Ружица И. Тодоровић

дипл. маш. инж. Ружица И. Тодоровић, доцент
катедра за термомеханику
кабинет: 113/4
мејл адреса: rtodorovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 241; директан 3302-241

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност; Преношење топлоте и супстанције.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2009.

публикације, признања, награде

Више радова у домаћим и међународним часописима/скуповима

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије