Инструкције за плаћања

Сваки студент уписан у текућу школску годину, своје уплате факултету треба да обавља на следећи начин:

Уплата школарине

Користити при уплати Лични Позив На Број за школарину, (ЛПНБ) уз обавезно навођење да је модел плаћања 97;

Уплата за пријаву испита

Користити при уплати Лични Позив На Број за пријаву испита, (ЛПНБ) уз обавезно навођење да је модел плаћања 97;

Остале уплате

Није потребно наводити позив на број при уплати. Шифра из ценовника студија и услуга се наводи у пољу сврха уплате.

број текућег рачуна факултета

Средства уплаћујте на текући рачун 840-1876666-10.

Напомене:

  • Свој лични позив на број (ЛПНБ) за школарину, и ЛПНБ за пријаву испита, студент ће моћи да види на студентском сервису под ставком финансије
  • Студенти су и до сада користили при уплати школарине ЛПНБ. Досадашњи ЛПНБ остаје у употреби као ЛПНБ за школарину.
  • Доказе о уплати или оверене уплатнице, без обзира на сврху уплате и да ли је користио ЛПНБ или не, студент треба да чува лично за случај потребе решавања неког неслагања у електронској финансијској евиденцији студента.
  • Уплате обављење са ЛПНБ студент ће после аутоматске електронске обраде, моћи и треба да провери на студентском сервису.