Одабрана поглавља из Пољопривреде 4.0

ID: 3575
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Синтеза поступака и операција прецизне пољопривреде и преноса података на релацијама машина - машина и њива - обрадни центар.

исход

Оспособљеност за свеобухватно сагледавање потреба пољопривредних газдинстава у сфери прецизне пољопривреде и управљања релевантним подацима.

садржај теоријске наставе

Поступци прецизне пољопривреде. Комуникационе ГПС и радио компоненте и системи. Управљачке базе података.

садржај практичне наставе

Лабораторијски рад и рад на пољу за постављање,подешавање, калибрисање и тестирање уређаја и система прецизне пољопривреде.

услов похађања

Регулисано студијским програмом.

ресурси

Лаборатија АPS LAB.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

HANDBOOK OF PRECISION AGRICULTURE – PRINCIPLES AND APPLICATIONS edited by Ancha Srinivasan. Food Product Press, an imprint of The Haworth Press, Inc. New York. Published in 2006, ; PRECISION AGRICULTURE by Terry A. Brase. Thomson Delmar Learning, New York, USA. Published in 2006, ISBN 10: 1-4018-8105;