Мирко С. Коматина

др Мирко С. Коматина, редовни професор
Катедра за термомеханику
Кабинет: 445
Мејл адреса: mkomatina@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 354; директан 3302-354

Предмети

Завршни предмет - Стационарни проблеми простирања топлоте
Завршни предмет - Термодинамика Б
Завршни рад - Основе термодинамике и преношења топлоте
Обновљиви извори енергије
Одабрана поглавља из простирања топлоте и супстанције
Основе термодинамике и преношења топлоте
Преношење топлоте и супстанције
Рационализација потрошње енергије у домаћинствима и индустрији
Стационарни проблеми простирања топлоте
Термодинамика Б
Термодинамика М
Термодинамика хемијских процеса

Истраживачка област

Преношење топлоте и супстанције, Техничка термодинамика, Енергетска ефикасност у зградарству, Енергетска ефикасност уређаја за домаћинство и индустријских процеса и апарата, Обновљиви извори енергије-биомаса, коришћење геотермалне енергије, грејање помоћу топлотних пумпи, Ко-сагоревање чврстих горива са биомасом, Директна редукција руде гвожђа у флуидизованом слоју итд.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1997. Универзитет у Ахену-Немачка, пост. др студије, 2005.

Публикације, признања, награде

Alexander von Humboldt Postoctoral Fellowship (2003-2005) Lise Meitner Fellowship at the Technical University-Vienna, 2004. Biographical profile included in the 25th Silver Anniversary Edition of Who’s Who in the World Сребрна медаља на изложби "Проналазаштво-Београд 2008". Добитник, новоустановљене међународне награде "Willy Korf Award for Excellent Lecture", Немачка, 2006. Best paper award, 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2011.Плакета КГХ (Друштва за грејање, климатизацију и хлађење) за 2012. годину.

Чланства у научним и стручним организацијама

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) са седиштем у Бечу, Национални је експерт и представник Универзитета у Београду у Националној комисији. Члан Научног одбора друштва термичара Србије Рецензент пројеката за INTAS, Brussels, Belgium. Рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа, Министарства просвете Републике Србије. Члан комисије за међународну сарадњу Универзитета у Београду. Представник Министарства науке у Програмском комитету за Енергију у оквиру FP7. Представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Програмском комитету за „Secure, Clean and Enegy Efficiency“ u okviru Horizon 2020 (2014-). Потпредседник Управног одбора Хумболтовог клуба Србије,2011-2015. Председник Управног одбора Хумболтовог клуба, 2015- . Члан је интердисциплинарног научног одбора за енергетику и енергетску ефикасност Министарства за науку и технолошки развој Србије, 2010-2016. Председник Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност Министарства за науку и технолошки развој Србије, 2010-2016. Представник Србије у: Management Committee of COST Action FP 0902 (Development and harmonization of new operational research and assessment procedures for ustainable forest biomass supply)и COST акcije MP1004 (Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications). Члан радне групе за избор капиталне опреме и процену ДМТ ИИ, Министрарства просвете и науке, 2010. Консултант "ЈУП Истраживање и развој" за набавку потрошног материјала и капиталне опреме. Члан комисија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Стратегије научног и технолошког развоја 2016–2020.године, као и за израду Правилника о вредновању научно истраживачког рада. Члан техничке саветодавне комисије у реализацији тендерске процедуре набавке Kапиталне опреме за потребе научне заједнице. Председник Скупштине Истраживачко-развојног института Лола д.о.о, 2015- Лиценце: лиценца бр. 330Л10412 Инжењерска комора Србије. Одговорни пројектант термотехнике, процесне и гасне технике лиценца бр. 430G61412 Инжењерска комора Србије. Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике.Лиценца бр. 381022012 Инжењерска комора Србије. Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Erić Aleksandar, Komatina Mirko, Nemoda Stevan, Dakić Dragoljub, Repić Branislav (2016). Determination of thermal conductivity of baled agricultural biomass, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 58, 876-884.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1364-0321, 10.1016/j.rser.2015.12.066, M21a.

Zlatanović Ivan, Komatina Mirko, Antonijević Dragi (2013). Low-temperature convective drying of apple cubes, Applied Thermal Engineering, 53(1), 114-123.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2013.01.012, M21a.

Erić Aleksandar, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav (2012). Experimental determination thermo physical characteristics of balled biomass, Energy, 45(1), 350-357.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0360-5442, 10.1016/j.energy.2012.02.063, M21a.

Antonijević Dragi, Manić Dimitrije, Komatina Mirko, Rudonja Nedžad (2012). Groundwater heat pump selection for high temperature heating retrofit, Energy and Buildings, 49, 294-299.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2012.02.028, M21a.

Antonijević Dragi, Komatina Mirko (2011). Sustainable sub-geothermal heat pump heating in Serbia, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 15(8), 3534-3538.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1364-0321, 10.1016/j.rser.2011.05.008, M21a.

Erić Aleksandar, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav (2011). Experimental method for determining Forchheimer equation coefficients related to flow of air through the bales of soy straw, International Journal of Heat and Mass Transfer, 54(19-20), 4300-4306.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.05.015, M21a.

Saljnikov Aleksandar, Komatina Mirko, Manović Vasilije, Gojak Milan, Goričanec Darko (2009). Investigation on thermal radiation spectra of coal ash deposits, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52(11-12), 2871-2884.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0017-9310, 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2008.12.007, M21a.

Manović Vasilije, Komatina Mirko, Oka Simeon (2008). Modeling the temperature in coal char particle during fluidized bed combustion, Fuel, 87(6), 905-914.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 0016-2361, 10.1016/j.fuel.2007.05.020, M21a.

Manić Nebojša, Janković Bojan, Milović Ljubica, Komatina Mirko, Stojiljković Dragoslava (2021). The impact of production operating parameters on mechanical and thermophysical characteristics of commercial wood pellets, Biomass Conversion and Biorefinery.
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 2190-6815, 10.1007/s13399-021-01609-4, M21.

Perić Milica, Antonijević Dragi, Komatina Mirko, Bugarski Branko, Rakin Marko (2020). Life cycle assessment of wood chips supply chain in Serbia, Renewable Energy, 155, 1302-1311.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0960-1481, 10.1016/j.renene.2020.04.026, M21.

Erić Aleksandar, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Dakić Dragoljub, Repić Branislav (2019). Experimental investigation on the kinetics of biomass combustion in vertical tube reactor, Journal of The Energy Institute, 92(4), 1077-1090.
Elsevier Sci Ltd, Oxford, ISSN: 1743-9671, 10.1016/j.joei.2018.06.009, M21.

Perić Milica, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Bugarski Branko, Dzeletović Željko (2018). Life Cycle Impact Assessment of Miscanthus Crop for Sustainable Household Heating in Serbia, Forests, 9(10).
MDPI, Basel, ISSN: 1999-4907, 10.3390/f9100654, M21.

Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Dakić Dragoljub, Živković Goran, Mladenović Milica (2015). Experimental and Numerical Investigation of the Primary Fragmentation of a Lignite during Fluidized-Bed (FB) Devolatilization, Energy & Fuels, 29(5), 3394-3398.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0887-0624, 10.1021/ef5024803, M21.

Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan (2013). Prediction of Coal Primary Fragmentation and Char Particle Size Distribution in Fluidized Bed, Energy & Fuels, 27(9), 5488-5494.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0887-0624, 10.1021/ef400875q, M21.

Saljnikov Aleksandar, Vučićević Biljana, Komatina Mirko, Gojak Milan, Goričanec Darko, Stevanović Zoran (2009). Spectroscopic research on infrared emittance of coal ash deposits, Experimental Thermal and Fluid Science, 33(8), 1133-1141.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0894-1777, 10.1016/j.expthermflusci.2009.07.002, M21.

Mladenović Rastko, Belošević Srđan V., Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Dakić Dragoljub, Erić Aleksandar, Djurović Dejan (2007). Effects of air excess control in a heat storage solid fuel-fired household furnace, Applied Thermal Engineering, 27(13), 2243-2251.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 1359-4311, 10.1016/j.applthermaleng.2007.01.016, M21.

Komatina Mirko, Manović Vasilije, Dakić Dragoljub (2006). An experimental study of temperature of burning coal particle in fluidized bed, Energy & Fuels, 20(1), 114-119.
Amer Chemical Soc, Washington, ISSN: 0887-0624, 10.1021/ef050222o, M21.

Belošević Srđan V., Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Stevanović Z, Mladenović Rastko, Oka N, Dakić Dragoljub (2005). Experimental and numerical investigation of heat exchanger built in solid fuel household furnace of an original concept, Energy and Buildings, 37(4), 325-331.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2004.06.018, M21.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2022). The kinetic study of juice industry residues drying process based on TGA-DTG experimental data, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Springer, Dordrecht, ISSN: 1388-6150, 10.1007/s10973-022-11289-5, M21.

Erić Aleksandar M., Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav, Dakić Dragoljub (2019). Modeling of transport processes in the cigarette principle combustion furnace, Thermal Science, 23, S1499-S1510.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180226318E, M22.

Manić Dimitrije, Komatina Mirko, Vučićević Biljana, Jovanović Marina P. (2019). Energy performance of single family houses in Serbia analzsis of calculation procedures, Thermal Science, 23, S1695-S1705.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI180726073M, M22.

Perić Milica, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Bugarski Branko, Dzeletović Željko S. (2019). Diesel production by fast pyrolysis of miscanthus giganteus, well-to-pump analysis using the greet model, Thermal Science, 23(1), 365-378.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI171215113P, M22.

Lalošević Marija, Komatina Mirko, Miloš Marko, Rudonja Nedžad (2018). Green roofs and cool materials as retrofitting strategies for urban heat island mitigation case study in Belgrade, Serbia, Thermal Science, 22(6), 2309-2324.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI171120086L, M22.

Zlatanović Ivan, Komatina Mirko, Antonijević Dragi (2017). Experimental Investigation of the Efficiency of Heat Pump Drying System with Full Air Recirculation, Journal of Food Process Engineering, 40(2).
Wiley, Hoboken, ISSN: 0145-8876, 10.1111/jfpe.12386, M22.

Perić Milica, Komatina Mirko, Bugarski Branko, Antonijević Dragi (2016). Best Practices of Biomass Energy Life Cycle Assessment and Possible Applications in Serbia, Croatian Journal of Forest Engineering, 37(2), 375-390.
Zagreb Univ, Fac Forestry, Zagreb, ISSN: 1845-5719, M22.

Abdulgalil Mohamed M., Kosi Franc, Musbah Mohamed H., Komatina Mirko (2014). Effect of thermal energy storage in energy consumption required for air conditioning system in office building under the african mediterranean climate, Thermal Science, 18, S201-S212.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120712136A, M22.

Mladenović Milica R., Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Dakić Dragoljub (2013). Numerical simulation of non-conventional liquid fuels feeding in a bubbling fluidized bed combustor, Thermal Science, 17(4), 1163-1179.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI121116007M, M22.

Milanović Mihailo P., Komatina Mirko, Zlatanović Ivan, Manić Nebojša, Antonijević Dragi (2021). Kinetic parameters identification of conductive enhanced hot air drying process of food waste, Thermal Science, 25(3), 1795-1807.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200312223M, M23.

Micović Aleksandar M., Komatina Mirko, Brkljac Nenko S., Šarkočević Živče, Camagić Ivica, Golubović Zoran V (2021). Evaluation of heating efficiency and thermal comfort in special purpose vehicle cabins, Thermal Science, 25(6), 4359-4370.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI201103172M, M23.

Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Živković Goran (2016). Numerical simulation of latent heat storage with conductance enhancing fins, Bulgarian Chemical Communications, 48, 199-205.
Bulgarian Acad Science, Sofia, ISSN: 0324-1130, M23.

Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Mladenović Milica R., Živković Goran, Dakić Dragoljub (2016). Mechanism of primary fragmentation of coal in fluidized bed, Thermal Science, 20, S125-S132.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI150603224P, M23.

Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Živković Goran, Antonijević Dragi (2016). Heat transfer enhancement through pcm thermal storage by use of copper fins, Thermal Science, 20, s251-s259.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSC1150729136R, M23.

Mladenović Milica R., Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Repić Branislav, Erić Aleksandar M. (2016). The combustion of biomass - The impact of its types and combustion technologies on the emission of nitrogen oxide, Hemijska Industrija, 70(3), 287-298.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND150409033M, M23.

Nemoda Stevan, Mladenović Milica, Paprika Milijana J., Dakić Dragoljub, Erić Aleksandar, Komatina Mirko (2015). Euler-Euler granular flow model of the combustion of liquid fuels in a fluidized reactor, Journal of The Serbian Chemical Society, 80(3), 377-389.
Srpsko hemijsko društvo, Beograd, ISSN: 0352-5139, 10.2298/JSC140130029N, M23.

Arsović Marjan, Topić Radivoje M., Komatina Mirko, Gojak Milan (2015). Thermodynamical research of using solar energy for desalination of seawater, Thermal Science, 19(5), 1709-1721.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI141220074A, M23.

Mladenović Milica R., Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Mladenović Rastko, Erić Aleksandar M., Repić Branislav, Komatina Mirko (2012). Combustion of low grade fractions of Lubnica coal in fluidized bed, Thermal Science, 16(1), 297-311.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI1201297M, M23.

Jovanović Vladimir, Komatina Mirko (2012). Nox and SO2 emission factors for Serbian lignite Kolubara, Thermal Science, 16(4), 1213-1228.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI120319055J, M23.

Antonijević Dragi, Komatina Mirko, Stevanović Z. (2012). Energetic and environmental sustainability of sub-geothermal heat pump heating in Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13(3), 1625-1633.
ISSN: 1311-5065, M23.

Spasojević Brkić Vesna, Dondur Nikola, Komatina Mirko, Curović Dejan, Klarin Milivoj (2011). The relationship between effectiveness of quality management and total factor productivity, African Journal of Business Management, 5(22), 9200-9213.
Academic Journals, Victoria Island, ISSN: 1993-8233, M23.

Belošević Srđan V., Mladenović Rastko, Dakić Dragoljub, Paprika Milijana J., Erić Aleksandar, Đurović Dejan, Komatina Mirko, Grbić Boško, Radić Nenad (2007). Osobine i efikasnost Pt/Al2O3 katalizatora u termo-akomulacionoj peći na čvrsto gorivo, Journal of The Serbian Chemical Society, 72(8-9), 869-878.
Srpsko hemijsko društvo, Beograd, ISSN: 0352-5139, 10.2298/JSC0709869B, M23.

Komatina Mirko, Manović Vasilije, Saljnikov Aleksandar (2007). A model of coal particle drying in fluidized bed combustion reactor, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 29(3), 239-250.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1556-7036, 10.1080/00908310600688796, M23.

Komatina Mirko, Manović Vasilije, Saljnikov Aleksandar (2006). Temperatures of coal particle during devolatilization in fluidized bed combustion reactor, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 28(15), 1387-1396.
Taylor & Francis Inc, Philadelphia, ISSN: 1556-7036, 10.1080/009083190910569, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Lalošević Marija, Komatina Mirko, Miloš Marko, Kanački Filip (2015). Potencijal urbanog područja Grada Beograda i uspostavljanje institucionalnog, strateškog i planskog okvira upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u gradu Beogradu, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 13(3), 195-206.
Univerzitet u Nišu, Niš, ISSN: 0354-4605, 10.2298/FUACE1503195L, M24.

Stevanović Zoran, Saljnikov Aleksandar, Milenić Dejan, Martinović Mića, Goričanec Darko, Komatina Mirko, Dokmanović Petar, Antonijević Dragi, Vranješ Ana, Magazinović Sava (2011). Potencijal subgeotermalnih vodnih resursa za šire energetsko iskorišćavanje - primer istočne Srbije, Geološki anali Balkanskoga poluostrva.
Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, ISSN: 0350-0608, M24.

Dondur Nikola, Komatina Mirko, Spasojević Brkić Vesna (2010). Performance of industrial companies after ownership transformation, Industrija, 38(4), 29-39.
Ekonomski institut, Beograd, ISSN: 0350-0373, M24.

Erić Aleksandar, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Dakić Dragoljub, Repić Branislav (2017). Analiza i izbor metodologije za određivanje kinetike sagorevanja poljoprivredne biomase, Savremena poljoprivredna tehnika, 43(3), 131-140.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, 10.5937/SavPoljTeh1703131E, M51.

Mladenović Milica R., Paprika Milijana J., Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Erić Aleksandar M., Komatina Mirko (2012). Vertikalni profil temperature u instalaciji za sagorevanje otpadnih goriva sa fluidizovanim slojem, Termotehnika, 38(1), 11-24.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M51.

Erić Aleksandar, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav, Mladenović Milica, Đurović Dejan (2011). Eksperimentalna istraživanja u ložištu sa cigaretnim sagorevanjem baliranog sojinog ostatka, Savremena poljoprivredna tehnika, 37(2), 153-164.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, M51.

Erić Aleksandar, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav (2010). Određivanje stagnantne toplotne provodljivosti baliranog sojinog ostatka, Savremena poljoprivredna tehnika, 36(4), 334-343.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, M51.

Erić Aleksandar, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav (2018). Ispitivanje procesa gasifikacije biomase u eksperimentalnom reaktoru sa fluidizovanim slojem, Savremena poljoprivredna tehnika, 44(1), 21-28.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, 10.5937/SavPoljTeh1801021E, M52.

Erić Aleksandar, Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Repić Branislav (2016). Analiza uticaja vrste goriva na termofizičke karakteristike balirane biomase, Savremena poljoprivredna tehnika, 42(4), 197-206.
Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, ISSN: 0350-2953, 10.5937/SavPoljTeh1604197E, M52.

Mladenović Milica R., Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Paprika Milijana J., Erić Aleksandar M., Repić Branislav, Komatina Mirko (2014). Rezultati sagorevanja različitih otpadnih goriva u fluidizovanom sloju, Recycling and Sustainable Development, 7(1), 22-29.
Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru, Beograd, ISSN: 1820-7480, 10.5937/ror1401022M, M52.

Rudonja Nedžad, Živković Goran, Komatina Mirko, Repić Branislav (2012). Eksperimentalno ispitivanje akumulacije toplote u akumulatoru toplote primenom faznopromenljivog materijala, Poljoprivredna tehnika, 37(3), 71-79.
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, ISSN: 0554-5587, M52.

Erić Aleksandar M., Dakić Dragoljub, Nemoda Stevan, Komatina Mirko, Đurović Dejan M., Stojanović Andrijana (2010). Eksperimentalno određivanje permeabilnosti baliranog sojinog ostatka, Termotehnika, 36(1), 143-151.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M52.

Mladenović Milica R., Nemoda Stevan, Dakić Dragoljub, Repić Branislav, Erić Aleksandar M., Đurović Dejan M., Komatina Mirko (2010). Eksperimenti sagorevanja različitih tečnih goriva u ložištu sa fluidizovanim slojem, Termotehnika, 36(1), 133-142.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, M52.

Dondur Nikola, Antonijević Dragi, Komatina Mirko (2010). Efikasnost privatizovanih preduzeća na području Beograda, Ekonomski vidici, 15(3), 369-380.
Društvo ekonomista Beograda, Beograd, ISSN: 0354-9135, M53.

Радови са конференција

Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Paprika Milijana J., Jovanović Vladimir (2017). Аpproximate method for the estimation of energy performance of heat pumps connected to the system of energy management of facilities, Proceedings of The Third International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2017.
Univerzitet u Beogradu-Poljoprivredni fakultet, ISBN: 978-86-7834-288-2, M33.

Otović Milena, Komatina Mirko, Rudonja Nedžad, Milovančević Uroš, Otović Srđan, Stevanović Snežana M. (2016). THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE, Zbornik 47. Međunarodnog kongresa o KGH.
Beograd: SMEITS, ISBN: 978-86-81505-82-3, M33.

Jeli Zorana, Komatina Mirko, Popkonstantinović Branislav, Regodić Mladen (2012). Usage Of Modern Graphical 3d Presentations In Development Of Technical Systems, 3th International Conference moNGeometrija, focused on the research about geometry, graphics and application to science, engineering and art.
SUGIG, ISBN: 978-86-7892-405-7, M33.

Antonijević Dragi, Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Manić D., Uzelac Srđan (2011). EXERGY ANALYSIS OF TWO-STAGE WATER TO WATER HEAT PUMP, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia.
Society of Thermal Engineers of Serbia, ISBN: 978-86-6055-044-8, M33.

Goričanec Darko, Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Andrejević Srđan, Krope Jurij, Zlatanović Ivan (2008). Каскадна геотермална топлотна пумпа - техно-економска анализа и еколошки утицај, 39. Међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији КГХ.
Beograd : SMEITS, ISBN: 978-86-81505-41-0, M33.

Martinović Mića, Andrejević Srđan, Saljnikov Aleksandar, Komatina Mirko, Rudonja Nedžad, Stevanović Zoran (2008). Хидрогеотермални ресурси и топлотне пумпе-Топлификациона алтернатива Србије, Zbornik radova sa 39. Međunarodnog kongrea o KGH.
Beograd : SMEITS, ISBN: ISBN 978-86-81505-41-0, M33.

Komatina Mirko, Perić Milica, Milanović Mihailo, Manić Dimitrije (2022). Aspekti korišćenja biomase u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO2, Naučni skup „Potencijal i efekti korišćenja biomase u Republici Srbiji“, SANU, Beograd, Srbija.

Kardaš Ančić Danijela, Komatina Mirko (2022). MATHEMATICAL MODELS FOR PV MODULE TEMPERATURE USING WEATHER DATA, ICAS 2022 CONFERENCE, Banja Luka.

Manasijević Srećko, Komatina Mirko, Vidaković Jelena, Stepanić Pavle, Vasović Ivana (2022). Flue Gas Heat Recovery in Wood Chip Boiler Used for Chip Drying, SimTerm2022, PROCEEDINGS, 20th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia.

Kardaš Ančić Danijela, Komatina Mirko, Gvero Petar (2022). THEORETIC PHOTOVOLTAIC CELL/MODULE TEMPERATURE BASED ON REAL WEATHER DATA FOR CONTINENTAL,, SimTerm2022, PROCEEDINGS, 20th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Janković Bojan, Stojiljković Dragoslava, Manić Nebojša (2021). The kinetic study of juice industry residues drying process based on TG-DTG experimental data, ICTAC 2020, p. 37, Online conference, Krakow, Poland.

Milanović Mihailo, Komatina Mirko, Zlatanović Ivan (2017). Technical review on properties, utilization and drying of apple pomace, The 3rd International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2017, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, The Institute for Agricultural Engineering, ISBN: 978-86-7834-288-2.

Živković Goran, Rudonja Nedžad, Komatina Mirko, Repić Branislav (2013). Experimental and numerical research of thermal processes in the ТST Tanks with thermal oil and a phase change medium, Proceedings of 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia.
ISBN: 978-86-6055-044-8.

Komatina Mirko, Manović Vasilije, Paprika Milijana J. (2008). Heat transfer between a coal particle and fluidized bed during heating and devolatilization, CFB 2008 - Proceedings of the 9th Int. Conference on Circulating Fluidized Beds, in Conjunction with.
TuTech Innovation GmbH.

Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Dakić Dragoljub (2008). The heat and mass transfer in a large lignite coal particle devolatilizing in FB, CFB 2008 - Proceedings of the 9th Int. Conference on Circulating Fluidized Beds, in Conjunction with.
TuTech Innovation GmbH.

Paprika Milijana J., Komatina Mirko, Winter Franz, Dakić Dragoljub (2005). Factors affecting primary fragmentation during combustion of Serbian coals, Proceedings of the 18th International Conference on Fluidized Bed Combustion, 2005.
American Society of Mechanical Engineers, 10.1115/fbc2005-78117.

Komatina Mirko, Liu Xiaoting, Winter Franz (2003). The effect of coal type on thermal balance in a dense phase of a circulating fluidized bed combustor, Proceedings of the International Conference on Fluidized Bed Combustion.
American Society of Mechanical Engineers (ASME), 10.1115/FBC2003-106.

Saljnikov Aleksandar, Komatina Mirko, Vučićević Biljana (2003). Investigation on thermal radiation spectra of pulverized coal ash deposits in boiler furnaces, Combustion Science and Technology in Asia-Pacific Area: Today and Tomorrow.
Southeast Univ Press, Nanjing.

Komatina Mirko, Mijović D., Komatina S. (1997). Hydrogeological zoning as a basis for hydrogeological heritage zoning distinguishing through example of the territory of Serbia, Engineering geology and the environment. Proc. symposium, Athens, 1997. Vol.2.
(Balkema).

Поглавља у књигама

Kosi Franc, Živković Branislav, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Galil M.A., Milovančević Uroš (2016). Cold thermal energy storage, Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.
IGI Global, 10.4018/978-1-5225-1671-2.ch004, M14.

Kosi Franc, Živković Branislav, Komatina Mirko, Antonijević Dragi, Galil M.A., Milovančević Uroš (2015). Cold thermal energy storage, Handbook of Research on Advances and Applications in Refrigeration Systems and Technologies.
IGI Global, 10.4018/978-1-4666-8398-3.ch020, M14.

Менторство одбрањених докторских дисертација од 2013. године

Термодинамичка анализа, моделирање и оптимизација динамичког понашања система за климатизацију, грејање и хлађење у јавним објектима., Димитрије Манић, 2021.

Термомеханички аспекти процеса сушења остатака из производње сокова., Михаило Милановић, 2021.

Снижење температуре ваздуха и концентрације CO2 у урбаним срединама применом вегетационих кровова, Марија Лалошевић, 2019.

Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus, Милица Перић, 2019.

Побољшање преношења топлоте у акумулатору топлоте са фазно променљивим материјалом као испуном, 2016-01-01, Неџад Рудоња, 2016.

Термодинамички процеси одстрањивања соли из морске воде, Марјан Арсовић, 2016.

Termomehanički procesi pri sušenju prehrambenih materijala u sistemima sa recirkulacijom vazduha, Иван Златановић, 2013.

Istraživanje termomehaničkih procesa prilikom razgradnje tečnih goriva velikih gustina u fluidizovanom sloju, Милица Младеновић, 2013.