аутоматско управљање

Matlab и Simulink у аутоматском управљању

аутор: Радиша Ж. Јовановић
број страна: 319
година издања: 2021
ISBN: 978-86-6060-091-4

погледајте садржај

Фази логика, моделовање и управљање

аутор: Радиша Ж. Јовановић
број страна: 232
година издања: 2020
ISBN: 978-86-6060-059-4

погледајте садржај

Индустријска аутоматика

аутор: Милан Р. Ристановић
број страна: 162
година издања: 2020
ISBN: 978-86-6060-040-2

погледајте садржај

Динамика објеката и процеса

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 446
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-744-7

погледајте садржај

Динамика објеката процеса у системима аутоматског управљања. Део 10

аутори: Драгутин Дебељковић, Далибор Стевић, Горан Симеуновић, Срђан Рибар, Небојша Димитријевић
број страна: 441
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-755-3

погледајте садржај

Динамика објеката и процеса у системима аутоматског управљања. Део 11

аутори: Драгутин Дебељковић, Горан Симеуновић, Небојша Димитријевић, Драгољуб Гајић, Александра Дебељковић
број страна: 442
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-754-6

погледајте садржај

Динамика објеката и процеса у системима аутоматског управљања. Део 12

аутори: Драгутин Дебељковић, Драган Стојиљковић, Дамњан Радосављевић, Горан Симеуновић, Небојша Димитријевић
број страна: 467
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-755-3

погледајте садржај

Линеарни стохастички системи

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 444
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-822-2

погледајте садржај

Пројектовање линеарних система : методе подешавања полова. Део 4

аутори: Драгутин Дебељковић, Небојша Димитријевић
број страна: 444
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-743-0

погледајте садржај

Пројектовање линеарних система : методе подешавања полова. Део 5

аутори: Драгутин Дебељковић, Небојша Димитријевић
број страна: 464
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-826-0

погледајте садржај

Линеарни сингуларни системи са чистим временским кашњењем. Део 2

аутори: Драгутин Дебељковић, Наташа Каблар, Владимир Квргић
број страна: 514
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-753-9

погледајте садржај

Линеарни сингуларни системи са чистим временским кашњењем. Део 3

аутори: Драгутин Дебељковић, Милан Мишић, Александра Јовановић
број страна: 448
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-792-8

погледајте садржај

Динамика линеарних сингуларних система аутоматског управљања

аутори: Драгутин Дебељковић, Михаило Лазаревић
број страна: 446
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-744-7

погледајте садржај

Динамика посебних класа система аутоматског управљања

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 448
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-807-9

погледајте садржај

Динамика сингуларних и дескриптивних система аутоматског управљања

аутори: Иван Бузуровић, Драгутин Дебељковић
број страна: 451
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-843-7

погледајте садржај

Динамика сингуларних и дескриптивних система аутоматског управљања са чистим временским кашњењем

аутори: Драгутин Дебељковић, Иван Бузуровић
број страна: 448
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-779-9

погледајте садржај

Стабилност система аутоматског управљања на коначном и бесконачном временском интервалу

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 463
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-729-4

погледајте садржај

Сингуларни импулсни динамички системи са апликацијом у биологији

аутори: Наташа Каблар, Драгутин Дебељковић
број страна: 372
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-849-9

погледајте садржај

Стабилност система аутоматског управљања на коначном временском интервалу. Део 3

аутори: Драгутин Дебељковић, Милан Мишић
број страна: 499
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-781-2

погледајте садржај

Идентификација процеса

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 437
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-823-9

погледајте садржај

Савремене методе пројектовања линеарних система

аутори: Драгутин Дебељковић, Дејан Попов
број страна: 445
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-718-8

погледајте садржај

Збирка задатака из Динамике објеката и процеса

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 462
година издања: 2013
ISBN: 978-86-7083-806-2

погледајте садржај

Збирка задатака из динамике посебних класа система аутоматског управљања : са изводима из теорије

аутор: Драгутин Дебељковић
број страна: 448
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-829-1

погледајте садржај

Мatlab и Simulink у аутоматском управљању

аутор: Радиша Јовановић
број страна: 319
година издања: 2016
ISBN: 978-86-7083-896-3

погледајте садржај

Увод у МATLAB

аутори: Драган Лазић, Милан Ристановић
број страна: 140
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-752-2

погледајте садржај

Дискретни системи

аутор: Љубомир Грујић
број страна: 396
година издања: 1991
ISBN: 86-7083-180-5

Процесни рачунари

аутор: Љубомир Грујић
број страна: 103
година издања: 1991
ISBN: