Докторослов

Докторослов представља прегледан приказ више генерација кандидата и ментора докторских дисертација. Направљен је по угледу на Mathematics Genealogy Project . Обавезно се приказују све дисертације које су одбрањене на Факултету.

Ментори, који су одбранили дисертације на другим местима, могу, уколико желе, да додају и своје менторске ланце. Могу се, такође, приказати дисертације кандидата одбрањене изван Факултета, где су ментори наши наставници. У тим случајевима комплетне податке о дисертацијама, као и линкове и друге доказе, послати уредницима.

За претрагу наших кандидата користити ћирилицу.

У изради докторослова учествовали су студенти Модула за МИТ.

Претрага докторослова