Невена Д. Стевановић

др Невена Д. Стевановић , редовни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 411
мејл адреса: nstevanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 308; директан 3302-308

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Неизотермска струјанја течности кроз канале промењивог попречног пресека, струјање гасова кроѕ микроканале

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, мр 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, др 2004.

публикације, признања, награде

10 радова на домаћим и међународним скуповима и часописима

чланства у научним и стручним организацијама