мотори

Oпрема мотора

аутор: Мирољуб Томић
број страна: 250
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-769-0

погледајте садржај

Мотори са унутрашњим сагоревањем

аутори: Мирољуб Томић, Стојан Петровић
број страна: 297
година издања: 2014
ISBN: 978-86-7083-817-8

Мотори са унутрашњим сагоревањем. Део 2, свеска 2

аутори: Миодраг Живковић, Радивоје Трифуновић
број страна: 187
година издања: 1990
ISBN: 86-7083-135-X