Невена Д. Стевановић

др Невена Д. Стевановић , редовни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 411
мејл адреса: nstevanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 308; директан 3302-308

термини за пријем студената

Уторак 13-14h

предмети

истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1989. Машински факултет Универзитета у Београду, мр 1993. Машински факултет Универзитета у Београду, др 2004.

публикације, признања, награде

Врхунски међународни часопис (М21): 2 Истакнути међународни часопис (М22): 3 Mеђународни часопис (М23): 5 Часопис међународног значаја верификован посебним одлукама (М24): 4 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33): 7 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34): 5 Научна монографија националног значаја ( М42): 1 Водећи часопис националног значаја (М51): 5 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63): 4 Уџбеници: 1 Техничка решења: 2 Награде: Монографија под насловом „Струјање разређених гасова у микроканалима“ објављена 2010. године награђена је годишњом наградом Машинског факултета Универзитета у Београду поводом дана Светог Саве за најбољу књигу аутора са Машинског факултета објавњену у току године.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику