Александар С. Ћоћић

др Александар С. Ћоћић, ванредни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 118
мејл адреса: acocic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 240; директан 3302-308

термини за пријем студената

Уторак, 14-15 часова и четвртак, 12-13 часова

предмети

истраживачка област

Турбулентна струјања; Нумеричка механика флуида

образовање, стручна спрема

2013: Универзитет у Београду, Машински факултет доктор техничких наука 2007: Универзитет у Београду, Машински факултет, магистар техничких наука 2000:Универзитета у Београд, Машински факултет, дипломирани инжењер

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама