Електронска пријава испита

Пријава свих испита се обавља преко студентског сервиса, без доласка на шалтере службе за студентске послове.

Да би се електронски пријавио испит који је студент раније три пута полагао, уводи се електронско праћење тих уплата на финансијској картици студента. Из тог разлога уводи се, као новина, и Лични Позив На Број (ЛПНБ) за пријаву испита за сваког студента. Уплате за ову сврху ће се водити засебно и на основу стања тих уплата студент ће имати могућност да електронски пријави испите које мора да плати.

Ако је сврха уплате пријава испита: користи се лични позив на број за пријаву испита уз обавезно навођење да је модел плаћања 97;

  • Свој лични позив на број (ЛПНБ) за школарину, и ЛПНБ за пријаву испита, студент ће моћи да види на студентском сервису под ставком финансије
  • Доказе о уплати или оверене уплатнице, без обзира на сврху уплате и да ли је користио ЛПНБ или не, студент треба да чува лично за случај потребе решавања неког неслагања у електронској финансијској евиденцији студента.
  • Уплате обављење са ЛПНБ студент ће после аутоматске електронске обраде, моћи и треба да провери на студентском сервису.

ВАЖНО! Треба имати у виду да је потребно до 48 часова (2 радна дана) за обраду уплата, па то узмите у обзир и ваше уплате обавите на време!