Александар Љ. Петровић

др Александар Љ. Петровић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 113/6
мејл адреса: apetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 389; директан 3302-389

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Посуде под притиском; Цевоводи и цевоводна арматура; Ејектори

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1986. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2000. Положен стручни испит из области машинства 1988 Положен стручни испит из области гаса и гасне технике 1996 Инжењер специјалиста за заваривање 1995 Лиценца инжењерске коморе Србије 2003

публикације, признања, награде

Преко 100 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, седам књига и поглавља у књигама и једна међународна монографија као аутор или коаутор. Октобарска награда Града Београда за дипломски рад 1987; Награда Привредне коморе Града Београда за магистарски рад 1992; Повеља часописа Процесна Техника за магистарски рад 1992.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Савеза машинских инжењера и техничара Србије; Члан инжењерске коморе Србије; Члан регионалног одбора града Београда инжењерске коморе Србије; Технички оцењивач и технички експерт Акредитационог тела Србије, Члан републичке рвизионе комисије за објекте високоградње, Потпредседник удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености при ПКС, руководилац квалитета Иновационог Центра Машинског факултета, Председник комисије за нафту и гас при Институту за стандардизацију,Председник комисије за полагање стручних испита област машинство, Председник комисије за доделу лиценци при Инжењерској комори Србије, дугогодишњи члан комисије за полагање стручних испитиа из области гаса више година