Маја Н. Тодоровић

др Маја Н. Тодоровић, редовни професор
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: mtodorovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 443; директан 3302-443

термини за пријем студената

понедељак и четвртак од 12 до 14 часова

предмети

истраживачка област

Грејање и климатизација; Динамичко праћење термичког понашања зграда; системи грејања, вентилације и климатизације – радне карактеристике; истраживање утицаја спољних и унутршњих извора топлоте на термичко понашање објекта; потрошња енергије грејних и климатизационих постројења; енергетска ефикасност и примена обновљивих извора енергије.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2007.

публикације, признања, награде

Преко 70 научних радова у часописима и на конференцијама, од чега 7 у часописима са SCI листе; Две књиге и два приручника; Седам националних и 3 међународна пројекта; Специјална плакета друштва КГХ за изузетан допринос струци, 2010; Плакета Машинског факултета за допринос развоју Машинског факултета, 2003.

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво КГХ; СМЕИТС - Савез нашинских и електро инжењера и техничара Србије; ИКС - Инжењерска комора Србије; Америчко друштво инжењера грејања, хлађења и климатизације; ДТС - Друштво термичара Србије.