Невена Д. Стевановић

др Невена Д. Стевановић, редовни професор
Катедра за механику флуида
Кабинет: 411
Мејл адреса: nstevanovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 308; директан 3302-308

Термини за пријем студената

Уторак 13-14h

Предмети

Виши курс биомеханике флуида
Завршни предмет - Механика флуида Б
Механика флуида 1
Механика флуида Б
Механика флуида М
Микро - нано флуидика
Одабрана поглавља из механике флуида
Основе механике флуида
Струјање у микроканалима
Стручна пракса М - МЕХ
Теорија граничног слоја
Теорија преноса масе, импулса и енергије

Истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, мр 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, др 2004.

Публикације, признања, награде

Врхунски међународни часопис (М21): 2 Истакнути међународни часопис (М22): 3 Mеђународни часопис (М23): 5 Часопис међународног значаја верификован посебним одлукама (М24): 4 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33): 7 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34): 5 Научна монографија националног значаја ( М42): 1 Водећи часопис националног значаја (М51): 5 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63): 4 Уџбеници: 1 Техничка решења: 2 Награде: Монографија под насловом „Струјање разређених гасова у микроканалима“ објављена 2010. године награђена је годишњом наградом Машинског факултета Универзитета у Београду поводом дана Светог Саве за најбољу књигу аутора са Машинског факултета објавњену у току године.

Чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stevanović Nevena (2009). Analytical solution of gas lubricated slider microbearing, Microfluidics and Nanofluidics, 7(1), 97-105.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1613-4982, 10.1007/s10404-008-0367-4, M21a.

Stevanović Nevena (2007). A new analytical solution of microchannel gas flow, Journal of Micromechanics and Microengineering, 17(8), 1695-1702.
IOP Publishing Ltd, Bristol, ISSN: 0960-1317, 10.1088/0960-1317/17/8/036, M21a.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Non-isothermal rarefied gas flow in microtube with constant wall temperature, Advances in Mechanical Engineering, 13(11).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878140211065147, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Gas Flow in Microchannels and Nanochannels With Variable Cross Section for All Knudsen and All Mach Number Values, Journal of Fluids Engineering-Transactions of The Asme, 143(2).
ASME, New York, ISSN: 0098-2202, 10.1115/1.4048288, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2016). Navier-stokes-fourier analytic solutions for non-isothermal couette slip gas flow, Thermal Science, 20(6), 1825-1833.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI160423221M, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2013). A non-isothermal Couette slip gas flow, Science China-Physics Mechanics & Astronomy, 56(9), 1782-1797.
Science Press, Beijing, ISSN: 1674-7348, 10.1007/s11433-013-5120-7, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2012). A microbearing gas flow with different walls' temperatures, Thermal Science, 16(1), 119-132.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110804086M, M23.

Stevanović Nevena, Đorđević Vladan D. (2012). The exact analytical solution for the gas lubricated bearing in the slip and continuum flow regime, Publications De L Institut Mathematique-Beograd, 91(105), 83-93.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Matematički institut, Beograd, ISSN: 0350-1302, 10.2298/PIM1205083S, M23.

Stevanović Nevena, Đorđević Vladan D. (2005). On the simultaneous effects of gas rarefaction, wall porosity, and inertia in microchannel flows, Zamm-Zeitschrift Fur Angewandte Mathematik Und Mechanik, 85(7), 516-522.
Wiley-V C H Verlag Gmbh, Weinheim, ISSN: 0044-2267, 10.1002/zamm.200310199, M23.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2022). Influence of transport coefficients' dependence on temperature for gas flow in microbearing, Advances in Mechanical Engineering, 14(6).
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 1687-8132, 10.1177/16878132221103942, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Radenković Darko, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2016). Strujanje razređenog gasa u mikrocevima pri malim Rejnoldsovim brojevima, FME Transactions, 44(1), 10-15.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601010R, M24.

Stevanović Nevena, Đorđević Vladan D. (2015). Tačno analitičko rešenje Rejnoldsove jednačine podmazivanja za strujanje gasa sa klizanjem, FME Transactions, 43(1), 16-20.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1501016S, M24.

Stevanović Nevena, Milićev Snežana (2010). Strujanje gasa u mikroležajima sa zidovima konstantnih temperatura, FME Transactions, 38(2), 71-77.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Радови са конференција

Stevanović Nevena, Milićev Snežana, Đorđević Vladan (2012). Microbearing gas flow modeling by fractional derivative for entire Knudsen number range, International Conference Contemporary Problems of Mechanics and Applied Mathematics, Novi Sad.
Department of Mechanics, University of Novi Sad, M32.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2019). Pressure distribution in microtubes with variable cross section, Proceedings of the The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, June 24-26, 2019.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-7-4, M33.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2021). Influence of second order effects on pressure distribution in microtubes, Proceedings of the The 8th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, June 28-30, 2021.
Serbian Society of Mechanics, ISBN: 978-86-909973-8-1, M34.

Guranov Iva, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2018). An isothermal compressible slip gas flow through microtube, Book of abstracts - 6th International conference of applied science (ICAS 2018), University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, May 09-11, 2018.
UNIVERSITY OF BANJA LUKA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, ISBN: 978-99938-39-80-4, M34.

Stevanović Nevena, Milićev Snežana (2014). An analysis of the Different Parameters influence on the Microbearing load carrying capacity, 85th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM).
International Association for Applied Mathematics and Mechanics, Nemačka, M34.

Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2013). Non-isothermal gas flow in microchannel with equal wall temperatures, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics.
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, Republika Srbija, M34.

Vulićević Petar, Milićev Snežana, Stevanović Nevena (2023). Analytical and Numerical Analysis of Compressible Isothermal Flow Between Parallel Plates, ICSSM 2023 Proceedings 9th International Congress of Serbian Society of Mechanics, July 5-7, 2023, Vrnjačka Banja, Serbia.
Serbian Society of Mechanics.

Stevanović Nevena (2003). A high order theory for an isothermal rarefied gas flow in micro channels, Proceedings of the ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, 1 C, 1769-1776.
American Society of Mechanical Engineers, 10.1115/fedsm2003-45637.

Књиге

Stevanović Nevena (2014). Osnove mikrofluidike i nanofluidike.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7083-847-5.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Струјања разређеног гаса у микроцевима, Ива Гуранов, 2023.