Никола Р. Славковић

др Никола Р. Славковић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 252
мејл адреса: nslavkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Средом од 11 до 13 часова;

предмети

истраживачка област

Индустријски роботи; Реконфигурабилни обрадни системи; Машине алатке и роботи са паралелном кинематиком.

образовање, стручна спрема

2015 - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство; 2007 - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство;

публикације, признања, награде

Као истраживач учествовао је у реализацији научних и стручних пројеката у области производног машинства. Као аутор и коаутор објавио је преко 70 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области индустријских робота, реконфигурабилних обрадних система и машина алатки и робота са паралелном кинематиком. Коаутор је шест техничких решења. Награде: 2011 - Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење остварено у 2009/2010. години; 2011 - Четврто место на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију НТИ–2011, Тим: ЕДУМАТ;

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација;