Никола Р. Славковић

др Никола Р. Славковић, ванредни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 252
мејл адреса: nslavkovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Средом од 11 до 13 часова

предмети

истраживачка област

Индустријски роботи, Реконфигурабилни обрадни системи, Машине са паралелном кинематиком.

образовање, стручна спрема

2015 - Доктор наука – машинско инжењерство, Универзитет у Београду, Машински факултет; 2007 - Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Београду, Машински факултет;

публикације, признања, награде

Као истраживач учествовао је у реализацији већег броја научних и стручних пројеката у области производног машинства. Као аутор и коаутор објавио је преко 30 радова у домаћим и међународним часописима и научним скуповима из области индустријских робота, реконфигурабилних обрадних система и машина са паралелном кинематиком. Коаутор је четири Техничка решења. Награде: 2011 - Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење остварено у 2009/2010. години, 2011 - Четврто место на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију НТИ–2011, Тим: ЕДУМАТ.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација