отпорност конструкција

Отпорност материјала. 5, Таблице

аутори: Милорад Милованчевић, Нина Анђелић, Весна Милошевић-Митић, Момчило Дуњић, Доброслав Ружић, Растко Чукић†
број страна: 211
година издања: 2021
ISBN: 978-86-6060-083-9

погледајте садржај

Основи отпорности конструкција

аутори: Нина Анђелић, Весна Милошевић-Митић,Милорад Милованчевић
број страна: 298
година издања: 2019
ISBN: 978-86-6060-031-0

погледајте садржај

Отпорност материјала

аутори: Милорад Милованчевић, Нина Анђелић
број страна: 227
година издања: 2006
ISBN: 86-7083-579-7

погледајте садржај

Нумеричко и експериментално одређивање механичких карактеристика честично композитног биоматеријала

аутори: Игор Балаћ, Петар Ускоковић
број страна: 94
година издања: 2012
ISBN: 978-86-7083-751-5

погледајте садржај

Отпорност материјала. 5, Таблице

аутори: Доброслав Ружић, Растко Чукић, Момчило Дуњић, Милорад Милованчевић, Нина Анђелић, Весна Милошевић-Митић
број страна: 211
година издања: 2015
ISBN: 978-86-7083-873-4