Александар М. Јововић

др Александар М. Јововић, редовни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет: 06, 410
Мејл адреса: ajovovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 212, 310; директан 3302-212

Лична веб презентација

https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/77

Термини за пријем студената

сваки дан, лично или електронска комуникација

Предмети

Виши курс из процеса влажења и сушења
Емисија из индустријских процеса
Енергетика и заштита животне средине
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Процеси и опрема у заштити животне средине
Процеси и постројења заштите животне средине
Стручна пракса М - ПТХ
Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Управљање отпадом
Управљање отпадом и отпадним водама

Истраживачка област

процесна техника, процеси и опрема за прераду воде, сушаре, високотемпературски процеси, емисија загађујућих компонената у отпадним гасовима, управљање отпадом: термички третман отпада и контрола емисије

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2002.

Публикације, признања, награде

Више од 50 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Једна монографија међународног значаја, два поглавља у монографији међународног значаја, пет поглавља у монографијама националног значаја. Награда Привредне коморе града Београда за 2002. годину.

Чланства у научним и стручним организацијама

Предавач у оквиру Алтернативне академске образовне мреже у Београду (ААЕН), на три предмета програма Заштита животне средине - изазов за науку, технологију и друштво. Члан експертске радне групе за отпад Министарства за науку, технологију и заштиту животне средине Републике Србије Председник Комисије за југословенске стандарде у области управљања отпадом

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Milić Jelena, Curcić Marijana, Brnjas Zvonko, Carapina Hristina, Randjelović Jasminka, Krinulović Katarina, Jovović Aleksandar (2019). The socio-economic impact timeline in Serbia for persistent organic pollutants (POPs), Science of The Total Environment, 688, 486-493.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 0048-9697, 10.1016/j.scitotenv.2019.06.161, M21a.

Vukadinović Bojana, Popović Ivanka, Dunjić Branko, Jovović Aleksandar, Vlajić Miloš, Stanković Dejan, Bajić Zoran, Kijevčanin Mirjana (2016). Correlation between eco-efficiency measures and resource and impact decoupling for thermal power plants in Serbia, Journal of Cleaner Production, 138, 264-274.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0959-6526, 10.1016/j.jclepro.2016.05.060, M21a.

Houshfar Ehsan, Skreiberg Oyvind, Todorović Dušan, Skreiberg Alexandra, Lovas Terese, Jovović Aleksandar, Sorum Lars (2012). NOx emission reduction by staged combustion in grate combustion of biomass fuels and fuel mixtures, Fuel, 98, 29-40.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2012.03.044, M21a.

Trninić Marta, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Jovović Aleksandar (2020). A mathematical model of biomass downdraft gasification with an integrated pyrolysis model, Fuel, 265.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2019.116867, M21.

Stevanović Vladimir, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Petrović Milan M., Karličić Nikola (2014). Analysis of transient ash pneumatic conveying over long distance and prediction of transport capacity, Powder Technology, 254, 281-290.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 0032-5910, 10.1016/j.powtec.2014.01.038, M21.

Becidan Michael, Todorović Dušan, Skreiberg Oyvind, Khalil Roger A., Backman Rainer, Goile Franziska, Skreiberg Alexandra, Jovović Aleksandar, Sorum Lars (2012). Ash related behaviour in staged and non-staged combustion of biomass fuels and fuel mixtures, Biomass & Bioenergy, 41, 86-93.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0961-9534, 10.1016/j.biombioe.2012.02.005, M21.

Tucaković Dragan, Stevanović Vladimir, Živanović Titoslav, Jovović Aleksandar, Ivanović Vladan B. (2007). Thermal-hydraulic analysis of a steam boiler with rifled evaporating tubes, Applied Thermal Engineering, 27(2-3), 509-519.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2006.06.009, M21.

Arbiter Beno, Samec Niko, Jovović Aleksandar, Kokalj Filip (2019). Assessment of a simplified equilibrium model for waste gasification, Thermal Science, 23, S1473-S1486.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726316A, M22.

Životić Miodrag M., Trninić Marta, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2019). Modeling devolatilization process of Serbian lignites using chemical percolation devolatilization model, Thermal Science, 23, S1543-S1557.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180627195Z, M22.

Obradović Marko, Radić Dejan, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Practical assessment of grinding capacity and power consumption based on hardgrove grindability index and coal characteristics, Thermal Science, 23, S1533-S1542.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1806053760, M22.

Oka Simeon, Jovović Aleksandar (2018). Dimitrije Voronjec, Ph. D. A retired full-time professor (July 30, 1936-September 23, 2017) IN MEMORIAM, Thermal Science, 22(1), IX-XI.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, M22.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2018). The Effect of Permeability on Lignite Fly Ash Pneumatic Conveying System Design, Revista de Chimie, 69(2), 341-345.
Syscom 18 SRL, ISSN: 0034-7752, 10.37358/rc.18.2.6103, M22.

Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Jovović Aleksandar (2017). Thermal analysis of physical and chemical changes occuring during regeneration of activated carbon, Thermal Science, 21(2), 1067-1081.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150720048R, M22.

Stevanović-Carapina Hristina, Milić Jelena, Curcić Marijana, Randjelović Jasminka, Krinulović Katarina, Jovović Aleksandar, Brnjas Zvonko (2016). Solid waste containing persistent organic pollutants in Serbia: From precautionary measures to the final treatment (case study), Waste Management & Research, 34(7), 677-685.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0734-242X, 10.1177/0734242X16650515, M22.

Trninić Marta, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava (2016). A steady state model of agricultural waste pyrolysis: A mini review, Waste Management & Research, 34(9), 851-865.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0734-242X, 10.1177/0734242X16649685, M22.

Ceković Ivana, Manić Nebojša, Stojiljković Dragoslava, Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar (2019). Modeling of wood chips gasification process in aspen plus with multiple validation approach, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 25(3), 217-228.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ180709034C, M23.

Cudić Vladica, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2016). Phytoremediation potential of wild plants growing on soil contaminated with heavy metals, Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju-Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 67(3), 229-239.
Inst Medical Research & Occupational Health, Zagreb, ISSN: 0004-1254, 10.1515/aiht-2016-67-2829, M23.

Karamarković Rade M., Karamarković Vladan, Jovović Aleksandar, Marašević Miljan R., Lazarević Anđela D. (2012). Biomass gasification with preheated air: Energy and exergy analysis, Thermal Science, 16(2), 535-550.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI110708011K, M23.

Životić Miodrag M., Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Čudić Vladica V. (2012). Mogućnost korišćenja pepela i šljake sa deponije termoelektrane 'Nikola Tesla' kao otpada sa upotrebnom vrednošću, Hemijska Industrija, 66(3), 403-412.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND110905095Z, M23.

Petrović Aleksandar, Balać Martina, Jovović Aleksandar, Dedić Aleksandar Đ. (2012). Oblique nozzle loaded by the torque moment-stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 226(C3), 567-575.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406211415907, M23.

Jovović Aleksandar, Vujić G., Pavlović M., Radić Dejan, Jevtić D., Stanojević M. (2011). Spontaneous Ignition/Low Temperature Oxidation of Municipal Solid Waste, Revista de Chimie, 62(1), 108-112.
Syscom 18 SRL, ISSN: 0034-7752, M23.

Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava (2011). A study on the grindability of Serbian coals, Thermal Science, 15(1), 267-274.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1101267R, M23.

Đurić Slavko, Stanojević Petko, Đaković Damir, Jovović Aleksandar (2010). Proučavanje uticaja frakcionog sastava i prečnika čestica pepela na stepen izdvajanja u elektrostatičkom filtru, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 16(3), 229-236.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ091026016D, M23.

Klarin Milivoj, Milanović Dragan, Misita Mirjana, Spasojević Brkić Vesna, Jovović Aleksandar (2010). A method to assess capacity utilization in short cycle functional layouts, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part E-Journal of Process Mechanical Engineer, 224(E1), 49-58.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4089, 10.1243/09544089JPME280, M23.

Jovović Aleksandar, Kovačević Zoran, Radić Dejan, Stojiljković Dragoslava, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2010). Emisija čvrstih čestica i teških metala pri ko-sagorevanju guma - primer cementnih peći u Republici Srbiji, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 16(3), 213-217.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ090902010J, M23.

Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Pavlović Milan (2008). Oxygen transfer efficiency of the aeration process in refinery waste water treatment, Revista de Chimie, 59(2), 220-224.
Syscom 18 S.R.L., ISSN: 0034-7752, 10.37358/rc.08.2.1738, M23.

Stanojević M., Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Pavlović M., Karamarković Vladan (2008). The influence of variable operating conditions on the design and exploitation of fly ash pneumatic transport systems in thermal power plants, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 25(4), 789-797.
Brazilian Soc Chemical Eng, Sao Paulo, ISSN: 0104-6632, 10.1590/S0104-66322008000400016, M23.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2023). Experimental studies of wood chips charactristics influence on boiler performance and pollutant emissions, Thermal Science, 27(1), 121-132.
ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI2301121O, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Dondur Nikola, Jovović Aleksandar, Spasojević Brkić Vesna, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Josipović Sonja, Stanojević Miroslav (2015). Use of solid recovered fuel (SRF) in cement industry: Economic and environmental implications, Journal of Applied Engineering Science, 13(4), 307-315.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, Beograd, ISSN: 1451-4117, 10.5937/jaes13-9574, M51.

Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Rubov Lin, Gavrić Mihajlo, Žbogar Zrinka (2009). Izbor optimalnog tehničkog rešenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(3-4), 231-249.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jankes Goran, Stojiljković Dragoslava, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Rubov Lin, Džekson Kristofer, Ignjatov Georgi, Milovanović Đorđina, Petrović Sanja, Pašajlić Pavle (2009). Analiza raspodele emisije zagađujućih komponenata iz novog 'vlažnog' dimnjaka TE 'Kostolac B', Termotehnika, 35(2), 177-192.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav (2020). Impact of particle size distribution of material on pneumatic conveying operation on example of ground phosphate, Procesna tehnika, 32(2), 32-35.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.020.32.2.32, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milovanović Aleksandar, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2020). Novi pristup proizvodnji toplote i električne energije od drvene biomase - dobra inženjerska praksa Bioenergy Point, Procesna tehnika, 32(1), 18-21.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Obradović Marko, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2018). Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani, Procesna tehnika, 30(2), 28-34.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, 10.24094/ptc.018.30.2.28, M53.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Procesna tehnika, 27(2), 28-36.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Emissions of air pollutions from small combustion installations fired by solid fuel (biomass), Procesna tehnika.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Bogdanović Slavko, Jovović Aleksandar (2013). Ljudsko pravo na vodu i sanitaciju, Pravo - teorija i praksa, 30(1-3), 14-27.
Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, ISSN: 0352-3713, M53.

Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Radić Dejan, Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovanović Vladimir, Manić Nebojša, Milovanović Đorđina (2012). Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama na lignitni ugalj - Analiza uticajnih parametara i izbor tehničkog rešenja, Procesna tehnika.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISSN: 2217-2319, M53.

Vukadinović Bojana, Jovović Aleksandar, Mančić Zoran, Nemeš Mihajlo (2009). Implementacija sistema čistije proizvodnje u industriji Hipol A.D., Svet polimera, 12(1), 10-14.
Društvo inženjera plastičara i gumara, Beograd, ISSN: 1450-6734, M53.

Радови са конференција

Trninić Marta, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Skreiberg Oyvind, Wang Liang, Manić Nebojša (2019). Mathematical Modelling and Performance Analysis of a Small-Scale Combined Heat and Power System Based on Biomass Waste Downdraft Gasification, Experimental and Numerical Investigations in Materials Science and Engineering, 54, 159-173.
Springer International Publishing Ag, Cham, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-319-99620-2_13, M14.

Curcić M., Milić Jelena, Brnjas Z., Randjelović Jasminka, Jovović Aleksandar, Krinulović Katarina, Bacanović V., Stevanović-Carapina Hristina, Curcić M. (2015). PBDEs and PFOS as new POPs chemicals in Serbian regulation - Socio economic analysis for the purpose of risk management, Toxicology Letters, 238(2), S339-S339.
Elsevier Ireland Ltd, Clare, ISSN: 0378-4274, 10.1016/j.toxlet.2015.08.967, M21.

Čudić V., Kisić D., Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar (2007). Ash from thermal power plants as secondary raw material, Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 58(2), 233-238.
ISSN: 0004-1254, 10.2478/v10004-007-0014-6, M23.

Jovović Aleksandar, Božanić Danijela, Vujić Goran (2021). Waste and wastewater management as a potential for reduction of GHG emissions, Proceedings of the XIV international mineral processing and recycling conference, IMPRC 2021.
University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-113-3, M31.

Jovović Aleksandar (2017). Intelligent process industry, The lnternational Conference “Advanced Manufacturing as the Foundation for а Successful Society- Challenges and Opportunities for Advanced Industrialization of Serbla / INDUYSTRY 4.0- SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS ”, 7-9'“ June, 2017, Belgrade, Serbla. Detailed program and conference abstracts.
University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, M32.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2021). Process parameters of aeration equipment for treatment of waste, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2021, 34(1), 33-41.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-08-6, M33.

Obradović Marko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Karličić Nikola (2017). Influence of Hardgrove Grindability Index and coal characteristics on mill capacity and power consumption, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 29(1), 289-301.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-81-6, M33.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Obradović Marko, Todorović Dušan (2017). Impact of low-rank coal fly ash permeability factor on conditions of pneumatic transport, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 28(1), 293-299.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Petrov Olga, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Karličić Nikola (2017). Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 4-5. jun 2015., 28(1), 224-240.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-77-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2017). Modeling of PM10 dispersion from coal thermal power plants Kostolac A and B, PROCEEDINGS The Sixth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR2017, 6 - 8 September 2017 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-152-8, M33.

Trninić Marta, Jovović Aleksandar, Stojiljković Dragoslava, Jankes Goran (2016). Biomass gasification technology: The state of the art overview, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2016.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/EFEA.2016.7748797, M33.

Karličić Nikola, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan, Stanojević Miroslav (2016). Characteristics of fly ash from thermal power plants important for handling and storage systems design and its utilization, International Conference “Power Plants 2016” 23rd – 26st November 2016 Zlatibor, Srbija, 2016.
Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-024-1, M33.

Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Jovović Aleksandar (2015). Thermal analysis of physical-chemical changes in the activated carbon during its regeneration, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2015.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M33.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Radić Dejan, Božanić Danijela, Gasperič Matej (2015). Elements of the FBUR and INDCs of the Republic of Serbia with special overview on the energy sector, Proceedings of Fifth Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries (IEEP), 2015, 001.1-001.9.
Beograd : Društvo termičara Srbije, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Tomović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Karličić Nikola (2014). The use of waste combustible materials in the cement industry, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 22-24. septembra 2014., 27(1).
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-81505-75-5, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav, Bodrožić Jasmina, Janković Petar (2014). Energy efficient lighting – pilot project at university of Belgrade, ZBORNIK RADOVA 10. REGIONALNE KONFERENCIJE “ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI“, 2014/ EnE14-ENV.net „ENVIRONMENT FOR EUROPE“ CONFERENCE PROCEEDINGS, BELGRADE, SERBIA, 2014.
Beograd : Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, ISBN: 978-86-89961-00-3, M33.

Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Emissions of air pollutions from small combustion installations fired by solid fuel (biomass), Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2014.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Božanić Danijela, Radić Dejan, Obradović Marko, Stanojević Miroslav (2013). Trgovina emisijama GHG kao nova obaveza operatera, Tematski zbornik “ŽIVOTNA SREDINA I MENADŽMENT” zbornik radova sa Regionalne konferencije o zahtevima zaštite životne sredine i njihovom uticaju na savremenu teoriju i praksu, 2013.
Sremski Karlovci : Fakultet za menadžment, ISBN: 978‐86‐85067‐44‐0, M33.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Obradović Marko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav (2013). Principles of effective integrated environmental permitting systems for SMEs, Proceedings Fourth Regional Conference Industrial energy and environmental protection in south eastern European countries, 2013.
Beograd : Društvo termiĉara Srbije, ISBN: 978-86-7877-023-4, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Impact of thermal power plants “Nikola Tesla” on sulphur dioxide air pollution in Belgrade, Proceedings / IIIrd International Conference “Ecology of Urban Areas” 2013, Ečka - Zrenjanin, 11th October 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-209-9, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2013). Air dispersion modeling in order to assess impact of power and industrial plants, Proceedings of Workshop Envirobanat 2013, Ečka, 2013.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, ISBN: 978-86-7672-207-5, M33.

Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Milošević Stanislava, Obradović Marko, Karličić Nikola, Radić Dejan (2021). Effect of substitution of old coal boilers with new biomass boilers on the concentration of particulate matter in ambient air: A case study Mionica, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2021). PM emissions from newly-built wood chip combustion plants: Case study for Serbia, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Eighth International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2021, 29th November to 1st December 2021, Vinča, Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-7306-164-1, M34.

Karličić Nikola, Stanojević Miroslav, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stamenić Mirjana, Obradović Marko, Todorović Dušan (2019). Correlation analysis between physico-chemical and aeration characteristics of fly ash, The Book of Abstracts - International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH, 2019, 27-27.
Belgrade : Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9, M34.

Todorović Dušan, Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Karličić Nikola, Stanojević Miroslav (2019). Effect of capacity and fuel type on dust emission from refinery furnace for atmospheric distillation, Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers of The Seventh International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management WeBIOPATR 2019, 1st to 3rd October, 2019 Belgrade, Serbia.
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, ISBN: 978-86-83069-56-9, M34.

Todorović Dušan, Trninić Marta, Jovović Aleksandar (2018). Modelling of selected waste biomass downdraft gasification, Book of abstracts Humboldt-Kolleg 2018 „Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, Education, Policy and Practice“.
M34.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan (2015). Thermal treatment as a one solution for sustainable waste management, Book of abstracts International Workshop Sustainable Materials and Technologies, 2015.
University of Maribor Faculty of Mechanical Engineering, Institute for Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterization and Processing of Polymers, ISBN: 978‐961‐248‐475‐0, M34.

Stevanović-Čarapina Hristina, Jovović Aleksandar (2013). The implementation of an IPPC Directive in the region, Proceedings of International Science Conference Reporting for Sustainability.
The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country office Serbia, ISBN: 978-86-7550-070-4, M45.

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan (2014). Thermal treatment of waste – good praxis example and possibilities of use in Serbia, Zbornik radova sa 9. Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”.
Univerzitet u Beogradu,Tehnički fakultet u Boru, ISBN: 978-86-6305-025-9, M63.

Jovović Aleksandar (2023). The impact of non-renewable and renewable energy sources on climate changes and the environment, Zbornik radova Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u 21. veku, 2023, 277 - 316.
Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU, ISBN: 978-86-7025-972-0.

Karličić Nikola, Radenković Darko, Obradović Marko, Todorović Dušan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan (2023). Numerical simulations of fly ash pneumatic conveying from a thermalpower plant using OpenFOAM, Zbornik Međunarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing 2023, 36(1), 291-292.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-15-4.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Petrović Milan М., Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2022). Analysis of different correlations for the friction coefficient calculation to form a numerical model for the calculation of pressure drop in the case of lignite fly ash pneumatic transport in thermal power plants, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2022, 35(1), 99-100.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3.

Obradović Marko, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2022). Influence of moisture content of wood chips on flue gas losses and thermal efficiency of the boiler, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2022, 35(1), 101-101.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-12-3.

Karličić Nikola, Obradović Marko, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar, Stanojević Miroslav (2022). Impact of particle size distribution of material on pneumatic conveying operation on example of ground phosphate, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, 2020, 33(1), 63-63.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).

Manić Nebojša, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Jovović Aleksandar, Jovanović Vladimir, Radojević Miloš (2021). Identification of multiple-step nature of food waste pyrolysis by the model-free kinetic modeling and iso-kinetic relationship for value-added chemicals production, Proceedings of 10th European Combustion Meeting.
The Combustion Institute.

Поглавља у књигама

Jovović Aleksandar, Todorović Dušan, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Karličić Nikola (2013). Fossil fuels combustion: Emissions and technical measures for control, Energetika i životna sredina.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU, ISBN: 978-86-7025-607-1, M45.

Obradović Marko, Karličić Nikola, Todorović Dušan, Radić Dejan, Jovović Aleksandar (2023). The influence of moisture content on the grindability of Kolubara lignites, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing 2023, 36(1), 166-166.
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), ISBN: 978-86-85535-15-4.

Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Obradović Marko, Todorović Dušan (2011). Elementi životne sredine - vazduh, Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini: Stanje-izazovi-perspektive.
Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, ISBN: 978-86-912465-4-9.

Књиге

Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Karan Milenko, Đurić Slavko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Kuburović Miloš (2019). Sušare - teorija i zadaci.
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-81505-95-3.

Stanojević Miroslav, Simić Stojan, Jovović Aleksandar, Radić Dejan, Obradović Marko, Todorović Dušan (2014). Biogas: Dobijanje i primena.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-796-6.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Процес гасификације дрвне сечке у постројењу за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, Ивана Чековић, 2019.

Могућност коришћења аутохтоних биљних врста велике биомасе за ремедиацију локација загадјених тешким металима и арсеном са могућношћу искоришћења у енергетске сврхе, Владица Чудић, 2018.

Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког разлагања, Миодраг Животић, 2018.

Утицај одабраних врста биомасе и процеса сагоревања на састав и карактеристике гасовитих и чврстих продуката, Душан Тодоровић, 2015.

Моделирање и оптимизација процеса пиролизе кукурузног окласка, Марта Трнинић, 2015.