Маја Н. Тодоровић

др Маја Н. Тодоровић, редовни професор
Катедра за термотехнику
Кабинет: 134/1
Мејл адреса: mtodorovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 443; директан 3302-443

Термини за пријем студената

понедељак и четвртак од 12 до 14 часова

Предмети

Енергетска сертификација зграда
Завршни предмет - Основе технике грејања
Основе технике грејања
Основе технике климатизације
Пројекат идеје докторске дисертације
Системи вентилације и климатизације
Стручна пракса М - ТТА

Истраживачка област

Грејање и климатизација; Динамичко праћење термичког понашања зграда; системи грејања, вентилације и климатизације – радне карактеристике; истраживање утицаја спољних и унутршњих извора топлоте на термичко понашање објекта; потрошња енергије грејних и климатизационих постројења; енергетска ефикасност и примена обновљивих извора енергије.

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1995. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука, 2002. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука, 2007.

Публикације, признања, награде

Преко 90 научних радова у часописима и на конференцијама, од чега 10 у часописима са SCI листе; Три књиге и два приручника; Седам националних и 3 међународна пројекта; Специјална плакета друштва КГХ за изузетан допринос струци, 2010; Плакета Машинског факултета за допринос развоју Машинског факултета, 2003.

Чланства у научним и стручним организацијама

Друштво КГХ; СМЕИТС - Савез нашинских и електро инжењера и техничара Србије; ИКС - Инжењерска комора Србије; Америчко друштво инжењера грејања, хлађења и климатизације; ДТС - Друштво термичара Србије.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Bajc Tamara, Kerčov Anton, Gojak Milan, Todorović Maja, Nikolina Pivac, Sandro Nižetić (2023). A novel method for calculation of the CO2 concentration impact on correlation between thermal comfort and human body exergy consumption, Energy and Buildings, Elsevier, 294.
Elsevier, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2023.113234, M21a.

Kostadinović Danka, Jovanović Marina, Bakić Vukman, Stepanić Nenad, Todorović Maja (2022). Experimental investigation of summer thermal performance of the green roof system with mineral wool substrate, Building and Environment, 217.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-1323, 10.1016/j.buildenv.2022.109061, M21a.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Svorcan Jelena (2015). CFD analyses for passive house with Trombe wall and impact to energy demand, Energy and Buildings, 98, 39-44.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.11.018, M21a.

Bajc Tamara, Banjac Miloš, Todorović Maja, Stevanović Zana Z. (2019). Experimental and statistical survey on local thermal comfort impact on working productivity loss in university classrooms, Thermal Science, 23(1), 379-392.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI170920160B, M22.

Todorović Maja, Banjac Miloš, Bajc Tamara, Ristanović Milan (2019). Achieving savings by implementation of efficient hybrid heating systems, Thermal Science, 23, S1683-S1693.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726176T, M22.

Ristanović Milan, Petrović Goran R., Ćojbašić Žarko, Todorović Maja (2018). Enhanced control of radiator heating system, Thermal Science, 22, S1337-S1348.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI18S5337R, M22.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis M. (2016). Indoor environmental quality in non-residential buildings - experimental investigation, Thermal Science, 20, S1521-S1529.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI16S5521B, M23.

Dimitrijević Dragana G., Zivković Predrag M., Stojiljković Mladen M., Todorović Maja, Spasić-Đorđević Sanja Z. (2016). Green living roof implementation and influences of the soil layer on its properties, Thermal Science, 20, S1511-S1520.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI16S5511D, M23.

Banjac Miloš, Todorović Maja, Ristanović Milan, Galić Radoslav (2012). Experimental determination of thermal conductivity of soil with a thermal response test, Thermal Science, 16(4), 1117-1126.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100627156B, M23.

Šumarac Dragoslav M., Todorović Maja, Đurović Petrović Maja, Trišović Nataša (2010). Energy efficiency of residential buildings in Serbia, Thermal Science, 14, S97-S113.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI100430017S, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Todorović Maja, Ristanović Milan, Lazić Dragan, Galić Radoslav, Bajc Tamara (2016). Novo laboratorijsko postrojenje za ispitivanje inteligentnog automatskog upravljanja u kompleksnim KGH sistemima, FME Transactions, 44(1), 65-70.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1601065T, M24.

Todorović Maja (2014). Ušteda energije klimatizacionog sistema primenom vremenski vođene noćne ventilacije sa predviđanjem, FME Transactions, 42(2), 161-166.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1402161T, M24.

Šumarac Dragoslav M., Todorović Maja, Ćorić Stanko B., Perović Zoran B. (2012). Energetska efikasnost tipičnih srpskih ruralnih kuća, Termotehnika, 38(2), 191-203.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2012). Uticaj režima korišćenja zgrade na ukupnu potrošnju energije, Termotehnika, 38(2), 109-119.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Радови са конференција

Kerčov Anton, Bajc Tamara, Gojak Milan, Todorović Maja, Pivac Nikolina, Nižetić Sandro (2022). Comparison between different thermal comfort models based on the exergy analysis, Proceedings of 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies SpliTech2022.
IEEE, ISBN: 978-1-6654-8828-0, 10.23919/SpliTech55088.2022.9854270, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Banjac Miloš, Stevanović Žana, Kostadinović Danka (2018). Indoor Air Quality in Educational Buildings - Serbian Case, Proceedings of Instaltii pentu constructii si confortul ambiental.
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, ISSN: 1842-9491, M33.

Antoniadou Panagiota, Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis (2018). Perception of Indoor Environment Conditions in Non- Residential Buildings: A case study in Greece and Serbia, Proceedings of 6th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency Nicosia Cyprus.
Cyprus Chamber of Commerce and Industry, ISBN: 978-9963-567-05-8, M33.

Bajc Tamara, Dostić Danilo, Todorović Maja (2017). Energy Performance Certification and CFD Simulations of Thermal Comfort in Non-Residential Building, Proceedings of 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-098-1, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja (2017). THERMAL COMFORT IN UNIVERSITY BUILDINGS – DIFFERENCES BETWEEN MEASURED VALUES AND OCCUPANTS’ SUBJECTIVE EVALUATION, Zbornik 48 Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-85-4, 10.24094/kghk.017.48.1.217, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Stevanović Žarko, Stevanović Žana, Banjac Miloš (2016). LOCAL THERMAL COMFORT INDICES IMPACT ON PRODUCTIVITY LOSS IN CLASSROOMS, Proceedings of the 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology - BEST2016.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-026-5, M33.

Milijašević Miloš, Manić Nebojša, Bajc Tamara, Stojiljković Dragoslava, Todorović Maja (2015). TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE APPLIED HEAT SOURCES FOR HEATING ON THE EXAMPLE OF FAMILY HOUSE IN KRUSEVAC, Proceedings of 5th Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2015.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-025-8, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja, Papadopoulos Agis (2015). Indoor Air Quality in Office Buildings – experimental investigation, Proceedings of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 20–23, 2015.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-077-6, M33.

Milijašević Miloš, Bajc Tamara, Todorović Maja (2014). UTICAJ METODOLOGIJE PRORAČUNA GUBITAKA TOPLOTE PREMA DIN 4701 IZ 1959. I SRPS EN 12831:2012 NA POTREBNU INSTALISANU SNAGU GREJNIH TELA, Proceedings of the 45. International HVAC&R Congress Belgrade Serbia.
Beograd : SMEITS, M33.

Todorović Maja, Vasiljević Petar, Šumarac Dragoslav, Bajc Tamara (2012). USERS BEHAVIOR INFLUENCE ON ENERGY CONSUMPTION FROMDISTRICT HEATING SYSTEM, Proceedings of the International Conference on district energy 2012 (SDDE 2012), Portorož, Slovenia.
Slovenian District Energy Association, ISBN: 978-961-92367-4-1, M33.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2011). The different energy source type influence on building primary energy needs, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18–21, 2011.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-018-9, M33.

Todorović Maja, Bajc Tamara (2011). THE INFLUENCE OF THE BUILDING WORKING REGIMES ON TOTAL BUILDING ENERGY CONSUMPTION, Proceedings of 3rd Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeast Europe (IEEP) 2011.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-7877-022-7, M33.

Bajc Tamara, Todorović Maja (2009). Energetske potrebe pasivne kuće sa Trombeovim zidom u klimatskom području Beograda, Zbornik radova / 40. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji (KGH), Beograd, 2-4. decembar 2009, 40(1).
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-50-2, M33.

Todorović Maja, Grujički Bojan (2015). Application of Air to Water Heat Pump in Serbian Climate Conditions, Proceedings of 17th International symposium on Thermal science and engineering of Serbia, Sokobanja, October 20–23, 2015.
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6055-077-6.

Књиге

Bajc Tamara, Todorović Maja (2022). Tehnika grejanja kroz primere iz prakse, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-110-2.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Утицај зеленог крова на енергетске карактеристике и енергетску ефикасност школске зграде као савремени приступ у проналажењу одрживих решења, Данка Костадиновић, 2023.