Војислав Д. Симоновић

др Војислав Д. Симоновић, доцент
катедра за пољопривредно машинство
кабинет: 26/1; 135
мејл адреса: vsimonovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 358; 352; директан 3302-358

термини за пријем студената

понедељак 12-14, четвртак 10-12

предмети

истраживачка област

Машине и опрема за производњу и прераду хране, Прецизни пољопривредни системи, Информационе и локацијски специфичне технологије у пољопривреди, Испитивање техничких система у пољопривреди

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 2006. Машински факултет Универзитета у Београду, дoктор наула - машинско инжењерство, 2016.

публикације, признања, награде

преко 50 радова у домаћим и међународним часописима и на научним скуповима, од тога 4 рада на SCI листи

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Комисија за стандарде и сродне документе из области трактора и машина за пољопривреду и шумарство Завода за стандардизацију Србије