Ружица И. Тодоровић

дипл. маш. инж. Ружица И. Тодоровић, доцент
катедра за термомеханику
кабинет: 113/4
мејл адреса: rtodorovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 241; директан 3302-241

термини за пријем студената

четвртак - 11:00 - 12:00

предмети

истраживачка област

Термодинамика; Преношење топлоте и супстанције; Обновљиви извори енергије; Енергијска ефикасност.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 2009. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2017.

публикације, признања, награде

Преко 15 радова на домаћим и међународним научним скуповима и часописима; преко 10 учешћа на домаћим и међународним научним пројектима; један патент; једно техничко решење.

чланства у научним и стручним организацијама

СМЕИТС – Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије