Лазар М. Матијашевић

мастер маш. инж. Лазар М. Матијашевић, асистент
катедра за производно машинство
кабинет:
мејл адреса: lmatijasevic@mas.bg.ac.rs
телефон:

лична веб презентација

термини за пријем студената

Петак 12-14

предмети

истраживачка област

Производно машинство Роботика Технологија монтаже Мехатроника

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2014. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

публикације, признања, награде

Више пута награђиван поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на Основним и Мастер академским студијама.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација