Ружица И. Тодоровић

дипл. маш. инж. Ружица И. Тодоровић, доцент
Катедра за термомеханику
Кабинет: 113/4
Мејл адреса: rtodorovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 241; директан 3302-241

Термини за пријем студената

уторак и четвртак од 10:30 - 11:30 h

Предмети

Завршни предмет - Термодинамика Б
Преношење топлоте и супстанције
Термодинамика Б
Термодинамика М

Истраживачка област

Термодинамика; Преношење топлоте и супстанције; Обновљиви извори енергије; Енергијска ефикасност.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2009. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2017.

Публикације, признања, награде

Преко 15 радова на домаћим и међународним научним скуповима и часописима; преко 10 учешћа на домаћим и међународним научним пројектима; један патент; једно техничко решење.

Чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Gojak Milan (2015). Theoretical and experimental study of heat transfer in wall heating panels, Energy and Buildings, 98, 66-73.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.10.065, M21a.

Gojak Milan, Kijanović Aleksandar I., Rudonja Nedžad, Todorović Ružica (2021). Experimental and numerical investigation of thermal improvement of window frames, Thermal Science, 25(4), 2579-2588.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200120189G, M23.

Rudonja Nedžad, Gojak Milan, Zlatanović Ivan, Todorović Ružica (2020). Thermodynamic Analysis of a Cascade Heat Pump Incorporated in High-Temperature Heating System, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 66(11), 677-683.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2020.6836, M23.

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Vasiljević Bogosav M. (2015). Analytical and experimental determination of the temperature field on the surface of wall heating panels, Thermal Science, 19(2), 497-507.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI130211068T, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Kozić Đorđe G. (2014). Termodinamička i ekonomska analiza rada geotermalne toplotne pumpe tipa voda-voda, Termotehnika, 40(1-2), 35-45.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, 10.5937/termoteh1402035T, M51.

Радови са конференција

Gojak Milan, Todorović Ružica, Rudonja Nedžad, Kovačević Srđan (2021). ANALYSIS OF ENERGY USE AND POSSIBILITY OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN GOAT FARMDAIRY "BEOCAPRA", SERBIA, Proceedings of The Fifth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2021.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Serbia., ISBN: 978-86-7834-386-5.

Todorović Ružica, Gojak Milan, Banjac Miloš, Rudonja Nedžad (2020). EXERGY ANALYSIS OF BUILDING HEATING WITH A GROUNDWATER SOURCE HEAT PUMP, Зборник радова 51. Међународног конгреса и изложбе о КГХ 2020, Београд 2020.
Beograd : SMEITS, 10.24094/kghk.020.51.1.23.

Gojak Milan, Todorović Ružica, Rudonja Nedžad (2019). Energy аnd еxergy аnalysis оf fuel consumption In agricultural sector – Serbian Case, Proceedings of The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2019, Belgrade.
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, ISBN: 978-86-7834-342-1.