Александар В. Јокић

мастер маш. инж. Александар В. Јокић, асистент
катедра за производно машинство
кабинет: 240 ЦеНТ
мејл адреса: ajokic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 414; директан 3302414

термини за пријем студената

Средом од 12 до 14 часова (сала 240 - ЦеНТ).

предмети

истраживачка област

Интелигентни технолошки системи; Роботика; Машинско учење; Визуелно управљање роботских система; Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције; Оптимизација; Терминирање технолошких система и процеса;

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2015. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

публикације, признања, награде

Аутор или коаутор 3 техничка решења и преко 10 радова објављених у водећим међународним и националним часописима, међународним монографијама, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова. Учешће у три научно-истраживачка пројекта. Награде и признања: Два пута је награђен поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Мастер академским студијама. Захвалница Централног института за конзервацију, поводом вишегодишњег учествовања и публиковања радова на конференцији под називом „Multidisciplinary approach to contemporary research“.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација