Александар М. Јововић

др Александар М. Јововић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 06, 410
мејл адреса: ajovovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 212, 310; директан 3302-212

лична веб презентација

термини за пријем студената

сваки дан, лично или електронска комуникација

предмети

истраживачка област

процесна техника, процеси и опрема за прераду воде, сушаре, високотемпературски процеси, емисија загађујућих компонената у отпадним гасовима, управљање отпадом: термички третман отпада и контрола емисије

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1996. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2002.

публикације, признања, награде

Више од 50 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима. Једна монографија међународног значаја, два поглавља у монографији међународног значаја, пет поглавља у монографијама националног значаја. Награда Привредне коморе града Београда за 2002. годину.

чланства у научним и стручним организацијама

Предавач у оквиру Алтернативне академске образовне мреже у Београду (ААЕН), на три предмета програма Заштита животне средине - изазов за науку, технологију и друштво. Члан експертске радне групе за отпад Министарства за науку, технологију и заштиту животне средине Републике Србије Председник Комисије за југословенске стандарде у области управљања отпадом