Александар В. Јокић

мастер маш. инж. Александар В. Јокић, асистент
Катедра за производно машинство
Кабинет: 240 ЦеНТ
Мејл адреса: ajokic@mas.bg.ac.rs
Телефон: локал 414; директан 3302414

Термини за пријем студената

Средом од 12 до 14 часова (сала 240 - ЦеНТ).

Предмети

Истраживачка област

Интелигентни технолошки системи; Роботика; Машинско учење; Визуелно управљање роботских система; Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције; Оптимизација; Терминирање технолошких система и процеса;

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2015. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

Публикације, признања, награде

Аутор или коаутор 3 техничка решења и преко 10 радова објављених у водећим међународним и националним часописима, међународним монографијама, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова. Учешће у три научно-истраживачка пројекта. Награде и признања: Два пута је награђен поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Мастер академским студијама. Захвалница Централног института за конзервацију, поводом вишегодишњег учествовања и публиковања радова на конференцији под називом „Multidisciplinary approach to contemporary research“.

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Semantic segmentation based stereo visual servoing of nonholonomic mobile robot in intelligent manufacturing environment, Expert Systems With Applications, 190.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0957-4174, 10.1016/j.eswa.2021.116203, M21a.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-objective scheduling of a single mobile robot based on the grey wolf optimization algorithm, Applied Soft Computing, 131.
Elsevier, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2022.109784, M21a.

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2019). A novel methodology for optimal single mobile robot scheduling using whale optimization algorithm, Applied Soft Computing, 81.
Elsevier, Amsterdam, ISSN: 1568-4946, 10.1016/j.asoc.2019.105520, M21a.

Радови у часописима ван SCI листе

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). Metode vizuelnog upravljanja robotskih sistema - pregled stanja u oblasti istraživanja, Tehnika, 73(6), 801-816.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1806801J, M51.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Data Augmentation Methods for Semantic Segmentation-based Mobile Robot Perception System, Serbian Journal of Electrical Engineering, 19(3).
ISSN: 1451-4869, https://doi.org/10.2298/SJEE2203291J, M52.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Slavković Nikola, Miljković Zoran (2021). Application of metaheuristic optimization algorithms for image registration in mobile robot visual control, Serbian Journal of Electrical Engineering, 18(2), 155-170.
Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka, Čačak, ISSN: 1451-4869, 10.2298/SJEE2102155D, M52.

Радови са конференција

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Real-Time Mobile Robot Perception Based on Deep Learning Detection Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 472, 670-677.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-031-05230-9_80, M13.

Đokić L., Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). Design and Development of a Holonomic Mobile Robot for Material Handling and Transportation Tasks, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 709-716.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_78, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Visual Deep Learning-Based Mobile Robot Control: A Novel Weighted Fitness Function-Based Image Registration Model, Lecture Notes in Networks and Systems, 233, 744-752.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 2367-3370, 10.1007/978-3-030-75275-0_82, M13.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran (2018). Single mobile robot scheduling: a mathematical modeling of the problem with real-world implementation, Proceedings / 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences - Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Jevtić Đorđe, Miljković Zoran, Petrović Milica, Jokić Aleksandar (2023). Reinforcement Learning-based Collision Avoidance for UAV, Proceedings of the 10th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2023).
ETRAN Society, The Society for Electronics, Telecommunications, Computing, Automatics and Nuclear engineering supported by IEEE, ISBN: 978-86-7466-970-9, M33.

Jokić Aleksandar, Khazraei Amir, Petrović Milica, Jakovljević Živana, Pajić Miroslav (2023). Cyber-Attacks on Wheeled Mobile Robotic Systems with Visual Servoing Control, 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
10.1109/IROS55552.2023.10341376, M33.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Zoran, Kulesza Zbigniew (2022). Multi-Objective Population-based Optimization Algorithms for Scheduling of Manufacturing Entities, Proceedings of the 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2022).
ISBN: 978-1-6654-6857-2, 10.1109/MMAR55195.2022.9874301, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2022). Mobile robot decision-making system based on deep machine learning, Proceedings / 9th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2022) Novi Pazar, Serbia, 6-9, June, 2022.
ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Jokić Aleksandar, Đokić Lazar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2021). A Mobile Robot Visual Perception System based on Deep Learning Approach, Зборник радова ‐ 65. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Етно село Станишићи, 08‐10.09.2021. године / Proceedings of Papers – 8th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2021, Ethno willage Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2021.
Belgrade : Društvo za ETRAN, ISBN: 978-86-7466-894-8, M33.

Petrović Milica, Mystkowski A., Jokić Aleksandar, Dokić L., Miljković Zoran (2020). Deep learning-based algorithm for mobile robot control in textureless environment, 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2020.
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 10.1109/MSM49833.2020.9201666, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2020). Biologically Inspired Optimization Methods for Image Registration in Visual Servoing of a Mobile Robot, Proceedings : 7th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering (IcETRAN 2020), 28-29. September 2020.
ISBN: 978-86-7466-852-8, M33.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2019). Stereo vision-based algorithm for control of nonholonomic mobile robot, Proceedings of selected papers and abstracts of the The Third International Students Scientific Conference “Multidisciplinary Approach to Contemporary Research - Cultural and Industrial Heritage”, Belgrade, 21-22.12. 2019.
ISBN: 978-86-6179-071-3, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2018). An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Scheduling of Single Mobile Robot, Proceedings of selected papers and Abstracts of the The Second International Students’ Scientific Conference“Multidisciplinary Approach to Contemporary Research” Belgrade, 24.-25. 11. 2018..
ISBN: 978-86-6179-062-1, M33.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2017). Implementation of Image-based visual servoing for nonholonomic mobile robot control, First International Student Scientific Conference “Multidisciplinary approach to contemporary research”.
ISBN: 978-86-6179-056-0, M33.

Miljković Zoran, Babić Bojan, Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Miljković Katarina, Jevtić Đorđe, Đokić Lazar (2022). Inteligentno stereo-vizuelno upravljanje mobilnih robota i optimalno terminiranje tehnoloških procesa - pregled rezultata istraživanja u okviru projekta MISSION4.0/Intelligent stereo-visual mobile robot control and optimal process planning and scheduling – overview of research results within the project MISSION4.0, 43. JUPITER Konferencija, 39. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“, Zbornik radova.
ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran, Babić Bojan (2018). Metaheuristički algoritmi optimizacije u terminiranju robotizovanog unutrašnjeg transporta materijala, Zbornik radova / 41. JUPITER Konferencija, 37. simpozijum „NU-ROBOTI-FTS“.
Beograd : Univerzitet - Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Arithmetic Optimization Algorithm for Multi-Objective Mobile Robot Scheduling, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia (ICPES 2023).
ISBN: 978-86-6022-610-7, М33.

Поглавља у књигама

Petrović Milica, Miljković Zoran, Jokić Aleksandar (2023). Efficient Machine Learning of Mobile Robotic Systems based on Convolutional Neural Networks, Chapter accepted for printing in the monograph book: “Artificial intelligence for Robotics and Autonomous Systems Applications”, 1st ed. 2023, Edited by Prof. Ahmad Taher Azar and Prof. Anis Koubaa, Series Title: “Studies in Computational Intelligence”, printed by Springer Cham, 1093.
Springer Cham, SWITZERLAND, ISBN: 978-3-031-28714-5, M13.

Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Miljković Zoran (2023). The Framework for Mobile Robot Task Planning Based on the Optimal Manufacturing Schedule, New Trends in Medical and Service Robotics - MESROB 2023. Series: Mechanisms and Machine Science, 133, 317-325.
Springer, Cham, Switzerland, ISBN: 978-3-031-32445-1, 10.1007/978-3-031-32446-8_34, M13.

Miljković Zoran, Jokić Aleksandar, Petrović Milica (2021). Image Registration Algorithm for Deep Learning-Based Stereo Visual Control of Mobile Robots, Studies in Computational Intelligence, 984, 447-479.
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, ISSN: 1860-949X, 10.1007/978-3-030-77939-9_13, M13.

Petrović Milica, Jokić Aleksandar, Kulesza Z., Miljković Zoran (2021). Deep learning of mobile service robots, Service Robots: Advances in Research and Applications.
Nova Science Publishers, Inc., M14.