Ненад Р. Митровић

др Ненад Р. Митровић, ванредни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 416
мејл адреса: nmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3302-212

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Посуде под притиском; Цевоводи и цевоводна арматура; Метода корелације дигиталних слика

образовање, стручна спрема

2008 - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет; 2013 - Доктор наука, Универзитет у Београду, Машински факултет.

публикације, признања, награде

Преко 100 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима и једна међународна монографија као аутор или коаутор.

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво за интегритет и век конструкција; Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије