Флексибилни и реконфигурабилни технолошки системи

ID: 9035
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Младеновић М. Горан
извођачи: Младеновић М. Горан
контакт особа: Младеновић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је стицање знања за развој променљиве и реконфигурабилне производње, како би се омогућила ефикасна производња производа прилагођених купцу уз високу варијабилност производње, брзо увођење нових производа, као и варијације у количини производа.

исход

После успешно завршеног курса студенти ће моћи да: - покажу знање и разумевање о променљивим, реконфигурабилним и флексибилним производним концептима - демонстрирају знање о паралелном развоју производа и производних система - покажу знање о методама и алатима за подршку пројектовању за реконфигурабилност - демонстрирају способност вођења развоја за промјењива производна рјешења - покажу способност процене тренутног стања имплементације и реконфигурабилних производних система -покађу способност да се идентификује потреба за променљивошћу и реконфигурабилношћу.

садржај теоријске наставе

Курс обухвата следеће елементе: - Увод у променљиве, реконфигурабилне и флексибилне производне концепте - Основе променљивости и реконфигурабилности - Производне и производне платформе и ко-развој - Променљиви дизајн и развој производног система - Економске процене концепата променљивости - Виртуална подршка за пројектовање променљивих и реконфигурабилних концепата - Процена спремности и тренутног нивоа имплементације променљивости - Заједничко конфигурисање производа и производње.

садржај практичне наставе

Вежбе су организоване у облику појединачних пројеката у софтверском окружењу.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

"Moodle" софтвер у оквиру електронске учионице Машинског факултета за учење на даљину (http://147.91.26.24/moodle/login/) AnyLogic софтвер за дискретну симулацију OPERA MES софтвер за управљање производњом.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Б.Бабић, Рачунарски интегрисани системи и технологије, Машински факултет, 2017.; Groover, M. P., Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 3rd Ed. Pearson Education, 2008.;