Никола В. Карличић

дипл. маш. инж. Никола В. Карличић, доцент
катедра за процесну технику
кабинет:
мејл адреса: nkarlicic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 33-70-366;

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама