Ружица И. Тодоровић

дипл. маш. инж. Ружица И. Тодоровић, доцент
Катедра за термомеханику
Кабинет: 113/4
Мејл адреса: rtodorovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 241; директан 3302-241

Термини за пријем студената

четвртак од 11:00 - 12:00 h

Предмети

Завршни предмет - Термодинамика Б
Појаве преношења и аналогије
Преношење топлоте и супстанције
Термодинамика Б
Термодинамика М

Истраживачка област

Термодинамика; Преношење топлоте и супстанције; Обновљиви извори енергије; Енергијска ефикасност.

Образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2009. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2017.

Публикације, признања, награде

Преко 15 радова на домаћим и међународним научним скуповима и часописима; преко 10 учешћа на домаћим и међународним научним пројектима; један патент; једно техничко решење.

Чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Gojak Milan (2015). Theoretical and experimental study of heat transfer in wall heating panels, Energy and Buildings, 98, 66-73.
Elsevier Science Sa, Lausanne, ISSN: 0378-7788, 10.1016/j.enbuild.2014.10.065, M21a.

Gojak Milan, Kijanović Aleksandar I., Rudonja Nedžad, Todorović Ružica (2021). Experimental and numerical investigation of thermal improvement of window frames, Thermal Science, 25(4), 2579-2588.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200120189G, M22.

Gojak Milan, Kijanović Aleksandar I., Rudonja Nedžad, Todorović Ružica (2021). Experimental and numerical investigation of thermal improvement of window frames, Thermal Science, 25(4), 2579-2588.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI200120189G, M23.

Rudonja Nedžad, Gojak Milan, Zlatanović Ivan, Todorović Ružica (2020). Thermodynamic Analysis of a Cascade Heat Pump Incorporated in High-Temperature Heating System, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 66(11), 677-683.
Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, Ljubljana, ISSN: 0039-2480, 10.5545/sv-jme.2020.6836, M23.

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Vasiljević Bogosav M. (2015). Analytical and experimental determination of the temperature field on the surface of wall heating panels, Thermal Science, 19(2), 497-507.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, ISSN: 0354-9836, 10.2298/TSCI130211068T, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Todorović Ružica, Banjac Miloš, Kozić Đorđe G. (2014). Termodinamička i ekonomska analiza rada geotermalne toplotne pumpe tipa voda-voda, Termotehnika, 40(1-2), 35-45.
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd i Društvo termičara Srbije, Beograd, ISSN: 0350-218X, 10.5937/termoteh1402035T, M51.

Banjac Miloš, Galić Radoslav, Zekonja Predrag, Todorović Ružica (2009). Ентропијска анализа рада и одређивање оптималних димензија и радних услова супротносмерних предајника топлоте, Energija Ekonomija Ekologija, XI(3-4), 30-33.
Beograd : Savez energetičara, ISSN: 0354-8651, M51.

Радови са конференција

Gojak Milan, Todorović Ružica, Rudonja Nedžad, Kovačević Srđan (2021). ANALYSIS OF ENERGY USE AND POSSIBILITY OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN GOAT FARMDAIRY "BEOCAPRA", SERBIA, Proceedings of The Fifth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2021.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Serbia., ISBN: 978-86-7834-386-5, M33.

Todorović Ružica, Gojak Milan, Banjac Miloš, Rudonja Nedžad (2020). EXERGY ANALYSIS OF BUILDING HEATING WITH A GROUNDWATER SOURCE HEAT PUMP, Зборник радова 51. Међународног конгреса и изложбе о КГХ 2020, Београд 2020.
Beograd : SMEITS, 10.24094/kghk.020.51.1.23, M33.

Gojak Milan, Todorović Ružica, Rudonja Nedžad (2019). Energy аnd еxergy аnalysis оf fuel consumption In agricultural sector – Serbian Case, Proceedings of The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2019, Belgrade.
Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, ISBN: 978-86-7834-342-1, M33.

Aleksandar Saljnikov, Goričanec Darko, Stipić Ružica, Krope Jurij, Kozić Đorđe (2006). Preliminary Design of Experimental Set-Up for Conducting the Тhermal Response Test, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Elounda, Greece, August 21-23, 2006.
M33.

Saljnikov Aleksandar, Goričanec Darko, Kozić Đorđe, Krope Jurij, Stipić Ružica (2006). Borehole and Aquifer Thermal Energy Storage and Choise of Thermal Response Test Method, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Elounda, Greece, August 21-23, 2006.
M33.

Torhač E., Lipus L.C., Krope Jurij, Goričanec Darko, Saljnikov Aleksandar, Stipić Ružica, Kozić Đorđe (2005). Economic Analysis of Heating Systems using Geothermal Heat Pump, Proceedings of 3rd IASME/WSEAS International conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Corfu, Greece, August 20-22, 2005.
M33.