Александар Љ. Петровић

др Александар Љ. Петровић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 113/6
мејл адреса: apetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 389; директан 3302-389

термини за пријем студената

Понедељак 13-14 sala 113/6; после наставе

предмети

истраживачка област

Опрема под притиском; Цевоводи и цевоводна арматура; Ејектори, Пројектовање процесних инсталација

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1986. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2000. Положен стручни испит из области машинства 1988. Положен стручни испит из области гаса и гасне технике 1996. Инжењер специјалиста за заваривање 1995. Лиценца инжењерске коморе Србије 2003 и 2005.

публикације, признања, награде

Преко 130 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, седам књига и поглавља у књигама и једна међународна монографија као аутор или коаутор. Октобарска награда Града Београда за дипломски рад 1987; Награда Привредне коморе Града Београда за магистарски рад 1992; Повеља часописа Процесна Техника за магистарски рад 1992.Признање заслужни члан СМЕИТС-а за 2017. годину .Медаља "Бранислав Ђаковић" 2018. година.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан Савеза машинских инжењера и техничара Србије; Члан Инжењерске коморе Србије; Технички оцењивач и технички експерт Акредитационог тела Србије, Члан Републичке ревизионе комисије за објекте високоградње, Председник комисије за нафту и гас при Институту за стандардизацију, Председник комисије за полагање стручних испита област ТЕрмотехника, термоенергетика процецна и гасна техника, Председник комисије за доделу лиценци при Инжењерској комори Србије, Ментор за полагање стручних испита у области опреме под притиском Члан Матичног научног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство Члан Комисије за доделу лиценци предузећима која се баве пословима изградње објеката Члан Одбора фондације Коста Мигрић при Универзитету у Београду Члан одбора Задужбине Лука Ћеловић - Требињац при Универзитету у Београду