Војислав Д. Симоновић

др Војислав Д. Симоновић, ванредни професор
катедра за пољопривредно машинство
кабинет: 26/1; 135
мејл адреса: vsimonovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 358; 352; директан 3302-358

лична веб презентација

термини за пријем студената

сваки радни дан, кабинет 26/1 или 135

предмети

истраживачка област

Прецизна пољопривреда, Пољопривредне машине и опрема

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 2006. Машински факултет Универзитета у Београду, дoктор наука - машинско инжењерство, 2016.

публикације, признања, награде

преко 50 радова у домаћим и међународним часописима и на научним скуповима

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Комисија за стандарде и сродне документе из области трактора и машина за пољопривреду и шумарство Завода за стандардизацију Србије