ваздухопловство

Одржавање ваздухоплова - обезбеђивање континуиране пловидбености

аутори: Небојша Петровић, Предраг Каличанин, Горан Воротовић, Часлав Митровић
број страна: 242
година издања: 2016
ISBN: 978-86-7083-904-5

погледајте садржај

Ваздухопловни пропулзори : практикум

аутор: Васко Фотев
број страна: 287
година издања: 2011
ISBN: 978-86-7083-705-8

погледајте садржај

Fundamental еquations оf аerodynamics

аутори: Zlatko Petrović, Slobodan Stupar
број страна: 241
година издања: 1997
ISBN: 86-7083-306-9