Никола М. Воркапић

мастер маш. инж. Никола М. Воркапић, асистент
Катедра за производно машинство
Кабинет:
Мејл адреса: nvorkapic@mas.bg.ac.rs
Телефон:

Термини за пријем студената

Четвртак, 12:00-14:00

Предмети

Истраживачка област

Машине алатке, Виртуелне машине алатке и виртуелни обрадни системи, CAD/CAM системи, Машине алатке за брзу израду прототипова.

Образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2014. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2017.

Публикације, признања, награде

Специјално признање " Корак у будућност ", освојено на 64 међународном сајму технике.

Чланства у научним и стручним организацијама

Асоцијација ЈУПИТЕР- Јединствено управљање производно-информационим и технолошким ресурсима.

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Živanović Saša (2020). An additive manufacturing benchmark artifact and deviation measurement method, Journal of Mechanical Science and Technology, 34(7), 3015-3026.
Korean Soc Mechanical Engineers, Seoul, ISSN: 1738-494X, 10.1007/s12206-020-0633-2, M23.

Радови у часописима ван SCI листе

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2022). Development of the Programming and Simulation System of 4-axis Robot with Hybrid Kinematic, FME Transactions, 50(3), 403-411.
Belgrade : Faculty of Mechanical Engineering, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2203403S, M24.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2021). Virtuelni horizontalni obradni centar LOLA HBG 80 za verifikaciju i monitoring programa, FME Transactions, 49(3), 696-703.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fme2103696V, M24.

Živanović Saša, Popović Mihajlo, Vorkapić Nikola, Pjević Miloš, Slavković Nikola (2020). Pregled tehnologija brze izrade prototipova pomoću subtraktivnih, aditivnih i formativnih procesa, FME Transactions, 48(1), 246-253.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet2001246Z, M24.

Kokotović Branko, Vorkapić Nikola (2019). Optimizacija brzine pomoćnog kretanja u zahvatima 2.5 osnog glodanja, FME Transactions, 47(3), 613-623.
Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Beograd, ISSN: 1451-2092, 10.5937/fmet1903613K, M24.

Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2021). Virtual Biscara robot integrated with open-architecture control system, Proceedings of 14th International Scientific Conference MMA2021 Flexible Technologies, Novi Sad, Serbia, September 23-25, 2021.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences Department of Production Engineering, ISBN: 978-86-6022-364-9, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2023). ADDITIVE TECHNOLOGIES AND APPLICATION OF THE STEP-NC PROTOCOL, Tehnika, 74(1), 65-72.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2401065Z, M51.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS– Bulletin of Engineering Tome XV.
ISSN: 2067–3809, M51.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, October – December, 2022, XV(4).
University POLITEHNICA Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, ISSN: 2067-3809, M51.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Vorkapić Nikola (2021). Konfigurisanje virtuelnog prototipa BiSCARA robota, Tehnika, 76(3), 311-317.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2103311S, M51.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran (2020). Razvoj edukacione 3-osne CNC mašine alatke za brzu izradu prototipova sa dve translatorne i jednom obrtnom osom, Tehnika, 75(6), 725-732.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika2006725V, M51.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Kokotović Branko (2020). Configuring of 3-axis vertical CNC machine for rapid prototyping with two translatory and one rotary axes, Advanced Technologies and Materials, 45(1), 1-9.
ISSN: 2620-0325, 10.24867/ATM-2020-1-003, M51.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran (2019). Konfigurisanje sistema za programiranje i upravljanje 3-osne mini CNC mašine alatke na Raspberry PI platformi, Tehnika, 74(6), 823-831.
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN: 0040-2176, 10.5937/tehnika1906823Z, M51.

Радови са конференција

Živanović Saša, Vasilić Goran, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola, Kokotović Branko, Slavković Nikola (2023). Programming methods and program verification for 3‐axis reconfigurable hybrid kinematics machine, Proceedings of the 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2023, 136-143.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-11-04-8, M33.

Vorkapić Nikola, Kokotović Branko, Živanović Saša (2023). Comparison of signal features from time and frequency domain for chatter detection, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia ICPES 2023, 26-27. October 2023, Novi Sad.
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-610-7, M33.

Živanović Saša, Vasilić Goran, Kokotović Branko, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola (2022). Configuring and Verification of a Reconfigurable Machine with Hybrid Kinematics MOMA V3, Proceedings of the 6th international scientific conference” Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2022,November 17-19, 2022 Jahorina.
ISBN: 978-99976-947-6-8, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2022). Machine simulation of additive manufacturing tool path, Machine design in the context of Industry 4.0 – Intelligent products.
UNIVERSITY OF BELGRADE Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-119-5, M33.

Slavković Nikola, Živanović Saša, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola (2022). Method for Configuring Virtual Robot as an Integral Part of the Control System, 9TH International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2022, 6-9 June 2022, Novi Pazar, Serbia.
Novi Pazar : State University, ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.

Živanović Saša, Slavković Nikola, Tabaković Slobodan, Vorkapić Nikola (2021). Application of STEP-NC protocol for milling on machine tools that use Fanuc-Siemens-LinuxCNC control system, ICPE-S 2021 38th International Conference on Production Engineering, Čačak, Serbia, 14 – 15. October 2021.
Faculty of technical sciences Čačak University of Kragujevac, ISBN: 978-86-7776-252-0, M33.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Development of educational mini CNC machines tools with open architecture control system, Proceedings of the 5 th International Scientific Conference ”Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMETa2020, East Sarajevo, B&H, RS 26th – 28th November, 2020.
University of East Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99976-719-8-1, M33.

Živanović Saša, Dimić Zoran, Vorkapić Nikola, Mitrović Stefan (2019). Configuring of 3 axis mini cnc machine tool with control system based on Linuxcnc, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019 Banja Luka, 24 - 25 May 2019.
University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-99938-39-85-9, M33.

Kokotović Branko, Vorkapić Nikola (2018). Evaluation of infeed strategies for turning of large thread profiles, Proceedings of the 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies Novi Sad, Serbia, 28-29 September, 2018.
University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-094-5, M33.

Vorkapić Nikola, Kokotović Branko (2018). Synthesis and analysis of the tool dynamometer for turning operations, Proceedings of the 13th International Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies Novi Sad, Serbia, 28-29 September, 2018.
University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-6022-094-5, M33.

Mladenović Goran, Balać Martina, Dragičević Aleksandra, Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Dimić Zoran, Vidaković Jelena (2023). Design of MULTIPRODESK: Multifunctional rapid prototyping desktop machine, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies, CNN TECH 2023 - The Book of Abstracts, Zlatibor, Serbia, 04-07 July..
University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-6060-155-3, M34.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola (2022). Konfigurisanje virtuelnih mašina alatki u STEP-NC okruženju na primeru aditivnih tehnologija, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Živanović Saša, Tanović Ljubodrag, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Popović Mihajlo, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola, Dimić Zoran, Rakić Aleksandar, Manasijević Srećko (2022). Revitalizacija horizontalne bušilice glodalice LOLA HBG 80 upravljanjem otvorene arhitekture na LinuxCNC platformi, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vorkapić Nikola, Maletić Julija, Nešovanović Ljubomir, Živanović Saša, Pjević Miloš (2022). Eksperimentalna identifikacija specifičnih sila rezanja sa eksperimentima obimnog glodanja, 43 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2022.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-137-9, M63.

Vorkapić Nikola, Živanović Saša, Kokotović Branko, Slavković Nikola, Dimić Zoran (2020). Programiranje troosnih glodalica sa dve translatorne i jednom obrtnom osom, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Živanović Saša, Vorkapić Nikola, Slavković Nikola, Kokotović Branko (2020). Analiza primene novog metoda programiranja CNC strugova primenom STEP-NC protokola, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.

Tanović Ljubodrag, Živanović Saša, Puzović Radovan, Kokotović Branko, Popović Mihajlo, Slavković Nikola, Mladenović Goran, Stojadinović Slavenko, Pjević Miloš, Vorkapić Nikola (2020). Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema rezultati istraživanja za 2019. godinu, 42 JUPITER konferencija : zbornik radova, Beograd, oktobar 2020.
Univerzitet u Beogradu Mašinski Fakultet, ISBN: 978-86-6060-054-9, M63.