Маја Н. Тодоровић

др Маја Н. Тодоровић, редовни професор
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: mtodorovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 443; директан 3302-443

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Грејање и климатизација; Динамичко праћење термичког понашања зграда; системи грејања, вентилације и климатизације – радне карактеристике; истраживање утицаја спољних и унутршњих извора топлоте на термичко понашање објекта; потрошња енергије грејних и климатизационих постројења; енергетска ефикасност.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 2002.

публикације, признања, награде

Шест радова у научним часописима, шест радова на скуповима, учешће на изради три научно-истраживачка пројекта

чланства у научним и стручним организацијама