Никола Р. Славковић

др Никола Р. Славковић, ванредни професор
Катедра за производно машинство
Кабинет: 252
Мејл адреса: nslavkovic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Средом од 11 до 13 часова;

Предмети

Индустријски роботи
Интелигентни индустријски роботи
Машине алатке и роботи нове генерације
Моделирање и симулација система индустријских робота
Роботизација у заваривању
Роботика и вештачка интелигенција
Стручна пракса М - ПРО

Истраживачка област

Индустријски роботи; Реконфигурабилни обрадни системи; Машине алатке и роботи са паралелном кинематиком.

Образовање, стручна спрема

2015 - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство; 2007 - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство;

Публикације, признања, награде

Као истраживач учествовао је у реализацији научних и стручних пројеката у области производног машинства. Као аутор и коаутор објавио је преко 70 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области индустријских робота, реконфигурабилних обрадних система и машина алатки и робота са паралелном кинематиком. Коаутор је шест техничких решења. Награде: 2011 - Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење остварено у 2009/2010. години; 2011 - Четврто место на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију НТИ–2011, Тим: ЕДУМАТ;

Чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација;

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola, Durakbasa Numan M. (2021). Digital measurement twin for CMM inspection based on step-NC, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 34(12), 1327-1347.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2021.1972460, M21.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan (2019). An indirect method of industrial robot programming for machining tasks based on STEP-NC, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 32(1), 43-57.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 0951-192X, 10.1080/0951192X.2018.1543952, M21.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2018). An approach for applying STEP-NC in robot machining, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 49, 361-373.
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, ISSN: 0736-5845, 10.1016/j.rcim.2017.08.009, M21.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Manasijević Srecko (2022). Programming methodology for multi-axis CNC woodworking machining center for advanced manufacturing based on STEP-NC, Wood Material Science & Engineering.
Taylor & Francis Ltd, Abingdon, ISSN: 1748-0272, 10.1080/17480272.2022.2057816, M21.

Milutinović Milan, Vasilić Goran, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2024). Calculation of wheel path for 3+2-axis grinding of brazed carbide profilemill cutters for wood and plastic, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 130, 4603-4620.
Springer-Verlag London Ltd., ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-024-12992-3, M22.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Milutinović Milan (2020). Simulation of compensated tool path through virtual robot machining model, Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(7).
Springer Heidelberg, Heidelberg, ISSN: 1678-5878, 10.1007/s40430-020-02461-9, M22.

Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš (2014). A method for off-line compensation of cutting force-induced errors in robotic machining by tool path modification, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(9-12), 2083-2096.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-013-5421-z, M22.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Tanović Ljubodrag (2011). Reconfigurable robotic machining system controlled and programmed in a machine tool manner, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53(9-12), 1217-1229.
Springer London Ltd, London, ISSN: 0268-3768, 10.1007/s00170-010-2888-8, M22.

Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Živanović Saša (2020). An additive manufacturing benchmark artifact and deviation measurement method, Journal of Mechanical Science and Technology, 34(7), 3015-3026.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-020-0633-2, M23.

Slavković Radomir, Veg Aleksandar, Ducić Nedeljko, Slavković Nikola, Baralić Jelena, Milicević Ivan (2015). Rigid body dynamics in optimization of the machine tool vibroisolation, Tehnički vjesnik, 22(1), 87-94.
Univ Osijek, Tech Fac, Slavonski Brod, ISSN: 1330-3651, 10.17559/TV-20130918225023, M23.

Jugović Zvonimir, Slavković Radomir, Milicević Ivan, Dragicević Snežana, Savić Biljana, Slavković Nikola (2012). Possibility of obtaining favorable mechanical properties of materials for machine elements exposed to wearing and abrasion, Metalurgia International, 17(7), 17-21.
ISSN: 1582-2214, M23.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš (2012). Compliance analysis of an articulated machining robot, Strojarstvo, 54(3), 229-235.
Croation Union of Mech. Engineers and Naval Architects, ISSN: 0562-1887, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2022). Development of the Programming and Simulation System of 4-axis Robot with Hybrid Kinematic, FME Transactions, 50(3), 403-411.
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2203403S, M24.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2021). Virtuelni horizontalni obradni centar LOLA HBG 80 za verifikaciju i monitoring programa, FME Transactions, 49(3), 696-703.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2103696V, M24.

Živanović Saša, Popović Mihajlo, Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Slavković Nikola (2020). Pregled tehnologija brze izrade prototipova pomoću subtraktivnih, aditivnih i formativnih procesa, FME Transactions, 48(1), 246-253.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001246Z, M24.

Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Milutinović Milan (2018). Kinematičko modeliranje horizontalne 5-osne glodalice emulirane robotom vertikalne zglobne konfiguracije, FME Transactions, 46(1), 46-56.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1801046S, M24.

Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Kokotović Branko, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Ehmann Kornel F. (2013). Identifikacija i analiza popustljivosti u Dekartovom prostoru robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije, FME Transactions, 41(2), 83-95.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Milutinović Milan, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2013). Kinematičko modeliranje hibridne paralelno-serijske petoosne mašine alatke, FME Transactions, 41(1), 1-10.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, M24.

Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2021). Virtual Biscara robot integrated with open-architecture control system, Proceedings of 14th International Scientific Conference MMA2021 Flexible Technologies, Novi Sad, Serbia, September 23-25, 2021.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola (2021). Konfigurisanje virtuelnog prototipa BiSCARA robota, Tehnika, 76(3), 311-317.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2103311S, M51.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2020). Configuring of 3-axis vertical CNC machine for rapid prototyping with two translatory and one rotary axes, Advanced Technologies and Materials, 45(1), 1-9.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2020-1-003, M51.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan (2017). Machining simulation of virtual reconfigurable 5 axis machine tool, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, International Journal of Engineering, XV(2), 189-194.
Faculty of Engineering Hunedoara, ISSN: 1584-2665, M51.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2014). Razvoj prototipa mini laboratorijske i edukacione stone troosne glodalice sa paralelnom kinematikom, Tehnika, 69(3), 438-445.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1403438Z, M51.

Milutinović Milan, Dimić Zoran, Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2022). Development of a New CNC Grinding Machine for 3+2-Axis Grinding of the Profile Rotary Milling Cutter, Scientific Technical Review, 72(1), 42-47.
Belgrade : Military Technical Institute, ISSN: 1820-0206, 10.5937/str2201042M, M52.

Đokić Lazar, Jokić Aleksandar, Petrović Milica, Slavković Nikola, Miljković Zoran (2021). Application of metaheuristic optimization algorithms for image registration in mobile robot visual control, Serbian Journal of Electrical Engineering, 18(2), 155-170.
Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka, Čačak, ISSN: 1451-4869, 10.2298/SJEE2102155D, M52.

Živanović Saša, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2015). Testing and programming mini laboratory and desktop 3-axis parallel kinematic milling machine, Journal of Production Engineering, 18(1), 43-46.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISSN: 1821-4932, M52.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Tabaković Slobodan, Dimić Zoran (2023). Programiranje i verifikacija programa za robote koji izvršavaju zadatke mašinske obrade, Tehnika, 73(2), 167-176.
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2302167Z, M53.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2023). ADDITIVE TECHNOLOGIES AND APPLICATION OF THE STEP-NC PROTOCOL, Tehnika, 74(1), 65-72.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2401065Z, M53.

Milutinović Milan, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2012). Kinematsko modelovanje Tricept osnove 5-osne mašine alatke, Journal of Production Engineering, 15(2), 41-46.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka - Departman za proizvodno mašinstvo, Novi Sad, ISSN: 1821-4932, M53.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Živanović Saša, Milutinović Milan, Dimić Zoran (2012). Kinematsko modelovanje rekonfigurabilnog paralelnog robota baziranog na DELTA konceptu, Journal of Production Engineering, 15(2), 71-74.
Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka - Departman za proizvodno mašinstvo, Novi Sad, ISSN: 1821-4932, M53.

Milutinović Milan, Vasilić Goran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2022). Tehnologija izrade profilnih koturastih glodala 3+2 osnim brušenjem na horizontalnom obradnom centru, Tehnika, 77(3), 321-327.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2203321M, M53.

Радови са конференција

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2019). Verification of the CMM Measuring Path Based on the Modified Hammersly's Algorithm, Proceedings of The 12th International Conference on Measurement and Quality Control - Cyber Physical.
Springer-Verlag Berlin, Berlin, ISSN: 2195-4356, 10.1007/978-3-030-18177-2_3, M13.

Miljković Zoran, Slavković Nikola, Momčilović Bogdan, Milićević Đorđe (2023). Development of a Domestic 4-axis SCARA Robot, Proceedings of the XI International Conference Heavy Machinery-HM 2023.
University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, ISBN: 978-86-82434-01-6, M31.

Živanović Saša, Slavković Nikola (2021). Programming of machine tools and robots for machining using STEP-NC in the era of Industry 4.0, Proceedings of the 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-92-7, M31.

Živanović Saša, Slavković Nikola (2018). Application of the STEP-NC standard ISO 10303 ap238 for turning operations, Proceedings of 13th International Scientific Conference MMA 2018 – Flexible Technologies.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-094-5, M31.

Živanović Saša, Vasilić Goran, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2023). Programming methods and program verification for 3‐axis reconfigurable hybrid kinematics machine, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023, 136-143.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Configuring and Verification of a Reconfigurable Machine with Hybrid Kinematics MOMA V3, Proceedings of the 6th international scientific conference” Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2022,November 17-19, 2022 Jahorina.
ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola (2022). Method for Configuring Virtual Robot as an Integral Part of the Control System, 9TH International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2022, 6-9 June 2022, Novi Pazar, Serbia.
Novi Pazar : State University, ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Tabaković Slobodan, Vorkapić Nikola (2021). Application of STEP-NC protocol for milling on machine tools that use Fanuc-Siemens-LinuxCNC control system, ICPE-S 2021 38th International Conference on Production Engineering, Čačak, Serbia, 14 – 15. October 2021.
Faculty of technical sciences Čačak University of Kragujevac, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Development of educational mini CNC machines tools with open architecture control system, Proceedings of the 5 th International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2020, East Sarajevo, B&H, RS 26th – 28th November, 2020.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-719-8-1, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Dimić Zoran (2017). Configuring of virtual 5-axis hybrid kinematic milling machine, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Milutinović Dragan, Kokotović Branko (2017). Robot machining simulation in STEP-NC machine environment, Proceedings of the 13th International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2017.
University of Banjaluka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39, M33.

Milutinović Milan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2017). Generalized kinematic modelling approach for reconfigurable parallel robots and machine tools based on delta concept, Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN 2017.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-618-80878-4-2, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Vasilić Goran, Puzović Radovan, Milutinović Dragan (2017). Virtual machine tools and robots for machining simulation based on STEP-NC program, Proceedings of 6th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN 2017.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-618-80878-4-2, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Dragan (2016). Simulacija virtuelne rekonfigurabilne petoosne mašine alatke kada mašina radi po zadatom programu, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2016.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-623-7-8, M33.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Živanović Saša, Glavonjić Miloš (2014). Low-cost control and programming system for five-axis machining by articulated robots with 5 and 6 dof, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-9-8, M33.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola (2014). Programming methods for mini laboratory and desktop 3-axis parallel kinematic milling machine, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-9-8, M33.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Milan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2012). Kinematic modeling of reconfigurable parallel robots based on DELTA concept, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies, Novi Sad, Serbia, September 20-21, 2012.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Scienes, Department for Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš (2012). Configuring of virtual robot for machining and application in off-line programming and education, Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMETa 2012.
University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-655-4-4, M33.

Milutinović Milan, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2012). Kinematic modeling of the TRICEPT based 5-Axis machine tool, Proceedings of 11th International Scientific Conference MMA 2012 – Advanced Production Technologies.
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-7892-419-4, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Milutinović Milan, Živanović Saša, Dimić Zoran (2011). Machining robot controlled and programmed as a machine tool, Proceedings of the 10th Anniversary International Conference on Accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011.
Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, ISBN: 978-99938-39-36-1, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran (2011). Compliance modeling and identification of 5-axis vertical articulated robot for machining applications, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering.
Univesrity of Nis, Faculty of Mechanical Engineering, Department for Production, IT and Management, ISBN: 978-86-6055-019-6, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko (2011). Machining robot with low-cost control and programming system, Proceedings of the 4th Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
Aristoteles University of Thessaloniki, ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Dimić Zoran (2011). Compliance analysis of 5-axis vertical articulated machinig robot, Proceedings of the 4th Interanational Conference on Manufacturing Engineering ICMEN.
ISBN: 978-960-98780-4-3, M33.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Slavković Nikola (2009). Rekonfigurabilni obradni sistemi na bazi petoosnog robota, Zbornik radova - 9. Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva informatike DEMI 2009.
Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet, ISBN: 978-99938-39-23-1, M33.

Milićević Ivan, Golubović Dragan, Slavković Nikola (2006). Transformation matrix approach to dynamics of manipulative robots, Proceedings of 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2006.
Faculty of Mechanical Engineering of Kraljevo, High Technical Mechanical School of Trstenik, ISBN: ISBN 86-83803-21-X, M33.

Mladenović Goran, Balać Martina, Dragičević Aleksandra, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Vidaković Jelena (2023). Design of MULTIPRODESK: Multifunctional rapid prototyping desktop machine, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2023 - The Book of Abstracts, Zlatibor, Serbia, 04-07 July..
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-155-3, M34.

Stojadinović Slavenko, Živanović Saša, Slavković Nikola (2020). CAI Verification of the Measuring Path for CMM Inspection, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2020 - The Book of Abstracts.
Innovation Center of Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-042-6, M34.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Majstorović Vidosav, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Živanović Saša, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko (2012). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema – rezultati istraživanja za 2011. godinu, Zbornik radova - 38. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M61.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Puzović Radovan, Živanović Saša, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2011). Rezultati istraživanja i razvoja nove generacije obradnih sistema, Zbornik radova - 37. JUPITER konferenencija.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-724-9, M61.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola (2022). Konfigurisanje virtuelnih mašina alatki u STEP-NC okruženju na primeru aditivnih tehnologija, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Živanović Saša, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Manasijević Srećko (2022). Revitalizacija horizontalne bušilice glodalice LOLA HBG 80 upravljanjem otvorene arhitekture na LinuxCNC platformi, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Milutinović Milan, Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2022). 3+2 axis machining strategy on the new grinding machine for manufacturing profile milling cutters, 43. JUPITER konferencija, 39. simpozijum NU-Roboti-FTS, Zbornik radova.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Erwinski Krystian, Karasek Gabriel, Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Real-time control of a KEOPS-DELTA parallel kinematics machine using LinuxCNC and ETHERCAT, 43rd JUPITER conference, 39th symposium NC-Robots-FTS, Proceedings.
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2020). Programiranje troosnih glodalica sa dve translatorne i jednom obrtnom osom, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Analiza primene novog metoda programiranja CNC strugova primenom STEP-NC protokola, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Živanović Saša, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola (2020). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema rezultati istraživanja za 2019. godinu, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2018). Metodologija programiranja robota za obradu na bazi STEP-NC protokola, Zbornik radova - 41. JUPITER konferenencija, 37. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-978-6, M63.

Slavković Nikola, Milutinović Dragan, Živanović Saša (2016). Metod kompenzacije grešaka izazvanih silama rezanje pri obradi robotima, Zbornik radova - 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 86-7083-893-2, M63.

Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2016). Konfigurisanje multifunckionalnih i rekonfigurabilnih mašina alatki i metodi za njihovo programiranje i verifikaciju programa obrade, Zbornik radova - 40. JUPITER konferenencija, 36. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-893-2, M63.

Milutinović Dragan, Živanović Saša, Slavković Nikola (2015). Uloga i značaj reverznog inženjerstva i brze izrade prototipova u održavanju, Zbornik radova - XL naučno stručni skup održavanje mašine i opreme OMO 2015.
Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, ISBN: 978-86-84231-39-2, M63.

Kokotović Branko, Slavković Nikola (2014). Verifikacije procedure predikovanja sila pri obradi cilindričnim vretenastim glodalima, Zbornik radova - 39. JUPITER konferencije, 35. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Milutinović Dragan, Dimić Zoran, Živanović Saša, Slavković Nikola (2014). Upravljanje i programiranje 6-osnog robota za obradu kao horizontalne i/ili vertikalne 5-osne mašine alatke, Zbornik radova - 39. JUPITER konferenencija, 35. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-838-3, M63.

Živanović Saša, Glavonjić Miloš, Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Kvrgić Vladimir (2013). Edukacioni sistem edumat za programiranje CNC mašina alatki, Zbornik radova - Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju RPPO13.
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, ISBN: 978-86-7776-143-1, M63.

Milutinović Dragan, Slavković Nikola, Kokotović Branko, Dimić Zoran, Glavonjić Miloš, Živanović Saša (2012). Development of the domestic delta robot based on a new kinematic modeling approach, Zbornik radova 38. JUPITER konferenencije - 34. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-757-7, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Živanović Saša, Kokotović Branko, Tanović Ljubodrag (2010). Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu, Zbornik radova - 36. JUPITER konferenencija, 32. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Stojadinović Slavenko, Slavković Nikola, Milutinović Dragan (2010). Off-line programiranje i simulacija ćelije na bazi robota Mitshubishi Movemaster RV-M1, Zbornik radova - 36. JUPITER konferencije, 32. simpozijum NU-Roboti-FTS.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-696-9, M63.

Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Živanović Saša, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2009). Razvoj rekonfigurabilnog obradnog sistema na bazi robota, Zbornik radova - 33. Savetovanje proizvodnog mašinstva SRBIJE 2009 sa međunarodnim učešćem.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo, ISBN: 978-86-7083-662-4, M63.

Tanović Ljubodrag, Bojanić Pavao, Milutinović Dragan, Glavonjić Miloš, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Živanović Saša, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran (2009). Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије – Рекапитулација резултата на пројекту МА14034, Зборник радова - 35. ЈУПИТЕР конферененција, 31. симпозијум НУ-Роботи-ФТС.
Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство, ISBN: ISBN 978-86-7083-666-2, M63.

Momčilović Bogdan, Slavković Nikola (2023). DEVELOPMENT OF THE DELTA ROBOT SIMULATION SYSTEM, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia.
University оf Novi Sad, Faculty оf Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-610-7.

Књиге

Slavković Nikola, Dimić Zoran (2020). Развој реконфигурабилног обрадног система на бази робота.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, ISBN: 978-86-6060-044-0, M42.