Александар С. Ћоћић

др Александар С. Ћоћић, ванредни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 118
мејл адреса: acocic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 240; директан 3302-308

термини за пријем студената

Уторак, 14-15 часова и четвртак, 12-13 часова

предмети

истраживачка област

Турбулентна струјања; Нумеричка механика флуида

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж 2000. год. Машински факултет Универзитета у Београду, магистар техничких наука 2007. год. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор техничких наука 2013. год.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама