О библиотеци

Библиотека Машинског факултета је посебна јединица намењена потребама наставе и научно-истраживачког рада. Основана је непосредно по одвајању Машинског факултета од Техничког факултета 1948. године као Централна библиотека и до данас је највећа библиотека за области техничких наука у земљи.
Прикупља, организује и обезбеђује приступ свим видовима информација, како студентима и наставно-научном особљу факултета, тако и научницима и истраживачима из других установа из земље и иностранства и свим заинтересованим грађанима.
На основу статута Факултета и Закона о библиотечкој делатности донет је Правилник о раду библиотеке који дефинише њено пословање и услове и начин коришћења библиотечког материјала. За рад библиотеке је задужена Комисија за библиотеку.

Фонд

Библиотека располаже са око 750 квaдратних метара магацинског, читаоничког и радног простора у којем је садржано преко 95.000 библиотечких јединица, и то око 55000 монографских публикација, 650 наслова страних и 200 наслова домаћих часописа, око 3000 магистарских, докторских и специјалистичких радова, око 2000 дипломских радова као и преко 9700 стандарда. Библиотека поседује и богату референсну збирку општих и стручних речника, енциклопедија, приручника и лексикона.

Библиотека МФ је депозитна библиотека за публикације и полупубликације, на свим медијима, које издаје Машински факултет.

Корисници

Библиотеку Машинског факултета могу да користе стални чланови и привремени корисници. Стални чланови библиотеке могу постати студенти и запослени на Машинском факултету. Привремени корисници су сви заинтересовани грађани који фонд могу да користе у просторијама библиотеке.

Особље

Контакт

Е-пошта: biblioteka@mas.bg.ac.rs
тел.: 381 11 3302-266