Иван О. Божић

др Иван О. Божић, ванредни професор
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 48
мејл адреса: ibozic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 216; директан 3302-216

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи – примењена механика флуида - хидрауличне турбине, хидроенергетска постројења, струјно-техничка мерења, нумеричка и експериментална механика флуида

образовање, стручна спрема

2001 - дипл.инж. (Машински факултет Универзитета у Београду), 2012 - др (Машински факултет Универзитета у Београду)

публикације, признања, награде

14 радова у међународним и домаћим часописима, 38 радова на скуповима од међународног и националног значаја, 10 техничких решења, 4 студије, 86 ауторизованих елабората, „Златна медаља са ликом Николе Тесле“ од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења Београда за достигнуће у области нових технологија (2009), Захвалница Директора ХЕ „Бајина Башта“ на ангажовању у току пружања консултантских услуга на моделском испитивању радног кола турбине у оквиру пројекта ревитализације агрегата (2009), Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - The Editors of Energy, ELSEVIER journal (2014, 2016); Награда Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду за најбољу књигу у 2017. години на дан Светог Саве 27. јануара 2018. године

чланства у научним и стручним организацијама

Kомисија за хидрауличне турбине Института за стандардизацију Србије, Српско друштво за Механику, Центар за обновљиве изворе енергије, Друштво метролога Србије, Удружење проналазача Србије, Савез енергетичара Србије