Мирко С. Коматина

др Мирко С. Коматина, редовни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 445
мејл адреса: mkomatina@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 354; директан 3302-354

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Преношење топлоте и супстанције, Техничка термодинамика, Енергетска ефикасност у зградарству, Енергетска ефикасност уређаја за домаћинство и индустријских процеса и апарата, Обновљиви извори енергије-биомаса, коришћење геотермалне енергије, грејање помоћу топлотних пумпи, Ко-сагоревање чврстих горива са биомасом, Директна редукција руде гвожђа у флуидизованом слоју итд.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1997. Универзитет у Ахену-Немачка, пост. др студије, 2005.

публикације, признања, награде

Alexander von Humboldt Postoctoral Fellowship (2003-2005) Lise Meitner Fellowship at the Technical University-Vienna, 2004. Biographical profile included in the 25th Silver Anniversary Edition of Who’s Who in the World Сребрна медаља на изложби "Проналазаштво-Београд 2008". Добитник, новоустановљене међународне награде "Willy Korf Award for Excellent Lecture", Немачка, 2006. Best paper award, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2011.Плакета КГХ (Друштва за грејање, климатизацију и хлађење) за 2012. годину.

чланства у научним и стручним организацијама

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) са седиштем у Бечу, Национални је експерт и представник Универзитета у Београду у Националној комисији. Члан Научног одбора друштва термичара Србије Рецензент пројеката за INTAS, Brussels, Belgium. Рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа, Министарства просвете Републике Србије. Члан комисије за међународну сарадњу Универзитета у Београду. Представник Министарства науке у Програмском комитету за Енергију у оквиру FP7. Представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Програмском комитету за „Secure, Clean and Enegy Efficiency“ u okviru Horizon 2020 (2014-). Потпредседник Управног одбора Хумболтовог клуба Србије,2011-2015. Председник Управног одбора Хумболтовог клуба, 2015- . Члан је интердисциплинарног научног одбора за енергетику и енергетску ефикасност Министарства за науку и технолошки развој Србије, 2010-2016. Председник Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност Министарства за науку и технолошки развој Србије, 2010-2016. Представник Србије у: Management Committee of COST Action FP 0902 (Development and harmonization of new operational research and assessment procedures for ustainable forest biomass supply)и COST акcije MP1004 (Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications). Члан радне групе за избор капиталне опреме и процену ДМТ ИИ, Министрарства просвете и науке, 2010. Консултант "ЈУП Истраживање и развој" за набавку потрошног материјала и капиталне опреме. Члан комисија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Стратегије научног и технолошког развоја 2016–2020.године, као и за израду Правилника о вредновању научно истраживачког рада. Члан техничке саветодавне комисије у реализацији тендерске процедуре набавке Kапиталне опреме за потребе научне заједнице. Председник Скупштине Истраживачко-развојног института Лола д.о.о, 2015- Лиценце: лиценца бр. 330Л10412 Инжењерска комора Србије. Одговорни пројектант термотехнике, процесне и гасне технике лиценца бр. 430G61412 Инжењерска комора Србије. Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике.Лиценца бр. 381022012 Инжењерска комора Србије. Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда.