jun 2012., 20(1), 21-28.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M33.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2023). The influence of moisture content on the grindability of Kolubara lignites, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing 2023, 36(1), 166-166.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-15-4, M34.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milošević Stanislava, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2021). Effect of substitution of old coal boilers with new biomass boilers on the concentration of particulate matter in ambient air: A case study Mionica, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2021). PM emissions from newly-built wood chip combustion plants: Case study for Serbia, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stamenić Mirjana, Obradović Marko, Todorović Dušan (2019). Correlation analysis between physico-chemical and aeration characteristics of fly ash, The Book of Abstracts - International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH, 2019, 27-27.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Effect of capacity and fuel type on dust emission from refinery furnace for atmospheric distillation, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Seventh International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2019, 1st to 3rd October, 2019 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-83069-56-9, M34.

Karličić Nikola, Radenković Darko, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan (2023). Numerical simulations of fly ash pneumatic conveying from a thermalpower plant using OpenFOAM, Zbornik Međunarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing 2023, 36(1), 291-292.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-15-4.

Vladić Mihailo, Manić Nebojša, Karličić Nikola (2023). Examination of spent coffee grounds energy potential, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2023, 36(1), 45-53.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-15-4.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Petrović Milan М., Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2022). Analysis of different correlations for the friction coefficient calculation to form a numerical model for the calculation of pressure drop in the case of lignite fly ash pneumatic transport in thermal power plants, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2022, 35(1), 99-100.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3.

Obradović Marko, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2022). Influence of moisture content of wood chips on flue gas losses and thermal efficiency of the boiler, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2022, 35(1), 101-101.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav (2022). Impact of particle size distribution of material on pneumatic conveying operation on example of ground phosphate, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2020, 33(1), 63-63.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).

Поглавља у књигама

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Karličić Nikola (2013). Fossil fuels combustion: Emissions and technical measures for control, Energetika i životna sredina.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU, ISBN: 978-86-7025-607-1, M45.

Књиге

Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Karan Milenko, Đurić Slavko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Kuburović Miloš (2019). Sušare - teorija i zadaci.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-81505-95-3.