Иван О. Божић

др Иван О. Божић, ванредни професор
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 48
мејл адреса: ibozic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 216; директан 3302-216

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи – примењена механика флуида - хидрауличне турбине, хидроенергетска постројења, струјно-техничка мерења, нумеричка и експериментална механика флуида

образовање, стручна спрема

2001 - дипл.инж. (Машински факултет Универзитета у Београду), 2012 - др (Машински факултет Универзитета у Београду)

публикације, признања, награде

18 радова у међународним и домаћим часописима, 43 радова на скуповима од међународног и националног значаја (5 радова по позиву), 10 техничких решења, 4 студије, 88 ауторизованих елабората, „Златна медаља са ликом Николе Тесле“ од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда за достигнуће у области нових технологија (2009), Захвалница Директора ХЕ „Бајина Башта“ на ангажовању у току пружања консултантских услуга на моделском испитивању радног кола турбине у оквиру пројекта ревитализације агрегата (2009), Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - The Editors of Energy, ELSEVIER journal (2014, 2016); Награда Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду за најбољу књигу у 2017. години на дан Светог Саве 27. јануара 2018. године

чланства у научним и стручним организацијама

Kомисија за хидрауличне турбине Института за стандардизацију Србије, Српско друштво за Механику, Центар за обновљиве изворе енергије, Друштво метролога Србије, Удружење проналазача Србије, Савез енергетичара Србије, IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), JSME (The Japan Society of Mechanical Engineers)