Лазар М. Матијашевић

мастер маш. инж. Лазар М. Матијашевић, асистент
Катедра за производно машинство
Кабинет:
Мејл адреса: lmatijasevic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Лична веб презентација

https://www.linkedin.com/in/lazar-matijasevic-a215a7127/

Термини за пријем студената

Петак 12-14

Предмети

Истраживачка област

Производно машинство Роботика Технологија монтаже Мехатроника

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2014. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

Публикације, признања, награде

Више пута награђиван поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним и Мастер академским студијама.

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација

Библиографија

Радови са конференција

Dević Andrija, Lukić Nikola, Matijašević Lazar, Petrović Petar (2021). Linking cad modeler and XR engine for digital twin-based collaborative robotic assembly, Proceedings of the 38th International Conference on Production Engineering - ICPE-S 2021, 14 – 15. October 2021, Čačak, Serbia, 2021, 144-148.
ISBN: 978-86-7776-252-0.

Matijašević Lazar, Petrović Petar (2020). Four-bar linkage mechanism optimization for linkage driven underactuated robotic finger, 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2020), Proceedings, Belgrade, Čačak, Niš, Novi Sad, September 2020., 2020, ROI 1.2.
ISBN: 978-86-7466-852-8.

Matijašević Lazar, Petrović Petar, Lukić Nikola (2020). Podaktuirani sistemi za robotsko hvatanje i manipulaciju objektima u tehnologiji robotske montaže – Razvoj CMSysLab robotske šake, 42. JUPITER Konferencija, 44. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova / 42nd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2020.
ISBN: 978-86-6060-055-6.

Lukić Nikola, Petrović Petar, Matijašević Lazar (2020). Konceptualni aspekti krutosti nule konfiguracionog prostora relevantni za proces robotizovanog spajanja, 42. JUPITER Konferencija, 44. simpozijum „Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala“, Zbornik radova / 42nd JUPITER Conference, Proceedings, Beograd, oktobar 2020.
ISBN: 978-86-6060-055-6.

Matijašević Lazar, Petrović Petar (2019). Underactuated Finger Design for Flexible Grasping in Robotic Assembly, 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2019), Proceedings, Silver Lake, June 2019., 2019, 730-735.
ISBN: 978-86-7466-785-9.

Matijašević Lazar, Milivojević Miloš, Petrović Petar (2018). Multifingered under-actuated hands in robotic assembly, Proceedings of the 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies, Novi Sad, september 2018, 2018, 91-94.
ISBN: 978-86-6022-094-5.