2. Процедура избора и доделе предмета

Процедура је следећа:

  1. Сваки студент се логује својом шифром и лозинком на студентском сервису и приступа личном избору предмета, тако што одабира, како обавезне, тако и изборне предмете који су у понуди за извођење у школској.години. Обавезни предмети имају само једну понуђену опцију, док изборни имају три понуђене опције, тј. прву, другу и трећу жељу при избору. Студент МОРА да наведе све три жеље, при чему НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да два или три пута понови исту жељу!
  2. Након завршетка избора предмета, према Календару наставе и испита, Служба за студентске послове Машинског факултета, приступа обради избора предмета и додели предмета сваком студенту КОЈИ ЈЕ ОБАВИО ИЗБОР ПРЕДМЕТА. Предмети неће бити додељени студенту, ако је избор предмета неисправан по било ком основу!
  3. Предмети се студенту додељују онако како их је бирао, сем у случају доделе изборних предмета, за које постоје дозвољени максимални број студената по предмету. За студенте ОАС-а то је 60. Ако на неком изборном предмету има више пријављених, врши се рангирање студената, прво по успеху. Сходно, рангу студента, студенту се додељује прва, друга или трећа жеља. Студент је у обавези да провери све додељене предмете и уколико има примедбу благовремено контактира референта Службе за студентске послове. Ако је избор предмета студента неисправан, по било ком основу, није могуће обавити аутоматску доделу предмета.
  4. Служба за студентске послове Машинског факултета, након обраде избора предмета, СПИСКОВЕ СВИХ СТУДЕНАТА НА СВИМ ПРЕДМЕТИМА, објављује на званичном сајту М.Ф-а.
  5. Коначним списковима слушалаца предмета за школску годину завршава се избор предмета ЗА ЦЕЛУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ (ЗА ОБА СЕМЕСТРА).