Александар Љ. Петровић

др Александар Љ. Петровић, редовни професор
Катедра за процесну технику
Кабинет: 113/6
Мејл адреса: apetrovic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 389; директан 3302-389

Термини за пријем студената

Понедељак 13-14 sala 113/6; после наставе

Предмети

Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Цевоводи и арматура
Конструисање процесне опреме
Методе у пројектовању и конструисању опреме за процесну индустрију
Пројектовање, изградња и експлоатација процесних система
Цевоводи и арматура

Истраживачка област

Опрема под притиском; Цевоводи и цевоводна арматура; Ејектори, Пројектовање процесних инсталација

Образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1986. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1992. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 2000. Положен стручни испит из области машинства 1988. Положен стручни испит из области гаса и гасне технике 1996. Инжењер специјалиста за заваривање 1995. Лиценца инжењерске коморе Србије 2003 и 2005.

Публикације, признања, награде

Преко 130 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, седам књига и поглавља у књигама и једна међународна монографија као аутор или коаутор. Октобарска награда Града Београда за дипломски рад 1987; Награда Привредне коморе Града Београда за магистарски рад 1992; Повеља часописа Процесна Техника за магистарски рад 1992.Признање заслужни члан СМЕИТС-а за 2017. годину .Медаља "Бранислав Ђаковић" 2018. година.

Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Савеза машинских инжењера и техничара Србије; Члан Инжењерске коморе Србије; Технички оцењивач и технички експерт Акредитационог тела Србије, Члан Републичке ревизионе комисије за објекте високоградње, Председник комисије за нафту и гас при Институту за стандардизацију, Председник комисије за полагање стручних испита област ТЕрмотехника, термоенергетика процецна и гасна техника, Председник комисије за доделу лиценци при Инжењерској комори Србије, Ментор за полагање стручних испита у области опреме под притиском Члан Матичног научног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство Члан Комисије за доделу лиценци предузећима која се баве пословима изградње објеката Члан Одбора фондације Коста Мигрић при Универзитету у Београду Члан одбора Задужбине Лука Ћеловић - Требињац при Универзитету у Београду

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Petrović Andrija, Delibasić Boris, Filipović Jovan, Petrović Aleksandar, Lomović Miloš (2018). Thermoeconomic and environmental optimization of geothermal water desalination plant with ejector refrigeration system, Energy Conversion and Management, 178, 65-77.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2018.10.035, M21a.

Petrović Andrija, Svorcan Jelena, Pejčev Aleksandar, Radenković Darko, Petrović Aleksandar (2018). Comparison of novel variable area convergent-divergent nozzle performances obtained by analytic, computational and experimental methods, Applied Mathematical Modelling, 57, 206-225.
Elsevier Science Inc, New York, ISSN: 0307-904X, 10.1016/j.apm.2018.01.016, M21.

Tihaček-Šojić Ljiljana, Milić-Lemić Aleksandra, Tanasić Ivan, Mitrović Nenad, Milošević Miloš, Petrović Aleksandar (2012). Compressive strains and displacement in a partially dentate lower jaw rehabilitated with two different treatment modalities, Gerodontology, 29(2), E851-E857.
Wiley, Hoboken, ISSN: 0734-0664, 10.1111/j.1741-2358.2011.00572.x, M21.

Dedić Aleksandar Đ., Petrović Aleksandar, Nesić MZ (2004). Modeling the process of desorption of water in oak (Quercus robur L.) wood, Holzforschung, 58(3), 268-273.
Walter De Gruyter Gmbh, Berlin, ISSN: 0018-3830, 10.1515/HF.2004.041, M21.

Balać Martina, Grbović Aleksandar, Petrović Aleksandar, Popović Vladimir (2018). Fem analysis of pressure vessel with an investigation of crack growth on cylindrical surface, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 20(3), 378-386.
Polish Maintenance Soc, Lublin, ISSN: 1507-2711, 10.17531/ein.2018.3.5, M22.

Popović Dejana, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Milošević Miloš, Momčilović Nikola (2020). Sustainable development of pressure equipment using 3d digital image correlation method, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 26(3), 287-293.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 1451-9372, 10.2298/CICEQ190124006P, M23.

Pavkov Vladimir, Bakić Gordana, Maksimović Vesna, Petrović Aleksandar, Mitrović Nenad, Mišković Žarko (2020). Experimental and numerical analyses of an U-bend tube made of an output inter-heater tube after exploitation, Hemijska Industrija, 74(1), 51-63.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND190905005P, M23.

Lomović Miloš, Petrović Andrija, Ristanović Milan, Petrović Aleksandar (2018). Modeling, simulation and PI gain-scheduling controller optimization of water desalination plant with liquid jet vacuum ejector, Desalination and Water Treatment, 136, 92-110.
Desalination Publ, Hopkinton, ISSN: 1944-3994, 10.5004/dwt.2018.23233, M23.

Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Milošević Miloš, Momčilović Nikola, Mišković Žarko, Maneski Taško, Popović Predrag (2017). Experimental and numerical study of globe valve housing, Hemijska Industrija, 71(3), 251-257.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND160516035M, M23.

Pezo Lato, Pezo Milada, Jovanović Aca, Kosanić Nenad, Petrović Aleksandar, Lević Ljubinko (2016). Granular flow in static mixers by coupled DEM/CFD approach, Hemijska Industrija, 70(5), 539-546.
Savez hemijskih inženjera, Beograd, ISSN: 0367-598X, 10.2298/HEMIND151013060P, M23.

Vukić Mica V., Janevski Jelena, Vučković Goran, Stojanović Branislav, Petrović Aleksandar (2015). Experimental Investigation of the Drying Kinetics of Corn in a Packed and Fluidized Bed, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(3), 43-49.
Jihad Danishgahi, ISSN: 1021-9986, M23.

Mitrović Nenad, Milošević Miloš, Momčilović Nikola, Petrović Aleksandar, Sedmak Aleksandar, Maneski Taško, Zrilić Milorad (2012). Experimental and numerical analysis of local mechanical properties of globe valve housing, Chemicke Listy, 106(SUPPL. 3), s491-s494.
ISSN: 0009-2770, M23.

Petrović Aleksandar, Balać Martina, Jovović Aleksandar, Dedić Aleksandar Đ. (2012). Oblique nozzle loaded by the torque moment-stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Scie, 226(C3), 567-575.
Sage Publications Ltd, London, ISSN: 0954-4062, 10.1177/0954406211415907, M23.

Milošević Miloš, Mitrović Nenad, Jovičić Radomir, Sedmak Aleksandar, Maneski Taško, Petrović Aleksandar, Aburuga Tarek (2012). Measurement of local tensile properties of welded joint using digital image correlation method, Chemicke Listy, 106(SUPPL. 3), s485-s488.
ISSN: 0009-2770, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Petrović Andrija, Lomović Miloš, Ristanović Milan, Petrović Aleksandar (2018). Modelovanje simulacija i upravljanje postrojenja za desalinizaciju vode, FME Transactions, 46(4), 530-536.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1804530P, M24.

Božović Milan, Petrović Aleksandar, Petrović Andrija (2017). Tehnološka obrada klaničnih otpadnih voda primenom ejektora u sistemu za predtretman, Tehnika, 72(1), 68-73.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1701068B, M51.

Petrović Andrija, Petrović Aleksandar, Petrović Ljubomir (2016). Analiza rada ejektora za hirotransport čvrstih čestica i njihovih mešavina, Tehnika, 71(2), 242-248.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1602242P, M51.

Mitrović Nenad, Milošević Miloš, Sedmak Aleksandar, Petrović Aleksandar, Prokić-Cvetković Radica (2011). Primena i način rada bezkontaktnog sistema za merenje deformacija u oblasti biomaterijala, FME Transactions, 39(2), 55-60.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M51.

Topić Radivoje M., Ćuprić Nenad Lj., Dedić Aleksandar Đ., Petrović Aleksandar (2010). Optimizacija konstrukcije unutrašnje ispune komore za sušenje visokotemperaturne pneumatsko-dobošaste sušare, Glasnik Šumarskog fakulteta.
Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Beograd, ISSN: 0353-4537, 10.2298/GSF1002101T, M51.

Радови са конференција

Sedmak Aleksandar, Milošević Miloš, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Maneski Taško (2012). Korelacija digitalne slike u analizi eksperimentalne mehanike, Structural Integrity and Life, 12(1), 39-42.
Institut za ispitivanje materijala, Beograd, ISSN: 1451-3749, M24.

Mitrović Nenad, Golubović Zorana, Mitrović Aleksandra, Travica Milan, Trajković Isaak, Milošević Miloš, Petrović Aleksandar (2023). APPLICATION OF 2D DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD ON THREE-POINT BENDING IN MATERIAL TESTING, International Scientific and Professional Conference Politehnika 2023.
The Academy of Applied Technical Studies “Belgrade”, ISBN: 978-86-7498-110-8.

Travica Milan, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar (2023). STRAIN BEHAVIOR ANALYSIS OF STEEL S235JRH RING SPECIMENS, International Scientific and Professional Conference Politehnika 2023.
The Academy of Applied Technical Studies “Belgrade”, ISBN: 978-86-7498-110-8.

Golubović Zorana, Travica Milan, Trajković Isaak, Petrović Aleksandar, Mišković Žarko, Mitrović Nenad (2022). Investigation of Thermal and Dimensional Behavior of 3D Printed Materials Using Thermal Imaging and 3D Scanning, Proceedins of the 35th International Conference of Process Industry - Processing 2022.
ISBN: 978-86-85535-12-3.

Travica Milan, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Trajković Isaak, Milošević Miloš, Sedmak Aleksandar, Berto Filippo (2022). PIPE RING TENSILE SPECIMENS STRAIN MEASUREMENT, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2022.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-120-1.

Travica Milan, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar (2021). EKSPERIMENTALNA POSTAVKA ZA ISPITIVANJE EPRUVETA OBLIKA PRSTENA, Politehnika 2021.
Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, ISBN: 978-86-7498-087-3.

Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Travica Milan, Milošević Miloš, Čudić Bojan (2020). 3D-DIC METHOD IN STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF PRESSURE VESSELS, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2020.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐86‐6060‐042‐6.

Travica Milan, Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar (2020). PIPE RING SPECIMEN TEST PROCEDURE USING DIC METHOD WITH THREE CAMERAS, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2020.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978‐86‐6060‐042‐6.

Travica Milan, Mitrović Nenad, Batinić Radivoje, Petrović Aleksandar (2019). INFLUENCE OF THE SIZE AND POSITION OF WINDOWS BLINDS ON HEAT LOSSES, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2019.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-009-9.

Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Milošević Miloš (2018). Strain measurement of pressure equipment components using 3D Digital Image Correlation method, Procedia Structural Integrity - ECF22 - Loading and environmental effects on structural integrity, 13, 1605-1608.
Elsevier Science Bv, Amsterdam, ISSN: 2452-3216, 10.1016/j.prostr.2018.12.338.

Balać Martina, Grbović Aleksandar, Mitrović Nenad, Maneski Taško, Milošević Miloš, Popović Predrag, Petrović Aleksandar (2017). Numerical modelling and experimental validation of elastic - plastic behaviour of pressure vessel with nozzles, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2017.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, ISBN: 978-86-7083-938-0.

Mitrović Nenad, Petrović Aleksandar, Milošević Miloš, Momčilović Nikola, Popović Predrag, Maneski Taško (2017). 3D DIGITAL IMAGE CORRELATION STUDY OF GLOBE VALVE HOUSING SUBJECTED TO INTERNAL PRESSURE, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies CNN TECH 2017.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7083-938-0.

Mitrović Nenad, Milošević Miloš, Momčilović Nikola, Petrović Aleksandar, Mišković Žarko, Sedmak Aleksandar, Popović Predrag (2014). Local Strain and Stress Analysis of Globe Valve Housing Subjected to External Axial Loading, Local Mechanical Properties Ix, 586, 214-+.
Trans Tech Publications Ltd, Durnten-Zurich, ISSN: 1013-9826, 10.4028/www.scientific.net/KEM.586.214.

Petrović Aleksandar, Plešinac Dušan, Bakić Gordana, Tucaković Dragan, Jovanović Milutin, Milovanović Zoran (2014). Ocenjivanje zavarenih spojeva posuda pod pritiskom sa aspekta primene ASME standarda i direktive PED 97/23, 28. savetovanje sa međunarodnim učešćem Zavarivanje 2014.
Beograd : Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji.

Књиге

Mitrović Nenad, Balać Martina, Petrović Aleksandar, Milošević Miloš (2017). Primena metode korelacije digitalnih slika (digital image correlation – dic) opremu pod pritiskom, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet.
Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-7083-923-6.